(Senior) beleidsmedewerker financiën gemeenten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 12 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BFR/2022/19
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij analytisch sterk en zoek je graag naar de werkelijkheid achter de cijfers? Combineer je een onderzoekende houding met een scherpe pen en gevoel voor politiek en bestuur? En zou je graag bevorderen dat er in Nederland financieel en bestuurlijk krachtige gemeenten zijn, zodat zij taken op het gebied van bijvoorbeeld klimaat of woningbouw goed kunnen oppakken? En de Minister hierover adviseren? Lees dan zeker verder!

Wij zoeken een enthousiaste (senior) beleidsmedewerker financiën gemeenten, die als belangrijkste taken heeft: het analyseren van de financiële positie van gemeenten en provincies, het hierover adviseren van de politieke en ambtelijke leiding - inclusief te zetten beleidsmatige stappen - en het meedenken en meewerken, vanuit het perspectief van gemeentefinanciën, aan verschillende belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals het beter functioneren van de jeugdzorg of de energietransitie.
Veel maatschappelijk relevante vragen komen in jouw werk samen: beschikken medeoverheden over genoeg middelen, (financiële) instrumenten en bevoegdheden om hun taken uit te voeren? Is hierbij sprake van een verschil tussen gemeenten in de Randstad en op het platteland? Leiden ontwikkelingen in de financiële positie ertoe dat voorzieningen op lokaal niveau verschralen?
Om deze vragen te beantwoorden, analyseer je de financiën van gemeenten, provincies en regio’s, leg je de verbinding met beleidsmatige vragen en informeer je de Minister van BZK hierover. De resultaten van jouw analyses en opgebouwde kennis van gemeentefinanciën helpen om bij te dragen aan beleidsvorming op terreinen waar het Rijk samenwerkt met gemeenten en andere overheden. Bovendien help je het financieel stelsel voor bekostiging van gemeenten en provincies te verbeteren.
Een strategische blik, open houding en gevoel voor cijfers helpen je ver in deze functie. Je krijgt de ruimte om ook zelf nieuwe ideeën op te pakken en uit te werken.
Je maakt deel uit van een compact team, waarbij samenwerking, humor en deskundigheid centraal staan.
We werken samen, ieder vanuit zijn expertise en sterke punten, en helpen elkaar waar nodig.
Ook met de buitenwereld heb je veel contact: andere ministeries (zoals Financiën, Volksgezondheid), de planbureaus, onderzoeksbureaus, provincies en gemeenten en - als ondersteuner bij debatten en Kamervragen - de Tweede Kamer.

Inschaling vindt plaats op basis van relevante ervaring en kennis. Ook wanneer je nog weinig werkervaring hebt, maar wel een passend profiel, wordt je nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.
Er is in deze functie ruimte om te groeien en hierin wordt je ook begeleid en gecoacht.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM) werkt aan financieel en bestuurlijk krachtige gemeenten en provincies, zodat het lokaal bestuur passende voorzieningen aan zijn inwoners kan bieden. Wij werken hiertoe aan een toekomst bestendige financieringssystematiek, die past bij de taken en opgaven waar medeoverheden voor staan. Hiervoor is het ook belangrijk dat er goed zicht is op de financiële situatie van provincies, regio's en gemeenten. Als afdeling volgen we die op de voet. We kijken of de taken die medeoverheden hebben nog in balans zijn met de middelen die ze ontvangen en of er aanpassingen in het beleid nodig zijn. RTM is daarnaast verantwoordelijk voor het stelsel dat bepaalt onder welke voorwaarden geld aan gemeenten en provincies wordt uitgekeerd. We zien erop toe dat de administratieve lasten hierbij laag zijn en het stelsel samenwerking tussen overheden ondersteunt. Ook maakt RTM de regels waarbinnen provincies financieel toezicht houden op gemeenten en houdt RTM zelf financieel toezicht op de provincies. De afdeling zorgt dat de begrotings- en verantwoordingsregels voor gemeenten en provincies bij de tijd zijn en bijdragen aan een sterke lokale democratie.
Er wordt vanuit onze afdeling veel samengewerkt: binnen BZK, maar ook met gemeenten en provincies, collega-departementen en partners, zoals accountants en het CBS.

De afdeling RTM maakt onderdeel uit van de directie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR). Een goed openbaar bestuur waarin burgers vertrouwen hebben, dat democratisch is gelegitimeerd en dat beschikt over een goede financiële basis: daar zetten we als directie op in. Er wordt momenteel veel van gemeenten en provincies gevraagd, zoals op het terrein van woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en jeugdzorg. Te meer reden, dat het openbaar bestuur daar goed toe in staat wordt gesteld, met de juiste middelen en instrumenten.

Beleidsafdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring (RTM)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Menno de Graaf, afdelingshoofd

06-12186947

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker financieel toezicht

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Dealmaker/ Senior en Coördinerend Beleidsmedewerkers

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Controller Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon