Senior Beleidsmedewerker Gebiedsgebonden ondermijning

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 25 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DB/2022/12
 • Plaatsingsdatum 10 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij je inzetten voor een democratie die weerbaar is tegen ondermijnende invloeden van buitenaf? Een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de gebiedsgerichte aanpak van ondermijning? En daarmee onderdeel worden van het beschermen en vernieuwen van ons openbaar bestuur? Dan zoeken we jou!

Het werken aan een weerbaar bestuur ziet o.a. op het beter beschermen van bestuurders en ambtenaren tegen bedreiging en intimidatie en veilig wonen. Daarnaast richt BZK zich in voor het ondersteunen van gemeenten bij hun aanpak van kwetsbare gebieden. Denk hierbij aan het stimuleren van een datagedreven aanpak van ondermijning op vakantieparken of aan de aanpak van malafide huisjesmelkers in kwetsbare gebieden.

Dit doen we onder andere via wet- en regelgeving maar ook door het ontwikkelen van handreikingen en monitoring. Ook stimuleert BZK het ontwikkelen en verspreiden van kennis en ervaringen, onder andere via leerkringen en onderzoeken.

BZK levert op deze manier een bijdrage aan de bredere opgave van de bestrijding van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit van het Ministerie Justitie en Veiligheid. Dit is een complexe opgave die veel afstemming vraagt met gemeentes, Politie en OM, andere ministeries en uitvoeringsinstanties zoals FIOD en Douane. Dit vindt onder meer plaats in verschillende strategische overleggen, zoals het Strategische Beraad Veiligheid, Strategisch Beraad Ondermijning, de G40-Veiligheid en de Ministeriele Commissie Aanpak Ondermijning.

Ben jij de beleidsmedewerker die ons helpt in het goed positioneren van het openbaar bestuur in de hierboven geschetste aanpak? En die BZK een stevige positie geeft in genoemde overleggen? Die deze overleggen snel en effectief voorbereid met andere deelnemers? Die een aantal inhoudelijke dossiers kan oppakken op het terrein van gebiedsgerichte ondermijning?

We zoeken een energieke teamspeler die in een dynamische politiek-bestuurlijke context nieuwe kennis en netwerken binnenhaalt. Je werkt op een innovatieve manier samen met andere afdelingen binnen en buiten het ministerie op de beleidsonderwerpen en de overleggen die je organiseert. Daarnaast ondersteun je de minister met heldere teksten voor brieven en Kamervragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Democratie en Bestuur (D&B) van het ministerie van BZK zet zich in voor een blijvend goed democratisch functioneren van de maatschappij. De focus daarbij is gericht op ons democratisch systeem en in het bijzonder de rol van de burger en politieke ambtdragers. D&B staat tegelijk voor goed, integer en veilig openbaar bestuur. D&B heeft een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie en draagt bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving.
De directie Democratie en Bestuur richt zich op drie lijnen:

 1. De versterking van de verbinding tussen kiezers en gekozenen, tussen inwoners en hun overheid.
 2. Betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers.
 3. Weerbaarder lokaal bestuur.

Afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid
Politieke ambtsdragers zijn de mensen die het land, de provincies, waterschappen en gemeenten besturen. Denk aan ministers, Kamerleden, burgemeesters, raadsleden, wethouders en gedeputeerden, kortom het bestuur van Nederland. Zij verdienen onze ondersteuning en bescherming omdat zij zich iedere dag inzetten voor onze samenleving. Dat is de taak van de afdeling politieke ambtsdragers en weerbaarheid. Dit gaat niet alleen over de benoemingen, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, maar in toenemende mate ook over de beleidsmatige dilemma’s waar politieke ambtsdragers zich geconfronteerd mee zien zoals ondermijning en maatschappelijke onrust. Op deze manier werken wij als afdeling aan het beschermen en het vernieuwen van het bestuur.

De afdeling kent ongeveer 20 tot 25 vaste medewerkers van verschillende leeftijden en achtergronden. Daarnaast hebben we in de regel ook nog 5 tot 10 medewerkers die ons tijdelijk ondersteunen voor specifieke opdrachten. Samen werken we hard, maar zijn we ook een hecht en loyaal team waar oog en begrip voor de ander is.

Directie Democratie en Bestuur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Wynand Brants

06-52877453

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider financiële regelingen Leefbaarheid en Veiligheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker – Senior beleidsadviseur Dienstverlening

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur (dg-secretaris)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon