Senior beleidsmedewerker Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 22 augustus Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-070
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij op zoek naar een opdrachtgevende rol in een dynamische omgeving? Spreken mobiliteitsvraagstukken jou aan en ben jij een teamspeler? Dan is de functie van senior beleidsmedewerker Hoofdwegenet bij de afdeling Programmering Rijkswegen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de baan die jij zoekt!

De auto is en blijft een belangrijke drager van mobiliteitssysteem en essentieel onderdeel van de dagelijkse mobiliteit van velen. De auto biedt vrijheid, is snel en flexibel, wordt steeds schoner en slimmer, maar kent ook uitdagingen m.b.t. de natuur, leefomgeving en verkeersveiligheid. De automobiliteit blijft groeien als gevolg van de bevolkingsgroei en de urgente woningbouwopgave. Dit vraagt om een integrale aanpak waarbij we opgave- en gebiedsgericht werken aan één mobiliteitssysteem.

Als senior beleidsmedewerker Hoofdwegennet ben je betrokken bij de complexe vraagstukken die automobiliteit met zich mee brengen, stuur je projecten aan die zijn opgenomen in het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) en lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van een veilig, snel, betrouwbaar en duurzaam Hoofdwegennet.

Wat ga je doen?
Heldere oplossingen aandragen voor de verwachte groei op het hoofdwegennet. Dat is wat jij doet! Je bent gedelegeerd opdrachtgever voor een aantal MIRT-projecten en/of gebiedsprogramma’s verspreid over het land. Hierbij zoek je, samen met andere departementen, Rijkswaterstaat en decentrale overheden, naar de juiste oplossingen voor de bereikbaarheidsproblemen en knelpunten. Bijvoorbeeld voor de verkeersader A2 Deil-Vught die in de toekomst vast dreigt te lopen of een nieuwe oeververbinding in Rotterdam. Maar ook door te investeren in een gerichte werkgeversaanpak kan een knelpunt worden opgelost. In de gebiedsprogramma’s werken we samen met andere departementen en regionale overheden om de grote opgaven rondom verstedelijking, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en mobiliteit, integraal aan te pakken.

Je bent verantwoordelijk voor het sturen op scope, tijd en geld, en adviseert de minister over te nemen besluiten. Over je projecten en programma’s informeer je regelmatig de Tweede Kamer door middel van rapportages en kamerbrieven én je bereidt de bijbehorende bestuurlijke overleggen voor. Ons werk is heel dynamisch; je opereert op het snijvlak van beleid en uitvoering in een sterk politieke omgeving. Dit betekent dat geen dag hetzelfde is; de werkzaamheden variëren van beleid maken, parlementair werk tot overleggen en werkbezoeken op locatie.

Voor het project ben jij een ‘spin in het web’. Jij stuurt de projectmanager inhoudelijk aan en bent diens sparringpartner. Binnen de project- en programmateams lever jij advies over de stikstof-, klimaat- en energieopgave en breng jij de kennis en expertise in namens het ministerie en de directie Wegen en Verkeersveiligheid.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. Daarnaast onderzoeken we samen met jou waar je interesses en ambities liggen om zo tot een takenpakket te komen waarmee je goed uit de voeten kunt. Naast concrete projecten kun je daarbij ook denken aan vraagstukken rond governance, samenwerking tussen beleid en Rijkswaterstaat, samenwerking met andere overheden of de vraag hoe we op langere termijn de onderhoudsopgave vorm kunnen geven. We werken hybride waarbij we elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid streeft ernaar om weggebruikers zo veilig, snel, betrouwbaar en duurzaam mogelijk van A naar B te laten reizen. Daarvoor worden verschillende instrumenten ingezet zoals: regelgeving, investeringen en toezicht. De directie werkt toe naar een modern, schoon en goed functionerend verkeerssysteem en ontwikkelt een hoofdwegennet dat bijdraagt aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en voldoet aan de milieu- en klimaatnormen. Daarnaast wordt ingezet op een landelijke afname van het aantal verkeersslachtoffers. Om deze doelen te bereiken werkt de directie samen met medeoverheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Afdeling Programmering rijkswegen
Samen met ca. 30 collega’s werk je aan het behoud én het verbeteren van de bereikbaarheid in Europees en Caribisch Nederland. We zijn de spin in het web tussen de politiek, beleid en de uitvoering (Rijkswaterstaat).

De Afdeling Programmering Rijkswegen (PR) verzorgt de verkenning en planstudie naar de aanleg van nieuwe Rijkswegen, maar is ook verantwoordelijk voor de instandhouding (beheer en onderhoud, vervanging en renovatie) van het Hoofdwegenet (HWN). In onze rol als opdrachtgever geven wij Rijkswaterstaat opdracht om de verschillende projecten en taken uit te voeren. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van de weginfrastructuur op Caribisch Nederland. Naast de ‘harde infrastructuur’ vragen ook de ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaat adaptatie onze aandacht.

Je komt terecht op een afdeling dat vooral gericht is op samenwerken: samenwerken met andere directies binnen IenW, departementen en uitvoeringsorganisaties zoals RWS. Maar ook onderling werken wij in drie clusters (MIRT-projecten, Instandhouding en Financien) samen om tot resultaten te komen. We werken zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s. Wij gaan informeel en collegiaal met elkaar om en helpen een ander als dat nodig is. Je staat er niet alleen voor en je krijgt de ruimte om je eigen ontwikkeling vorm te geven.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Diederik de Jong, afdelingshoofd

06–52595146

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur werving en selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker verkeersveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker mobiliteit en woningbouw

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker mobiliteit en belastingen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon