Senior beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 3 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 30/21-07
 • Plaatsingsdatum 9 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker inclusief werkgeverschap draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan beleid om mensen met een kwetsbare positie duurzaam aan het werk te helpen én houden bij reguliere werkgevers. De afdeling Werkgevers en Sociale zekerheid buiten Europees Nederland (directie Werknemersregelingen) maakt zich sterk voor een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de coördinatie van de SZW-brede inzet voor het Caribische deel van het Koninkrijk. Kom jij onze afdeling in Den Haag versterken?

Op welke manier kunnen we meer werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie aan het werk te helpen? Hoe zorgen we dat mensen met een arbeidsbeperking die al aan het werk zijn, ook in deze moeilijke tijd aan de slag blijven of betrokken blijven bij de arbeidsmarkt? En lukt het ons, om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nog aan de kant staan een baan te laten vinden? Het zijn belangrijke vragen waar jouw afdeling zich dagelijks mee bezighoudt.

Jij gaat meewerken aan het dichterbij brengen van een inclusieve arbeidsmarkt. Een van de vraagstukken waar je aan gaat werken: hoe kunnen we het beleid om werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie duurzaam aan het werk te helpen én houden verbeteren en vereenvoudigen? Een vraagstuk dat daarbij hoort, is hoe we de banenafspraak toekomstbestendig maken. Je verzint voor deze vraagstukken slimme oplossingen, vindt het leuk om te puzzelen, houdt rekening met de politieke context en onderzoekt of oplossingen werken in de praktijk. Daarbij heb je oog voor details en aandacht voor de effecten van oplossingen op burgers, werkgevers en de uitvoering. Overkoepelend neem je verantwoordelijkheid voor zowel de inhoud als het proces. De dossiers waar je mee aan de slag gaat kenmerken zich door een hoge mate van (politieke) dynamiek en vragen om een flexibele instelling.

Het UWV en sociale partners in de Stichting van de Arbeid zijn voor ons belangrijke samenwerkingspartijen. Daarnaast is een brede blik belangrijk. De wet- en regelgeving om werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie een kans te geven, kent veel raakvlakken met onder andere de Participatiewet en de Wajong. Je vindt het fijn om, als onderdeel van het cluster inclusief werkgeverschap, ook de verbinding te zoeken met andere afdelingen of directies binnen het ministerie die zich bezighouden met beleid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Denk aan de WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandverstrekking en AOW. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
Terug naar werk en inkomensondersteuning voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien: dat is het terrein van de directie Werknemersregelingen. Kern vormen de werknemersverzekeringen, zoals de WW en de WIA, en het beleid gericht op werknemers en werkgevers (onder andere de banenafspraak en fiscale faciliteiten). De belangrijkste taak is de invulling van de rol van opdrachtgever van UWV. De basis daarvan is een integrale 'ketenbenadering' waarbij uitvoering en beleid nauw samenwerken, zodat signalen uit de uitvoering goed worden betrokken bij beleidsvoorbereiding en wetgeving. Onderwerpen die onder andere binnen de directie Werknemersregelingen zijn belegd: werk en inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, Wajong), Werkloosheidswet, coördinerend opdrachtgeverschap UWV voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, grensoverschrijdende aspecten van sociale zekerheidsregelingen, de coördinatie van SZW-beleid voor Caribisch Nederland en de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid.

Afdeling Werkgevers en Sociale Zekerheid buiten Europees Nederland
De afdeling Werkgevers en Sociale Zekerheid buiten Europees Nederland is het eerste aanspreekpunt voor beleid op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt met als instrumenten de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en de daarbij behorende financiële instrumenten voor werkgevers en de SZW-inzet in het Caribisch deel van het Koninkrijk. We ondersteunen de uitvoering, waaronder ook de SZW-unit op Bonaire. Onze afdeling telt ongeveer twintig deskundige en betrokken medewerkers.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Charlotte Loven

06-31966440

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Charlotte Loven

06-31966440

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Participatie en arbeidsmarktregio's

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker werken & leren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker arbeid & zorg

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon