• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: SZW-669, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Iedere dag weer zijn er mensen die werken met gevaarlijke stoffen. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. We werken toe naar de missie van de Arbovisie 2040. Hierin staat dat we graag werken naar 0 doden en zieken, als gevolg van het werk en door arbeidsongevallen en daarmee ook een substantiële daling van het aantal arbeidsongevallen. Als senior beleidsmedewerker gezond en veilig werken bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet jij je in voor deze mensen en dit doel. Dat doe je op kantoor in Den Haag en vanuit huis. Jouw verantwoordelijkheid? Wet- en regelgeving maken om deze doelen te halen en de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Jouw inzet is onmisbaar voor eerlijk, gezond én veilig werk voor iedereen.

Wat ga je doen?

Bijdragen aan veiligheid en preventie

Je gaat aan de slag bij het cluster Risicovol Werken. Binnen dit cluster dragen we bij aan het voorkomen van zware ongevallen tijdens het werken met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld met asbest, explosieven en zuren, en het gebruik van arbeidsmiddelen (zoals machines en persoonlijke beschermingsmiddelen). Jouw focus ligt vooral op chemische veiligheid. Eén van de actuele thema’s waaraan je gaat werken is de actualisering van Arbo regelgeving voor het werken op, in en aan tankschepen. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het hele wetgevingstraject en de communicatie daarover. Daarnaast neem je deel aan Europese expertgroepen en werk je samen met verschillende interne en externe partijen. Zoals TNO, het RIVM, de Nederlandse Arbeidsinspectie, andere ministeries, sociale partners én experts. Jouw taken bestaan verder uit het:

 • Verantwoordelijk zijn voor en meewerken aan wetgevingstrajecten
 • initiëren en begeleiden van beleidsonderzoeken
 • zoeken naar oplossingen en het creëren van draagvlak voor het beleid bij belanghebbenden en besluitvorming daarover in de politiek
 • beantwoorden van publieksvragen en Kamervragen over jouw beleidsdossiers
 • Hoe je precies invulling geeft aan je functie? Dat is afhankelijk van jouw ervaring, talenten en wensen. We stemmen jouw ontwikkelingsbehoeften af op waar we jou het meest nodig hebben binnen de directie. Naast je werk in het cluster Risicovol Werken kun je je daarom breed ontwikkelen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de gebieden arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. We doen dit met ongeveer 230 medewerkers verdeeld over de directies Arbeidsmarkt en Sociaaleconomische Aangelegenheden, Arbeidsverhoudingen, Kinderopvang, Gezond en Veilig Werken, Internationale Zaken, en Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

Directie Gezond en Veilig Werken
Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf én van de werkgever.
Werknemers en werkgevers zijn primair verantwoordelijk, als directie Gezond en Veilig Werken stimuleren en ondersteunen we hen. We richten ons met name op preventie. Hierbij werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud van) het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Ook zetten we onderwerpen als arbeidsveiligheid, de aanpak van werkstress en het voorkomen van beroepsziekten op de agenda en experimenteren we met nieuwe interventies.

Met veel van onze activiteiten willen we een verandering binnen bedrijven teweegbrengen. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl. En door aandacht voor technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dit doen we niet alleen in Nederland, maar ook op internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie – denk aan het beleid rondom werkstress, seksuele intimidatie en pesten op het werk, of het voorkomen van blootstelling aan asbest – staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media.

De directie bestaat uit ongeveer vijftig medewerkers. Daarnaast werken er ook regelmatig stagiairs bij onze directie. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal; we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Zachary Sabajo Corporate Recruiter

06 299 04 853

Team Recruitment SZW

070 333 66 80

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectondersteuner implementatie pensioenstelsel

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
  MBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.091 - €4.921 (bruto)

Senior beleidsmedewerker Vereenvoudiging sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Senior beleidsadviseur Werk aan Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon