Senior beleidsmedewerker Internationaal Ondernemen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 48 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 324
 • Plaatsingsdatum 27 april 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De welvaart van Nederland is onlosmakelijk verbonden met ons internationale verdienvermogen. Als senior beleidsmedewerker binnen de directie Internationaal Ondernemen (DIO) geef je proactief en met ambitie vorm en inhoud aan het thema internationalisering MKB en de handelsrelatie met Europa. Je bouwt samen met posten, betrokken directies, ministeries, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan het bevorderen van internationaal ondernemen. Daarbij ligt grote nadruk op de bijdrage die bedrijven kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen wereldwijd: van energietransitie tot digitalisering.

Je ontwikkelt samen met stakeholders nieuw beleid voor de internationalisering MKB of specifieke doelgroepen daar binnen zoals vrouwelijk ondernemers. Je bent het aanspreekpunt voor het beleid en zorgt dat BZ collega’s o.a. op de posten goed op de hoogte zijn.

Daarnaast organiseer je activiteiten rond bijvoorbeeld beurzen of andere in- en uitgaande bezoeken. Verder leid je diverse projecten en onderhoud je regelmatig contact met ambassades en andere posten in Europa.
Samen met de coördinator van het cluster ontwikkel je de internationaliseringsagenda voor het MKB. Voor dat thema ben je in Den Haag het ankerpunt. Je hebt hierbij veel contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en organisaties als VNO-NCW en MKB NL.
Ook onderhoud je contact met de RVO over het uitvoeren van het DIO-beleid. Je speelt een actieve rol in het netwerk en levert een belangrijke bijdrage aan dossiervoorbereidingen voor de ambtelijke en politieke leiding, de beantwoording van Kamervragen en het organiseren van uitgaande economische missies.

Je stelt in jouw werkzaamheden het belang van bedrijven en de Nederlandse economische positie voorop. Daarom schakel je veel met de ministeries die ook een economische taak hebben, zoals EZK, I&W en OCW. Dankzij jouw goed ontwikkelde politieke antenne sla jij een brug tussen de economische wensen en politieke realiteit.
Het thema internationaliseren MKB staat voortdurend in de belangstelling. Aan jou de taak om hier goed mee om te gaan en de juiste zaken prioriteit te geven.
Je onderhoudt contact met het economische netwerk in deze landen, stemt interdepartementale af en coördineert handelsmissies c.q. economisch programma. Op deze manier wordt ingezet op landen als VK, Italië, Frankrijk en Turkije.

Gamebased Assessment (GBA):
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extraleuk voor jou: nadat je de game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Internationaal Ondernemen (DIO) is een van de drie directies van het directoraat-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB). De DIO heeft ongeveer zeventig medewerkers en bestaat uit drie beleidsmatige en één ondersteunende afdeling.

Ons doel is zorgen dat ondernemend Nederland in onze prioriteitsmarkten een sterk verdienvermogen heeft in de wereld van vandaag en morgen. We behartigen op een diplomatieke manier economische belangen. Daarnaast zijn we de strategisch regisseur die publieke én private stakeholders verbinden. Dit doen we door in te zetten op toegang tot financiering, netwerken, kennis en informatie.

We richten ons vooral op de top 25 buitenlandse markten waar het verdienvermogen het grootst is. Daarnaast focussen we ons op de thema’s internationalisering van het mkb, financiering en bedrijfsleven, innovatie en technologie, publiek-private samenwerking, verdienen met de Sustainable Development Goals (SDG’s), energie en klimaat, missies en kwaliteitsbewaking, en monitoringbeleid.

Bij ons voelen medewerkers zich prettig, veilig en verantwoordelijk. Er is volop ruimte voor eigen en nieuwe initiatieven als die passen in de strategische doelstelling. Een groep collega’s organiseert geregeld teambuildings- en sociale activiteiten.

Binnen onze directie geven we je de ruimte om je kennis te verdiepen, onder andere door trainingen en het actief (tijdelijk) oppakken van andere interessante dossiers binnen of buiten je cluster. Vaak in de vorm van concrete projecten.

We werken volgens de RIVM-richtlijnen, wat betekent dat we gedurende de COVID-19- crisis flexibel werken en voornamelijk vanuit huis. Hiervoor stellen we de nodige IT-middelen beschikbaar. Onze fysieke werkplek is op de Rijnstraat 8.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Christien Aben, clustercoördinator

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derek van der Kleij, adviseur Werving & Selectie

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

HR Adviseur

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur informatiemanagement

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Assetmanager (Regio Coördinator) wereldwijde huisvesting

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon