Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 januari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS21-294(DI/CIO)
 • Plaatsingsdatum 12 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Functiebeschrijving
De directie Informatiebeleid werkt met energie en enthousiasme aan uiteenlopende thema’s op het gebied van ICT in de zorg, zoals gegevensuitwisseling in de zorg, veilige toegang tot je medische dossier, big data en cybersecurity in de zorg. Een jong en nog grotendeels onontgonnen beleidsterrein.
Digitalisering van de zorg draait om de juiste informatie op het juiste moment en op de juiste plek zodat zorgverleners de juiste zorg kunnen leveren.

Zorgdata moet op eenvoudige en veilige wijze beschikbaar zijn voor zowel zorgverlener als de burger op wie de informatie betrekking heeft. Om deze ambitie te kunnen realiseren, zijn vergaande afspraken nodig: over welke informatie er uitgewisseld wordt, wanneer er uitgewisseld wordt en hoe er uitgewisseld wordt. De directie informatievoorziening ontwikkelt het beleid dat er straks voor gaat zorgen dat de verschillende zorgverleners rondom een patiënt op elkaar aangesloten zijn. De apotheek kan dan bijvoorbeeld relevante informatie over de voorgeschreven medicatie met de fysiotherapeut delen, zodat hij/zij in het behandelplan rekening kan houden met eventuele bijwerkingen van de medicijnen. Dat noemen we netwerkzorg.

Er moet meer regie komen op elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Daarom werkt de directie Informatiebeleid nu onder andere aan een wettelijke verplichting om gegevens digitaal uit te wisselen met het wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.
Onze afdeling is verantwoordelijk voor dit nieuwe beleid rondom de gegevensuitwisseling in de zorg en de ICT-infrastructuren die nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.

Door middel van digitalisering dragen wij bij aan goede zorg in Nederland.  

Wat ga je doen?

Quote van medewerker: “In deze functie komen beleid, zorg en ICT en samen en kan ik écht het verschil maken voor de zorg in Nederland. Voor nu en voor de toekomst.” 

Als senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in de zorg, help jij VWS een flinke ‘boost’ te geven aan digitale uitwisseling van zorgdata. Om ICT-systemen aan elkaar te koppelen zodat informatie op een betrouwbare manier uitgewisseld kan worden, zijn generieke functies nodig. Zo moeten zorginstellingen ervoor zorgen dat onbevoegden niet zomaar toegang krijgen tot zorginformatie (beveiliging). De toegang moet te allen tijde veilig en vertrouwd zijn. Een hulpverlener kan pas gegevens gaan delen, zodra de hulpverlener erop kan vertrouwen dat het met diegene uitwisselen waarmee ze denken uit te wisselen (identificatie). Om informatie betrouwbaar te kunnen uitwisselen is een verplichting tot zekerheid van die identiteit nodig (authenticatie). In de zorg is dit nu vaak lokaal of regionaal geregeld en ontbreekt een landelijke aanpak.

Je vertaalt de visie om naar landelijke elektronische gegevensuitwisseling te komen naar concrete criteria en acties om gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Hierbij houd je oog voor wat er op korte termijn nodig is. Daarbij maak je ook de vertaalslag naar het ICT-landschap; welke ICT-oplossingen zijn denkbaar in de ondersteuning van dit vraagstuk?

Om dit voor elkaar te krijgen werk je nauw samen met collega’s binnen de directie informatiebeleid en VWS-breed die zich bezig houden met digitalisering van de zorg. Daarnaast vormen ook onze externe stakeholders belangrijke partners in de samenwerking. Je onderhoudt een warm netwerk van organisaties  en verbindt partijen die kennis en kunde hebben van ICT in de zorg (bijv. NICTIZ), koepel- en brancheverenigingen, het zorgveld en private partijen die ICT-oplossingen voor de zorg ontwikkelen.

Je begrijpt als geen ander waar zorgverleners tegenaan lopen en wat er op technisch vlak nodig is om hen te helpen in de digitalisering en toegankelijkheid van zorginformatie. We verwachten van jou een stevige bijdrage in dit vernieuwingstraject voor de zorg.  Je beschrijft je bevindingen in beleidsstukken, adviesnota’s en Kamerbrieven met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en draagt zorg voor afgewogen beleidsbeslissingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent het vergroten van het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS. De steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO (DI/CIO) ging op 1 februari 2017 van start. Wij dragen als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doet de directie door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.

Bij de directie zijn de verantwoordelijkheden van de CIO belegd en wordt de sturing op de informatievoorzieningsdoelen in en met het zorgveld gecoördineerd via het Informatieberaad Zorg.

Wij adviseren beleidsdirecties door het leveren van ontbrekende expertise op het gebied van informatievoorziening en ICT, door samenhang op informatiebeleidsvraagstukken over de grenzen van beleidsdirecties te bevorderen, door aan te geven wat de rijks- en VWS-kaders voor informatievoorziening zijn en beleidsontwikkelingen daarop te toetsen en adviseren vanuit de CIO-functie. De directie bestaat uit twee afdelingen voor de aandachtsgebieden ‘iAdvies & Toetsing’ en ‘iBeleid’.

Binnen DI/CIO zijn vier VWS-brede programma’s ondergebracht die onderling ook samenhang hebben dan wel moeten krijgen: Data, Internationaal, Toegang en Gegevensuitwisseling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tim Postema, MT-lid / plv. directeur Informatiebeleid

06-11794753

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur informatiebeleid voor de Volksgezondheid (CIVA)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior communicatieadviseur persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 20-24
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businesscontroller persoonsgebonden budget (PGB)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon