Senior beleidsmedewerker internationaal

Raad voor de rechtspraak

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Zie vacaturetekst
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 4 juli Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 5614-8604-2024386
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Raad voor de rechtspraak zoekt een senior beleidsmedewerker internationaal.

Als senior beleidsmedewerker internationaal heb je als hoofdtaak bilaterale samenwerking met rechtspraakorganisaties in andere landen te organiseren en onderhouden. Je signaleert relevante Europese en andere internationale ontwikkelingen over rechtstaat en rechtspraak en adviseert de Raad hierover. Je neemt deel aan interdepartementale stuur- en werkgroepen voor afstemming en kennisuitwisseling op het gebied van Europese en internationale samenwerking. Je coördineert de taken van de Raad voor de rechtspraak op het gebied van Europese samenwerkingsverbanden – waaronder het Europees Netwerk voor Raad voor de rechtspraak (ENCJ) – en verzorgt de Europese en internationale (beleids)projecten waar de Rechtspraak bij betrokken is. Je ontwikkelt en organiseert internationale conferenties en coördineert bezoeken aan buitenlandse partners en organiseert ontvangsten van buitenlandse delegaties. Je zorgt voor de inzet van medewerkers van de Rechtspraak in internationale projecten en deelname aan internationale fora. Ten slotte draag je bij aan de wetgevingsadvisering vanuit internationaal en Europees perspectief.

De Raad voor de rechtspraak heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten, zorgt voor gerechtsoverstijgende voorzieningen en houdt toezicht op de kwaliteit, de bedrijfsvoering en het financieel beheer. De Raad is het aanspreekpunt van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De leden van de Raad worden bij de uitvoering van deze opdracht ondersteund door een bureau van circa 140 medewerkers.

Bij de afdeling Strategie van het bureau van de Raad voor de rechtspraak werken enthousiaste professionals die met oog voor de lange termijn planning een adequate bijdrage leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen die de rechtspraak raken. We vinden het belangrijk dat iedereen die bij ons werkt zich thuis voelt, plezier heeft in het werk en zichzelf kan zijn, mede door verschillen in achtergrond en leeftijd. Bij de afdeling Strategie zijn ongeveer 25 adviseurs, onderzoekers en (ondersteunend) beleidsmedewerkers werkzaam, onder wie enkele gedetacheerde rechters. Het cluster Internationale samenwerking bestaat op dit moment uit twee (senior) beleidsmedewerkers en een ondersteunend beleidsmedewerker. Met deze vacature zoeken we naar een goede opvolger van de senior beleidsmedewerker.

Enthousiast geworden en past dit helemaal bij jou? Dan is dit je kans!

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de elf rechtbanken, de vier gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten.

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Waar mensen samenleven ontstaan conflicten. Dagelijks zetten 2.500 rechters en 7.500 medewerkers zich in om die conflicten te beslechten en misdrijven te bestraffen. Samen maken zij het verschil tussen recht en onrecht, tussen vertrouwen en wantrouwen, tussen recht voor iedereen en het recht van de sterkste. Wie deze uitdaging aandurft, vindt in de Rechtspraak een professionele en betrouwbare werkgever.

Een bijzondere positie
De Raad voor de rechtspraak maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar valt niet onder het gezag van de minister van Justitie en Veiligheid of enig ander overheidsorgaan. Dat komt voort uit het principe dat de Rechtspraak onafhankelijk en zelfstandig moet zijn. Dat principe geldt niet alleen voor de Raad, maar voor de hele organisatie van de Rechtspraak.

Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
De algemene taak van de Raad is te bevorderen dat de gerechten hun werk – rechtspreken – goed kunnen doen. De wettelijke taken van de Raad zijn daarvan afgeleid. De Raad voor de rechtspraak spreekt zelf geen recht, maar zorgt ervoor dat er recht kan worden gesproken. De raad behartigt de belangen van de gerechten bij politiek en bestuur, in het bijzonder bij de minister van Justitie en Veiligheid. De Raad bevordert de kwaliteit van rechtspreken, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering van de gerechten.

Bureau Raad voor de rechtspraak
De Raad voor de rechtspraak wordt ondersteund door het Bureau. De activiteiten van het bureau concentreren zich op de uitvoering van de wettelijke taken van de raad, de daarvoor noodzakelijke taken en enkele rechtstreeks hieraan gelieerde taken. Het bureau richt zich op strategie en beleid en op regie op de uitvoering van beleid. Uitvoering van beleid als zodanig is alleen dan aan de orde als de uitvoering de dagelijkse supervisie van de Raad vereist, zoals het geval is bij begrotingsprocessen en persvoorlichting.

Het bureau bestaat, naast de directie en het bureau BVA, uit zeven afdelingen, te weten: Strategie, Financiën, Communicatie, HRM en organisatieontwikkeling, Bestuursondersteuning, CIO-Office en Bedrijfsbureau.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeannette Verspui

06-55420710

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Raad voor de rechtspraak nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beveiligingsautoriteit Rechtspraak

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Schrijfjuristen

Raad voor de rechtspraak
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior businesscontroller

Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon