Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker kansspelbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur voor de duur van 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 24 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD19/DGSenB/190259
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Voor de afdeling Integriteit en Kansspelen staat maatschappelijke integriteit met stip op één. Jij bent een senior beleidsmedewerker met een stevig economisch profiel en zet graag je tanden in de modernisering van het kansspelbeleid. Ook op andere terreinen draag je bij aan ons zeer diverse en boeiende werkterrein.

Modernisering van het kansspelbeleid. Dat is voor jou als (senior) beleidsmedewerker voor de afdeling Integriteit en Kansspelen het voornaamste aandachtsveld. Deze afdeling valt onder de directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en maakt deel uit van het Bestuursdepartement van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als we praten over modernisering van ons beleid, dan hebben we het over alle facetten van de marktordening rondom kansspelen. Dit varieert van (toezicht op) betrouwbare aanbieders en eisen aan spelaanbod, tot de invulling van verslavingspreventie, de zorgplicht van aanbieders en de balans tussen aanbieders en consumenten. Je buigt je over actuele vraagstukken, zoals online gokken, het loterijstelsel, de staat als aanbieder van kansspelen en speelautomatenregulering. En wat te denken van de vervagende grens tussen games en gambling?

Je werkt nauw en collegiaal samen met je teamgenoten. Daarnaast heb je te maken met medewerkers van de Kansspelautoriteit als onafhankelijke toezichthouder en handhaver, en met andere ministeries zoals Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, en Economische Zaken en Klimaat.

Jouw taken

 • Je adviseert de ambtelijke en politieke top over actuele beleidsontwikkelingen.
 • Je ontwikkelt beleid, samen met collega’s en relevante partners.
 • Je werkt aan de parlementaire voorbereiding van onder meer wetgevingsoverleggen, debatten met de Kamer, en Kamervragen.
 • Je stippelt beleidsprocessen uit en bewaakt de hoofdlijnen.
 • Je zorgt, namens de directie, voor goede resultaten in diverse overleggremia.
 • Je rapporteert aan de clustercoördinator en aan het afdelingshoofd.
 • Je betrekt, waar nodig, anderen bij je werk en organiseert de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen.
 • Je werkt mee aan vraagstukken rondom integriteit en/of filantropie.
 • Je bent inzetbaar voor andere projecten binnen de directie of het overkoepelende directoraat-generaal Straffen en Beschermen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma en bij voorkeur een economische achtergrond.
 • Je hebt aantoonbaar succesvol meegewerkt aan minimaal twee beleidsvraagstukken, bij voorkeur bij twee beleids- of departementsonderdelen.
 • Je hebt kennis van de theorie van de werking van markten (micro-economie) en van de regulering van markten (marktordening).
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het mededingingsrecht.
 • Je werkt snel en doeltreffend, en bent collegiaal en breed inzetbaar.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, en de Engelse taal goed en je kunt jezelf uitstekend verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, cijfermatige, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan het eigen werkterrein.
 • Je hebt oog voor het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.
 • Je bent veerkrachtig en doortastend, waardoor je stevig genoeg staat voor je zaak, ook bij tegenwind uit onverwachte hoek.
 • Je bent creatief en flexibel en neemt graag zelf initiatief.
 • Je bent omgevingsbewust, politiek-bestuurlijk- en organisatiesensitief en zowel proces- als klantgericht.
 • Je weet te verbinden op ambtelijk niveau, met stakeholders en met professionals in de uitvoeringspraktijk.
 • Je werkt graag in een dynamische omgeving en kunt snel schakelen.
 • Je houdt ervan jezelf verder te ontwikkelen en krijgt daar ook volop de ruimte voor.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur voor de duur van 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap en de bescherming van kwetsbare groepen die bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit.

De directie richt zich op specifieke vraagstukken, zoals het voorkomen en aanpakken van high impact crimes, de aanpak van verwarde personen, het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek. De directie behandelt tevens het kansspelbeleid en het beleid rond de verklaring omtrent het gedrag.

Waar mogelijk kiest de directie voor een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein, alsmede burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt de directie nauw samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten. Dit gebeurt onder meer in het sociaal domein. De directie coördineert ook de innovatie voor het gehele directoraat-generaal.

De directie bestaat uit de afdelingen Slachtofferbeleid, High Impact Crimes, Integriteit en Kansspelen, en Veiligheid in Sociaal Domein.

Afdeling Integriteit en Kansspelen
Het eerste beleidsterrein van de afdeling Integriteit en Kansspelen is maatschappelijke integriteit. Dan gaat het met name over de Verklaring Omtrent het Gedrag en het opdrachtgeverschap aan de taakorganisatie Justis. We behandelen ook onderwerpen zoals trouwen bij volmacht, huwelijksdispensatie en naamrecht, en we zijn verantwoordelijk voor de rijkscoördinatie op filantropie, waaronder het beleid op toezicht en transparantie in die sector.

De afdeling maakt beleid met betrekking tot de kansspelen. Deze markt is sterk in beweging. In plaats van restrictieve en door de overheid aangeboden kansspelen ontwikkelt het ministerie van Justitie en Veiligheid een markt met toezicht en strenge regels en een voldoende passend en attractief aanbod om spelers in het vergunde stelsel te (laten) spelen. Ook in deze nieuwe ordening zet het ministerie in op het beschermen van spelers, het voorkomen van gokverslaving, en het tegengaan van fraude, witwassen en illegaal aanbod.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met zijn partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en screeningsautoriteit Justis. DGSenB bestaat uit drie directies: Sanctietoepassing en Jeugd, Beschermen, Aanpakken en Voorkomen en Coördinatie Financiën, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken.

Twee directoraten-generaal (DG Straffen en Beschermen en DG Politie) vallen onder één directeur-generaal: directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sasja Hulscher, Coördinerend Beleidsmedewerker

06-21197958

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen, Senior Adviseur Bedrijfsvoering

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker afdeling Slachtofferbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Managementassistent

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker team Fytosanitair en Uitgangsmateriaal

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directoraat-generaal Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon