(Senior) Beleidsmedewerker Informatiehuishouding - Actielijn 1: Professionals

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 27 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/17
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Achtergrondinformatie
Het rapport ‘Ongekend onrecht’ heeft veel losgemaakt. Het Kabinet viel er zelfs over in januari 2021. De Kabinetsreactie op dit rapport van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) belooft stevige maatregelen op allerlei gebieden. De structurele verbetering van de informatiehuishouding van het Rijk is er daar één van. Op 6 april 2021 stuurde het kabinet het generieke actieplan informatiehuishouding Rijksoverheid ‘Open op Orde’ aan de Tweede Kamer. Dit meerjarenplan richt zich op de benodigde structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele Rijksoverheid, als onderdeel van de bredere kabinetsreactie op het POK-rapport. De komende jaren investeren we substantieel om achterstanden sneller in te lopen, de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken en om beter in te kunnen spelen op de informatiebehoeftes van de samenleving, het parlement en het kabinet.

Actielijn 1 van Open op Orde
De departementen en andere organisaties binnen het Rijk hebben hierin elk hun eigen opgaven, passend bij hun eigen organisatie. Daarnaast wordt ook een aantal acties rijksbreed opgepakt, via verschillende actielijnen. De actielijn waar jij je op richt, gaat over de versterking en de ontwikkeling van de capaciteit voor informatiehuishouding, inclusief de rol van de ambtenaren en het management. Voor deze veranderopgave zijn voldoende capaciteit en de juiste mensen immers randvoorwaardelijk. Binnen de actielijn zijn (en worden) flink wat acties opgezet die hieraan bijdragen. Zo komt er een opleidingscentrum dat opleidingen aanbiedt aan alle professionals die werken in de informatiehuishouding, maar zetten we ook in op het opleiden van alle ambtenaren in wat hun rol en verantwoordelijkheden zijn in het hele proces. Daarnaast hebben we een samenwerkingsverband met het hoger onderwijs om enerzijds het vakgebied te innoveren, en aan de andere kant de instroom van jong talent te vergroten. Ook een rijksbrede arbeidsmarktstrategie is een belangrijk onderdeel van deze actielijn.

Samenwerken
Kortom: Een divers en omvangrijk pakket waar je je samen met een team in vast kunt bijten. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze klanten: de rijksorganisaties die allemaal aan de slag zijn met deze uitdaging. Daarnaast trek je regelmatig samen op met het RDDI-programma, Doc-Direct en het Nationaal Archief. In deze rol word jij de rechterhand van de coördinator van deze actielijn die ook in het team I-Vakmanschap bij CIO Rijk zit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DG Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.
Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Directie CIO Rijk
De directie CIO Rijk heeft drie inhoudelijke afdelingen: ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’, ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’ en ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Bij CIO Rijk werken we elke dag aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen en zbo’s.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals de Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding van het Rijk.

Bij de directie CIO Rijk werk je aan het mede realiseren van het thema ‘Informatiehuishouding’ van de nieuwe I-strategie Rijk 2021-2015 en de beleidsmatige actiepunten voor CIO Rijk uit het programmaplan ‘Open op Orde’.

Directie CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Cor-Jan Jager | plv. Afdelingshoofd I-stelsel en Vakmanschap

(06) 11 12 35 28

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Leermiddelen bij RADIO

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider duurzaamheidsdata

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon