Senior beleidsmedewerker grondslagen gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS210074(DI/CIO)
 • Plaatsingsdatum 30 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Digitalisering in de zorg maakt zaken efficiënter en overzichtelijker, en draagt bij aan de betaalbaarheid van de zorg. Maar het brengt óók nieuwe vraagstukken met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van de grondslagen op basis waarvan elektronische gegevens mogen worden uitgewisseld. Je ziet het: genoeg uitdagingen voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker als jij. Kom jij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag versterken?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de digitalisering in de zorg versnellen. En daar kunnen we jou heel goed bij gebruiken! Door de toenemende digitalisering in de zorg is het nodig om de bestaande grondslagen voor het delen van medische gegevens tegen het licht te houden, zodat die blijven aansluiten bij de medische praktijk en nieuwe technologische ontwikkelingen. Via een papieren brief doorverwijzen is immers heel wat anders dan via uitwisselingssystemen of veilige e-mail.

Je gaat aan de slag voor een belangrijk, complex én voor VWS relatief nieuw terrein binnen het informatiebeleid waarvoor de kaders nog deels moeten worden gevormd. Met betrokkenheid van relevante onderdelen binnen VWS (zoals het programma Gegevensuitwisseling in de zorg), het Informatieberaad Zorg, andere ministeries en het zorgveld zet je extern onderzoek op en zorg je voor optimale begeleiding. Mede op basis hiervan zorg je voor heldere I-beleidskaders die waar nodig ook in wetgeving worden verankerd.

Op een prettige manier onderhoud je contacten met partijen binnen en buiten VWS. Dit doe je om te weten wat er speelt, om draagvlak te creëren voor beleid en om samen te werken aan oplossingen voor (toekomstige) knelpunten. Om je doelen te bereiken, zoek je continu de samenwerking en houd je vast aan het gewenste resultaat. En in je benadering van vraagstukken ben je zowel kritisch als creatief. Kortom: met jouw ervaring, advieskracht en aanpakkersmentaliteit ben je een grote aanwinst voor ons ministerie.

Jouw taken

 • Je gaat aan de slag bij het beleidsteam dat zich bezighoudt met toegangs-, juridische en privacyvraagstukken van de directie Informatiebeleid/CIO.
 • Je adviseert over diverse vraagstukken rondom grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg, en stelt hiervoor beleid op.
 • Je voorziet de bewindslieden en de ambtelijke top van advies over jouw beleidsterreinen voor debatten, de begrotingsbehandeling en overleggen met het veld.
 • Je beantwoordt Kamervragen en stelt commissiebrieven en de schriftelijke correspondentie met het veld op.
 • Je zet externe onderzoeken uit op je beleidsterrein, begeleidt deze en zorgt dat relevante partijen binnen en buiten het ministerie hierbij zijn aangehaakt.
 • Je informeert de diverse stakeholders over de ontwikkelingen op het terrein van grondslagen voor gegevensuitwisseling.
 • Je voert overleg met belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld departementen, concernorganisaties van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens, koepels en belangenorganisaties.
 • Je wordt mogelijk ingezet voor andere vraagstukken op het terrein van digitalisering in de zorg en wetgevingsvraagstukken die hiermee samenhangen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant universitair diploma, bijvoorbeeld in de richting bestuurskunde, informatiekunde of rechten.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met complexe beleidsdossiers binnen de overheid en bij voorkeur met wetgevingstrajecten.
 • Je hebt ervaring met en een relevant netwerk in de zorg.
 • Je hebt affiniteit met ICT, informatiebeleid en de juridische kaders in de zorg (Algemene verordening gegevensbescherming, Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg).
 • Je hebt ervaring met en een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je kunt je complexe materie snel eigen maken en krijgt zaken voor elkaar.
 • Je bent in staat om planmatig naar een concreet doel toe te werken, maar ook om flexibel in te springen op veranderende omstandigheden.
 • Je ziet vroegtijdig kansen, mogelijkheden of verbeterpunten en risico’s, en weet daarop effectief en vindingrijk in te spelen.
 • Je kunt effectief verbindingen leggen tussen de verschillende belangenpartijen binnen de overheid, het zorgveld en de ICT-leveranciers.
 • Je weet anderen in beweging te krijgen en steekt tegelijkertijd zelf de handen uit de mouwen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie aan mevrouw S. Kerkstra onder vermelding van het vacaturenummer VWS210074 (DI/CIO).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS vraagt om een groter I-bewustzijn. Dat betekent dat we het I-bewustzijn en de I-expertise binnen VWS vergroten.

De directie Informatiebeleid/CIO draagt als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doen we door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met de toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.

De directie bestaat uit vijf teams. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Denk aan wetgeving rondom gegevensuitwisseling in de zorg, identificatie van zorgverleners, veilige toegang van mensen tot hun eigen gezondheidsgegevens. Ook datavraagstukken komen voorbij, bijvoorbeeld over de verantwoorde toepassing van artifical intelligence.

Ook de CIO-office (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Iman Merison

06-25694744

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker informatiebeleid/Projectleider vervanging UZI-middelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Data analist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Zeist
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon