Senior beleidsmedewerker herziening Participatiewet

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SZW-343
 • Plaatsingsdatum 3 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan ingewikkelde vraagstukken rondom de Participatiewet. Dat doe je als senior beleidsmedewerker herziening Participatiewet bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vanuit ons kantoor in Den Haag én vanuit huis werk jij aan ingewikkelde beleidsdossiers. Voor ons programma Participatiewet in Balans zijn wij op zoek naar 2 nieuwe collega’s, 1 voor het team Inkomenswaarborg en de ander voor het team Re-integratie en Participatie.

Jij geeft het nieuwe beleid vorm
Met jouw werk geef je nieuw beleid vorm en draag je bij aan onze missie: werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Met het programma Participatiewet in Balans willen we de problemen rond de Participatiewet aanpakken. Hierbij staan vertrouwen, menselijke maat en vereenvoudiging centraal. Dit wordt gerealiseerd door middel van drie sporen. Jouw belangrijkste rol is die van senior beleidsmedewerker bij de herziening van de Participatiewet (spoor 2). Je maakt onderdeel uit van het team dat zich focust op de vraagstukken rondom bestaanszekerheid (inkomenswaarborg): een toereikend sociaal minimum en een voorspelbaar en begrijpelijk vangnet. Denk aan de hoogte van de bijstandsuitkering, vergroting van het bereik en een duidelijker inkomensbegrip. Maar ook de rechtmatige uitkeringsverstrekking: rechten, plichten en handhaving. Wanneer je je focust op re-integratiebeleid en een passend perspectief op participatie, ga je j vanuit dat team bezig houden met onderwerpen als activering, het stimuleren van participatie binnen de individuele mogelijkheden van mensen, de relatie met dagbesteding, vrijwilligerswerk, mantelzorg en het re-integratietraject.

Samen met jouw team ga je aan de slag met de strategische vragen rondom de Participatiewet: wat loopt er nu niet goed en waar moet de wet naartoe? Je houdt ervan om complexe vraagstukken te doorgronden en tot creatieve oplossingen te komen.
Tot jouw werkzaamheden behoren o.a. het:

 • werken aan nieuwe doelen en veronderstellingen op basis van de probleemanalyse, (gedrags)wetenschappelijke inzichten en literatuuronderzoek
 • opstellen van een nieuwe beleidstheorie die de basis vormt voor de nieuwe herziene wet
 • vertalen hiervan naar verschillende beleidsopties waaruit het nieuwe kabinet kan kiezen
 • overleggen met externe organisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen
 • opbouwen en onderhouden van een netwerk

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Ons doel is om diverse teams samen te stellen. Bij SZW streven we naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo blijven we van elkaar leren en verstevigen we het contact met de mensen voor wie we ons werk doen. Kun je ons vertellen wat jouw unieke ervaringen zijn en waarom jij graag voor Nederland werkt? We zijn benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team.

Als senior beleidsmedewerker kan jij je goed bewegen binnen politiek gevoelige dossiers, zoals de herziening van de Participatiewet, in samenwerking met veel partijen met diverse belangen. Hier pas jij je gedrag ook op aan. Jouw kracht ligt in het vinden van creatieve oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken, waarbij je goed ontwikkelde analytische vaardigheden je goed van pas komen. Je vermogen om effectief te communiceren zet je in om met de betrokken partijen met verschillende belangen gezamenlijk naar de gestelde doelen toe te werken.

Daarnaast beschik je over:

 • wo-werk- en -denkniveau
 • ervaring met advisering en beleidsontwikkeling, bij voorkeur binnen een ministerie
 • (enige) kennis van de Participatiewet; kennis die je bereid bent nog verder te verdiepen
 • ervaring met het werken in teams en met verschillende partijen met verschillende belangen
 • enige onderzoekservaring (pre)
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je bent niet verplicht je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatiebrief te vermelden.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een arbeidsvoorwaardengesprek. Na elke fase hoor je of je door bent naar de volgende fase.
 • Wil je graag deels thuiswerken? Dan komt dat goed uit, omdat dat in deze functie zeker mogelijk is.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (DG SZI) werkt aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit doen we samen met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast leveren we een bijdrage aan een sociaal stabiele samenleving, waarin mensen zonder belemmeringen kunnen meedoen, in al hun verscheidenheid met elkaar samenleven en iedereen zich thuis voelt. Ongeacht herkomst, religie of levensovertuiging.

Directie Participatie en Decentrale Voorzieningen

De directie Participatie en Decentrale Voorzieningen (PDV) richt zich op de sociale zekerheid in het gemeentelijke domein en op de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke kaders van waaruit de directie opereert zijn de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening die decentraal worden uitgevoerd door gemeenten. Daarnaast de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen die de taakverdeling en samenwerking regelt tussen gemeenten en UWV in het brede domein van werk en inkomen. Belangrijke thema’s en taken van de directie zijn:

 • de voorwaarden waaronder bijstand wordt verleend;
 • de activering naar werk van mensen met een bijstandsuitkering;
 • het matchen op werk en scholing in de arbeidsmarktregio’s van alle werkzoekenden die daarbij ondersteuning nodig hebben;
 • armoedebestrijding, schuldenbeleid, beleid maatwerk multiprobleemhuishoudens en de samenhang tussen de Participatiewet en andere gedecentraliseerde wetten in het sociaal domein.

De ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering en de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s behoort ook tot het takenpakket van de directie. Verder zijn we verantwoordelijk voor de programmering van een aantal specifieke (Europese) subsidies en worden vanuit de directie een aantal programma’s voor gegevensuitwisseling aangestuurd.

Afdeling Inkomenswaarborg en Aanpak Multiproblematiek (IAM)

De afdeling IAM is verantwoordelijk voor de inkomenskant van de bijstand en het coördineren van vraagstukken rondom maatwerk voor multiprobleemhuishoudens. We werken momenteel aan nieuwe wetgeving en de implementatie daarvan en verkennen de mogelijkheden voor een verdere herziening van de Participatiewet. We werken aan vraagstukken als: wie komt er in aanmerking voor bijstand, en onder welke voorwaarden? En welke mogelijkheden zijn er om het voor gemeenten en rijksuitvoerders makkelijker te maken om maatwerk te bieden in acute, complexe situaties.

Afdeling Specifieke Participatievoorzieningen (SPP)

De afdeling Specifieke Participatievoorzieningen is in brede zin verantwoordelijk voor het landelijk beleid voor de re-integratiekant van de Participatiewet. Ook zijn we verantwoordelijk voor de landelijke kaders: regelgeving, financiering, ondersteuning. We zorgen voor verbinding met de terreinen als zorg, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rianne de Boer, Corporate Recruiter

06-50083126

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker uitvoeringsvraagstukken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker schulden/incasso

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Talentpool Managementondersteuner

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon