Senior beleidsmedewerker hrm / adviseur managementdevelopment

Raad voor de rechtspraak

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 5614-7890-2021037
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Kom jij de ontwikkeling van leiderschap verder brengen binnen de Rechtspraak? De Rechtspraak staat in dienst van de samenleving. Eerlijk, onafhankelijk en onpartijdig: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Medewerkers vormen het hart van de Rechtspraak. Geen goed functionerende rechtspraak zonder vakbekwame en gemotiveerde medewerkers. Bestuurders geven richting aan de organisatie en zijn van groot belang gelet op hun voorbeeldrol. Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van hrm-beleid op het gebied van leiderschap en je hebt een passie voor managementdevelopment (MD). Jouw expertise als ervaren beleidsadviseur/adviseur managementdevelopment kunnen we daarom goed gebruiken.

Waarom jij kiest voor deze baan? Jij vindt het interessant om vanuit diverse rollen een bijdrage te leveren aan managementdevelopmentvraagstukken en leiderschapsontwikkeling.

 • In je rol als MD-adviseur ondersteun en adviseer je de leden van de Raad voor de rechtspraak bij bestuurders- en directiebenoemingen, het voeren van loopbaangesprekken met de bestuurders van de Rechtspraak en adviseer je over talentontwikkeling en opvolging voor de strategische posities binnen de Rechtspraak. Je bent adviseur en secretaris van het MD-portefeuillehoudersoverleg, dat zich richt op de kwaliteit en samenwerking op het gebied van het MD-beleid binnen de Rechtspraak.
 • In je rol als senior beleidsmedewerker adviseer je over en ontwikkel je MD-beleid en MD-instrumenten en zorg je voor samenhang met andere hrm-beleidsterreinen zoals loopbaanbeleid, arbeidsmarktbeleid, opleidingsbeleid en beleid op het terrein van leiderschap et cetera. Indien nodig vervul je een rol bij het opstellen en afstemmen van hrm-beleid. Je onderhoudt nauwe contacten met het opleidingsinstituut van de rechterlijke macht (SSR) voor de Leiderschapsacademie en Masterclasses. Tot slot coördineer je de organisatie van ‘de Dag voor Leidinggevenden’, een jaarlijks terugkerend evenement voor het gehele leidinggevend kader van de Rechtspraak.
 • Je werkt nauw samen met de ondersteunend MD-medewerker en je collega-MD adviseur/senior beleidsmedewerker hrm (cluster MD) en maakt deel uit van de afdeling HRM en Organisatieontwikkeling (HRM&OO) bij het bureau van de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast zoek je actief de samenwerking met de gerechten en andere organisatieonderdelen op het gebied van managementdevelopment.

“Leuk aan mijn werk vind ik de vraag: hoe kunnen wij bijdragen aan het leiderschap dat de Rechtspraak een stap vooruit helpt? Dat vind ik de uitdaging in deze baan. Leuk om hierin de samenwerking te zoeken met collega’s van gerechten en kennis en inzichten te delen en zo tot een goed advies te komen.”

Waar kom je te werken?

De Raad voor de rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten, zorgt voor gerechtsoverstijgende voorzieningen en houdt toezicht op de bedrijfsvoering en het financieel beheer. De Raad is het aanspreekpunt van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De leden van de Raad worden bij de uitvoering van deze opdracht ondersteund door een bureau van rond de 140 medewerkers. Een van de afdelingen binnen het bureau is de afdeling HRM&OO. 

Op de afdeling HRM en Organisatieontwikkeling verwelkomen zo’n twintig nieuwe collega’s je met open armen. Die collega’s adviseren op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie en houden zich bezig met landelijke activiteiten op het gebied van werving en selectie van rechters, managementdevelopment, de benoemingen van bestuurders en de initiële opleiding tot rechter of raadsheer. We werken nauw samen en onderhouden een netwerk met bestuurders, collega’s binnen de hrm-afdelingen van de gerechten en met collega’s bij de landelijke diensten. 

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dorinda Hovestadt

06 6110 6696

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist familie- en jeugdrecht

Rechtbank Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior administratief medewerker bewind

Rechtbank Gelderland
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief medewerker

Rechtbank Noord-Nederland
 • Stand­plaats Leeuwarden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon