Senior beleidsmedewerker kennis & strategie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 4 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-772(MEVA)
 • Plaatsingsdatum 19 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoe verbeteren we de zorg, maar houden we ook oog voor de houdbaarheid van de zorg naar de toekomst toe? Maatschappelijke uitdagingen op het terrein van gezondheid en zorg vragen om gerichte kennisontwikkeling. Heb je ervaring in de wetenschap én met complexe beleidsvraagstukken en wil jij een bijdrage leveren aan het versterken van de interactie tussen kennis, beleid en de praktijk? Als senior beleidsmedewerker kennis & strategie bij de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ga je aan de slag in het team van de Chief Science Officer (cluster Strategie en Kennis).

Veel uitdagingen op het terrein van gezondheid en zorg zijn meer dan ooit domein-overstijgend en vragen om inzet van vele partijen, kijk bijvoorbeeld naar het recent gesloten Integraal Zorg Akkoord. Dit betekent dat er ook op een andere manier kennis ontwikkeld en verspreid moet worden. Kennisontwikkeling zal veel nadrukkelijker moeten gebeuren vanuit een integrale blik op maatschappelijke vraagstukken. De Chief Science Officer (CSO) van VWS ondersteunt en jaagt deze strategische inzet van VWS op het gebied van kennisontwikkeling en - benutting aan.

Wat ga je doen als senior beleidsmedewerker kennis & strategie?
Joline & Liliane zoeken een gedreven collega met doorzettingsvermogen om gezamenlijk de dynamische werelden van wetenschap en beleid meer bij elkaar te brengen - om zo een bijdrage te leveren aan de grote uitdagingen waar de Gezondheid & Zorg sector voor staat.

Kom jij bij ons werken, dan kies je voor een baan met impact! Je werkt in het cluster Strategie en Kennis van de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA). Je komt in een hecht team, bestaande uit 4 professionals, waaronder de CSO. Het team is een mooie mix aan ervaren beleidsadviseurs met diverse (academische) achtergronden en kenmerkt zich door hard werken in een goede sfeer met aandacht voor elkaar.

Vanuit het cluster Strategie en Kennis werk je mee aan de strategische hoofdlijnen van het beleid van VWS (bijv. op het gebied van houdbaarheid van de zorg). In deze functie richt je je met name op het versterken van het kennisbeleid van VWS en de kennisontwikkeling en benutting op het terrein van gezondheid en zorg . Je vervult daarbij een verbindende en coördinerende rol, waarbij je de brug legt tussen beleidsdirecties en diverse kennisinstellingen en externe onderzoeksfondsen, denk bijv. aan het RIVM, TNO of de Nationale Wetenschapsagenda. Daarnaast ben je als senior beleidsmedewerker verantwoordelijk voor een aantal eigen trajecten, waarbij we rekening houden met jouw ervaring en voorkeuren.

Voorbeelden van trajecten zijn:

 • Het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderbouwd VWS beleid door de kennisinfrastructuur binnen VWS te versterken o.a. door het voorzitten van het Kenniscoördinatoren overleg van VWS en het realiseren/actualiseren van de Strategische Kennisagenda van het departement;
 • Intensief samenwerken met andere departementen (zoals bijv. SZW en OCW) en andere CSO’s en daarbij inspelen op (inter)departementale en internationale ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie, zoals de Nationale Wetenschapsagenda, het Nationaal Groeifonds en HorizonEurope;
 • Onderhouden van relaties met strategische kennispartijen rondom VWS en relevante rollen binnen VWS (zoals op het vlak van wetenschappelijke integriteit);
 • Het stimuleren van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap binnen VWS, o.a. door de verbindingen met strategische kennispartijen te versterken en het interne opleidingsaanbod op dit vlak te verstevigen.

Hoe ziet het inwerkprogramma eruit?
Je werkt bij MEVA nooit alleen aan een vraagstuk. Je wordt namelijk de eerste maanden goed ingewerkt door de collega’s waarmee je inhoudelijk raakvlakken hebt. Zo raak je op een praktische manier snel bekend met de inhoud. Je krijgt een buddy waarbij je terecht kunt voor allerlei praktische vragen over het werken bij VWS.

 • Je hebt ervaring in de academische wereld of bij verwante kennispartijen (zoals bijv. het RIVM, ZonMw, TNO etc.);
 • Je hebt expertise op het vlak van wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Kennis over het wetenschappelijke veld rondom VWS is een pre;
 • Je bent organisatiesensitief en beschikt over ervaring met werken en adviseren in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt oog voor en interesse in brede maatschappelijke opgaven op het terrein van gezondheid en zorg en weet deze te verbinden met de beleidsopgave en de politieke koers.

Om in aanmerking te komen voor s13 vragen wij van jou:

 • Ervaring in het managen van projecten of programma’s .
 • Aantoonbare (wetenschappelijke) expertise binnen complexe politiek-bestuurlijke context (bijv. internationaal of ervaring met consortiavorming)

Herken jij jezelf hierin?
Als specialist breng jij, vanuit je ervaring in de academische wereld, een frisse vernieuwende blik naar VWS. Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een echte teamspeler. Je weet de verbinding te leggen met, zowel onderzoekers als beleidsmakers van binnen en buiten het ministerie. Je weet daarbij resultaten te boeken en kunt tegenstand bieden als dit nodig is.

Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en hebt maatschappelijke interesse. Nieuwsgierigheid en altijd net die ene stap verder vooruitdenken zijn eigenschappen die jou kenmerken. Ook weet jij in een complex politiek-en bestuurlijke omgeving te opereren en resultaten te boeken.

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Albert van der Horst, Manager;
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews op maandag 12 december te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?;
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan vragen wij na het eerste interview referenties op bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De opdracht van de directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) is ervoor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan worden. Daarbij gaat het specifiek om de arbeidsmarkt (is er voldoende gekwalificeerd personeel), en om de financiering van de zorg (is de zorg straks nog collectief betaalbaar). Ook geven we de samenhang weer tussen deze thema’s en de ontwikkelingen in de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Hiertoe beschikken we over specifieke en tegelijkertijd zorgbrede informatie en kennis- en beleidsinstrumenten (opleiden, ramen, financiering, strategie, informatie over arbeidsmarktvraagstukken). Wij kennen een open en flexibele cultuur. Van medewerkers vragen we strategisch inzicht, overtuigingskracht, ondernemerschap en samenwerkingsgerichtheid. Kennis delen is essentieel om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren. Deze kennis proberen we op een toegankelijke en andere manier voor het voetlicht te brengen.

Bij MEVA werken ruim tachtig medewerkers. De directie kent vier beleidsafdelingen: Algemeen Economisch Beleid, Beroepen, Arbeidsmarkt en Opleidingen, Beleidsadvies en Financiën. Kennis, kunde en ontwikkelingsmogelijkheden zijn leidend bij de inzet van medewerkers. De directie MEVA werkt voor alle onderdelen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Organisatorisch valt MEVA onder de secretaris-generaal.

Cluster Strategie en Kennis
Binnen de directie formuleert de afdeling Algemeen Economisch Beleid strategische vraagstukken op het gebied van de zorg en werkt deze uit. Het cluster werkt aan de hoofdlijnen van het beleid van VWS. Het signaleert trends, verzamelt en analyseert kennis en data over de ontwikkelingen in de zorg en levert op basis daarvan bouwstenen voor politiek-bestuurlijke besluitvorming. Dit cluster is tevens accounthouder binnen VWS voor de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS), het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, TNO en de OECD. Dit cluster coördineert en ondersteunt de kennisfunctie van VWS samen met de Chief Science Officer van VWS.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Liliane de Ruiter, (Senior) Beleidsmedewerker

06-11035150

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker ramingen en financiering van de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior internationale beleidsmedewerker mondiale gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker persoonsgebonden budget

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon