Senior beleidsmedewerker informatiebeleid/Projectleider vervanging UZI-middelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 14 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS210075(DI/CIO)
 • Plaatsingsdatum 30 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voor het digitaal uitwisselen van medische gegevens is het belangrijk dat zorgverleners dit op een veilige, betrouwbare en gemakkelijke manier kunnen doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan het opnieuw inrichten en moderniseren van (de uitgifte van) deze UZI-middelen. Bij ons in Den Haag weet jij als stevige senior beleidsmedewerker informatiebeleid dit multidisciplinaire project met flair te trekken. Zo krijgen zorgverleners straks op een veilige en betrouwbare manier toegang tot medische gegevens van patiënten.

Om digitaal toegang te kunnen krijgen tot gegevens van patiënten, gebruiken veel zorgverleners een zogenoemd UZI-middel (Unieke Zorgverleners Identificatie). De techniek achter de huidige UZI-middelen raakt verouderd, is niet gebruiksvriendelijk en dus niet geschikt voor verdere grootschalige uitrol in de zorg. Samen met ketenpartijen zorg jij als projectleider voor een veilige, betrouwbare en innovatieve vervanging van de huidige UZI-middelen waar de zorg weer jaren mee uit de voeten kan.

Hoe waarborgen we dat een zorgprofessional op een betrouwbare en veilige manier digitaal gegevens uitwisselt met andere zorgprofessionals? Hoe zorgen we ervoor dat een zorgprofessional zich kan identificeren en authentiseren om toegang te krijgen tot de gewenste medische gegevens van een patiënt? En hoe maak je het inlogproces niet alleen veilig, maar ook gebruiksvriendelijk voor het zorgveld? Dat zijn belangrijke vraagstukken waar jij je op richt.

De globale oplossingsrichting voor het opnieuw inrichten en moderniseren van de huidige UZI-middelen is inmiddels bepaald. Hierbij willen we zo veel mogelijk aansluiten bij de inlog- en authenticatiemiddelen die rijksbreed zijn en worden ontwikkeld in het kader van het eID-stelsel. Deze richting wordt op dit moment verder uitgewerkt in expertsessies met het zorgveld. Hierbij maken we ook optimaal gebruik van de aanwezige IT-innovatiekracht. Onze minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om in de loop van dit jaar met een voorstel te komen. Jij bereidt dit met je team voor.

Daarna begint het pas echt en start de meerjarige implementatiefase, waarin je onder meer nauw samenwerkt met het CIBG (uitvoeringsinstantie van VWS), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en het zorgveld. Als senior beleidsmedewerker word jij verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van de oplossingsrichting en zorg je bijvoorbeeld dat de benodigde technische standaarden en regelingen tot stand komen.

Je werkt binnen de directie Informatiebeleid/CIO. Bij ons ga je aan de slag bij het team dat zich bezighoudt met toegangs-, juridische en privacyvraagstukken van de directie. Jouw primaire focus is het projectleiderschap van het project Toekomstbestendig maken UZI. Daarnaast kan je ingezet worden voor andere vraagstukken op het terrein van digitalisering in de zorg. Om je doelen te bereiken, zoek je steeds waar mogelijk de samenwerking en houd je vast aan het gewenste resultaat. In je benadering van vraagstukken ben je zowel kritisch als creatief. Kortom: met jouw ervaring, advieskracht en aanpakkersmentaliteit ben je een grote aanwinst voor onze pool van breed inzetbare professionals!

Jouw taken

 • Je adviseert en stelt beleid op over diverse vraagstukken rondom de digitale identificatie van zorgprofessionals.
 • Je voorziet de bewindslieden en de ambtelijke top van voorbereiding en advies op jouw beleidsterreinen voor debatten, de begrotingsbehandeling en overleggen met het veld.
 • Je beantwoordt Kamervragen en stelt commissiebrieven en de schriftelijke correspondentie met het veld op.
 • Je bent beleidsopdrachtgever voor het CIBG en onderhoudt het contact over de uitgifte en vervolgens de uitfasering van de huidige UZI-identificatiemiddelen.
 • Je informeert de diverse stakeholders over de ontwikkelingen op het terrein van digitale toegang voor zorgverleners. Dit doe je in nauwe samenwerking met Nictiz.
 • Je voert overleg met belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld departementen, concernorganisaties van VWS, de Autoriteit Persoonsgegevens en koepels en belangenorganisaties.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant universitair diploma, zoals bestuurskunde, informatiekunde of rechten, en minimaal vijf jaar ervaring met het aansturen van complexe projecten, liefst zowel aan de beleidskant als in de uitvoering.
 • Je hebt aantoonbare project- of programmaleiderservaring waar je aantoonbaar succesvolle resultaten hebt geboekt, en je bent in staat om planmatig te werken, maar ook flexibel in te springen op veranderende omstandigheden.
 • Je hebt aantoonbare kennis van ICT en informatiebeleid en maakt je snel complexe materie eigen.
 • Je hebt het liefst al ervaring op het terrein van digitale toegang en concrete kennis met of ervaring in de zorg.
 • Je kunt effectief verbinding leggen tussen de verschillende belangenpartijen binnen de overheid en met private partijen in de ICT, zorgverzekeraars en zorgaanbieders om zo consensus te bereiken, mede doordat je goed en helder spreekt en schrijft.
 • Je bent stevig en standvastig op een prettige manier en weet anderen mee te nemen; je neemt de lead, steekt ook zelf de handen uit de mouwen én kunt ook delegeren.
 • Je hebt ervaring met en gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, je ziet vroegtijdig kansen, mogelijkheden of verbeterpunten en risico’s en je weet daar effectief op in te spelen. Je bent niet voor één gat te vangen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie aan mevrouw S. Kerkstra onder vermelding van het vacaturenummer VWS210075(DI/CIO).
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) versterkt zijn i-functie. Dit betekent dat we het i-bewustzijn en de i-expertise binnen VWS vergroten. Dit omdat de steeds grotere bijdrage van digitale informatievoorziening aan de beleidsdoelen van VWS vraagt om een groter i-bewustzijn.

De directie Informatiebeleid/CIO draagt als centrale stafdirectie maximaal bij aan de realisatie van de concernbrede VWS-beleidsdoelstellingen. Dit doen we door effectief, professioneel en efficiënt informatiebeleid op te stellen en uit te dragen. En door beleidsdirecties te ondersteunen met advies en toetsing van hun beleid, wetgeving en projecten op de informatievoorzienings- en ICT-consequenties.

De directie bestaat uit vijf teams. De twee teams iBeleid werken onder meer aan informatiebeleid voor de zorg. Denk aan wetgeving rondom gegevensuitwisseling in de zorg, aan identificatie van zorgverleners of veilige toegang van mensen tot hun eigen gezondheidsgegevens. Maar ook aan datavraagstukken, zoals de verantwoorde toepassing van artifical intelligence. Ook de CIO-office van VWS (team iAdvies en Toetsing) en het team Bureau Informatieberaad Zorg zijn onderdeel van de directie. Tot slot ondersteunt het team iStaf de directie op gebied van managementondersteuning, financiën, bedrijfsvoering en communicatie.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Iman Merison

06-25694744

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker grondslagen gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Programmamanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon