Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker / juridisch adviseur governance

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer HBJZ 2019-175
 • Plaatsingsdatum 14 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Governance en goed besturen zijn belangrijke thema’s binnen IenW. De vormgeving en het onderhoud van de verhouding van het ministerie met zbo’s en andere verzelfstandigde organisaties op het IenW-domein behoeven continu aandacht. Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot nieuwe inzichten in de vormgeving van instituties binnen het openbaar bestuur. Hetzelfde geldt voor de vormgeving van interbestuurlijke relaties. Het cluster Governance van de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken (HBJZ) is gepositioneerd binnen de afdeling Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht (AWW), maar werkt ten behoeve van heel HBJZ en IenW. Het cluster draagt zorg voor de bestuurlijk-juridische advisering en kaders op dit terrein, vaak in nauwe samenwerking met de domeinjuristen binnen HBJZ, met de beleidsdirecties en met de hoofddirectie Financiën, Management en Control. Tot het werkterrein van het cluster behoren onder meer de volgende onderwerpen/dossiers/kaders:

 • Vormgeving en takenpakket van verzelfstandigde organisaties,
 • Aansturings- en toezichtsregime op verzelfstandigde organisaties,
 • Benoemingen en beloning van bestuurders van verzelfstandigde organisaties,
 • Kaderwet zbo’s,
 • Kader voor staatsdeelnemingen, en
 • Interbestuurlijke verhoudingen en samenwerking.

Binnen het cluster Governance is plaats voor een beleidsmedewerker (jurist of bestuurskundige met sterke juridische affiniteit). Hij/zij zal ook buiten het werkterrein van dit cluster ingezet kunnen worden en:

 • Heeft aantoonbare kennis van governancevraagstukken. 
 • Heeft kennis van het bestuurlijke en private organisatierecht. 
 • Beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen.
 • Kan zowel mondeling als schriftelijk beknopt, oplossingsgericht en overtuigend adviseren.
 • Is in staat snel een adequaat netwerk binnen en buiten het departement op te bouwen en weet wat er leeft.
 • Signaleert relevante ontwikkelingen, onderkent politieke risico´s en neemt initiatief om adequaat te reageren/acteren.
 • Rekent het tot zijn/haar taak om de kwaliteit van de producten en de bestuurlijke advisering binnen het cluster te bewaken en verder te verbeteren, en is communicatief, collegiaal en samenwerkingsgericht.

Functie-eisen

 • Aantoonbare kennis van/ervaring met governancevraagstukken en -kaders
 • Analytisch met een brede blik en een goede pen
 • Bestuurssensitiviteit
 • Resultaatgericht
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Stressbestendigheid
 • Verbinden/samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

HBJZ is een dienst binnen de beleidskern van het ministerie en ressorteert direct onder de secretaris-generaal. Er werken ca. 100 professionals, verdeeld over 7 afdelingen. Het personeelsbestand is een mooie mix van beginnende en meer ervaren juristen, paralegals en ondersteuners. De cultuur kenmerkt zich door gedrevenheid en professionaliteit. De werksfeer is open, informeel en collegiaal. De focus ligt op het leveren van kwaliteit en bruikbare producten.

HBJZ stelt zich op als bestuurlijk georiënteerde sparringpartner die vanuit haar centrale positie een goed zicht heeft over de beleidsontwikkelingen binnen het ministerie. Waar mogelijk legt HBJZ dwarsverbanden en verbindingen: tussen mensen, dossiers, beleidsvelden en rechtsgebieden. Op deze wijze levert HBJZ een bijdrage aan de eenheid van (juridisch) beleid, de zorgvuldigheid van bestuur en het rechtstatelijk handelen van het ministerie. De kernwaarden van HBJZ zijn kwaliteit, resultaatgerichtheid en verbindend vermogen.

HBJZ is niet alleen verantwoordelijk voor de wetgeving van het ministerie, maar is ook integraal verantwoordelijk voor de zgn. eerste- én tweedelijns bestuurlijk-juridische advisering op alle beleidsterreinen. De adviezen richten zich op de beleidscollega’s, de SG en de bewindslieden. HBJZ levert een aandeel in besluiten en overeenkomsten en is verantwoordelijk voor de procesvoering in geschillen.

De hoofddirectie bestaat uit de afdelingen Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken (ABJZ), Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht (AWW), Lucht- en Scheepvaart (L&S), Spoor en Weg (S&W), Water, Infrastructuur en Omgeving (WIO), Milieu en de afdeling Ondersteuning.

Afdeling Algemeen Wetgevingsbeleid en Wegenverkeersrecht
Binnen de afdeling AWW is een aantal onderwerpen/thema’s ondergebracht. Naast het cluster Governance zijn er nog twee clusters. Het cluster Wegenverkeersrecht is verantwoordelijk voor de regelgeving en advisering over verkeer, rijbewijzen, kentekens, voertuigeisen en aanverwante onderwerpen. Daarnaast kent de afdeling een cluster Algemeen wetgevingsbeleid waar de verantwoordelijkheid ligt voor het wetgevingskwaliteitsbeleid van het ministerie; ook de coördinatie van de HBJZ-toetspool valt onder dit cluster. Ten slotte behoren de juridische aspecten van crisisbeheersing en de coördinatie van de HBJZ-crisispool ook tot het taakgebied van de afdeling AWW.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer mr. K.H. Sanders

06-15879220

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. van der Bruggen

06-15359044

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur / senior beleidsmedewerker omgevingsrecht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior wetgevingsjurist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker cluster Voertuigen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon