• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 12 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGWB 24-167, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Klimaatverandering raakt ons waterbeheer. De opgaven op het gebied van water zijn omvangrijk en worden in de toekomst alleen maar groter. Denk aan omgaan met extreme droogte, piekbuien en overstromingen. Ben jij gepassioneerd door water en beleid? Wil je bijdragen aan het Nederlandse waterbeheer? We zoeken een senior beleidsmedewerker voor ons team in het IJsselmeergebied. Je werkt aan waterveiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en waterkwaliteit. Je adviseert over beleidsdilemma's en begeleidt besluitvormingsprocessen. Samenwerking staat centraal, zowel nationaal als regionaal. Interesse gewekt? Solliciteer direct of lees snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Jij geeft vorm aan het beleid in het IJsselmeergebied. Dit doe je in de breedte: van waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid tot klimaatbestendigheid. Dit gebeurt in samenhang met opgaven als natuurontwikkeling, duurzame energieopwekking en economische functies van onze grote wateren, zoals scheepvaart, visserij en zandwinning.

Met een integrale blik adviseer je de minister over beleidsmatige en bestuurlijke dilemma’s. Je begeleidt besluitvormingsprocessen en treedt op als opdrachtgever vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor opdrachten en projecten die worden uitgevoerd door Rijkswaterstaat, mede-overheden of kennisinstituten. Je opereert in een breed netwerk en werkt samen met collega's van het directoraat-generaal Water Bodem (DGWB), IenW en andere departementen, evenals met provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Concrete programma’s en projecten waar jij aan werkt zijn het:

 • verbeteren van de ecologische (water)kwaliteit van het Markermeer-IJmeer, IJsselmeer en de Randmeren. Dit gaat in afstemming met de programma’s KRW, PAGW en Natura 2000
 • borgen van de zoetwatervoorziening in het IJsselmeergebied, waarbij jij optreedt als opdrachtgever van onderzoek en realisatie van maatregelen
 • vernieuwen van het beleid voor de winning van bouwgrondstoffen (zand) in het IJsselmeergebied, in samenhang met natuur, waterkwaliteit en scheepvaart

Water en Bodem Sturend is een essentieel onderdeel van de aanpak.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij haalt energie uit het dragen van verantwoordelijkheid voor een belangrijk gebied in ons land. Je zet je graag gemotiveerd en met enthousiasme in voor het IJsselmeergebied. Verder vind jij het prettig als jouw takkenpakket mee beweegt met de actualiteit, de urgentie van dossiers en jouw persoonlijke wensen. Bij deze rol kan het werkpakket aan verandering onderhevig zijn. De verschillende werkzaamheden en de afwisselende inhoud bieden volop kansen om jezelf te blijven ontwikkelen.

Omdat het water niet stopt bij de grens is gebiedsoverstijgendwerken op nationaal niveau essentieel. Dus afstemming en oog hebben voor wat er in de andere gebieden speelt is noodzakelijk.

Bovendien haal jij voldoening uit resultaatgericht werken binnen een team. De exacte invulling gebeurt in onderling overleg binnen het team, waarin iedereen zich flexibel opstelt.

Herken jij je in deze rol? Solliciteer dan direct! Of wil je eerst wat meer weten? Dat kan ook. Vind informatie en lees meer over het IJsselmeer gebied via het Platform IJsselmeergebied of neem contact op! Je kunt bellen met Anouk Verschuur, afdelingshoofd Grote Wateren en Bestuur, via 06-52037815. Zij staat jou graag te woord.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater en voor een beter gebruik van water en bodem? Dan ben je bij het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) aan het juiste adres. Bij DGWB werk je samen met zo’n 260 collega’s aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater en aan een verantwoord gebruik en ruimtelijke ordening van de zee.

We sturen op een duurzaam en veilig gebruik van het water-bodemsysteem dat bestand is tegen wateroverlast en droogte en dat ons blijvend kan voorzien van de juiste hoeveelheid water, van de juiste kwaliteit, op de juiste plaats. We geven richting en invulling aan klimaatadaptatie door de (internationale) klimaatopgaven te vertalen naar uitvoerbaar en toekomstbestendig beleid. Zo dragen we bij aan een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland.

Directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW)
De directie Waterkwaliteit en Grote Wateren (WGW) stimuleert het duurzaam gebruik en de inrichting van water in Nederland. Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren en andere binnenwateren is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie.

De watervoorziening en ecologische kwaliteit van het water staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten en de opkomst van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater en drinkwater te beschermen. Voor de hele waterketen zijn er mogelijkheden om het gebruik te verduurzamen, door het juiste water voor het juiste gebruik te faciliteren.

Voor de grote wateren (IJsselmeer, Wadden en Zuidwestelijke Delta) pakken we samenhangende uitdagingen als klimaatverandering, bodemdaling en ruimtedruk vanuit een gebiedsgerichte aanpak op. Daarnaast dragen we bij aan de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur en de besluitvorming van het waterbeheer.

Met zo’n 90 collega’s, verdeeld over de afdelingen Waterkwaliteit en Waterbeschikbaarheid, Stoffen en Waterketen en Grote Wateren en Bestuur werken we aan een mooier Nederland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Anouk Verschuur, afdelingshoofd

06-52037815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, Adviseur Werving & Selectie

06-10151705

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker water

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Wadden

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker vitale infrastructuur watersector

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon