• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Solliciteer voor 23 mei 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: VWS24-1398(LZ), Plaatsingsdatum: 8 mei 2024

Jij gaat bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor de langdurige zorg. In de wetenschap dat kennis essentieel is voor het werk van zorgverleners. Niet alleen nu, maar zeker ook met het oog op de uitdagingen voor de toekomst. Als senior beleidsmedewerker kennisinfrastructuur langdurige zorg in Den Haag krijg je een grote verantwoordelijkheid.

Kennis is namelijk een van de voornaamste bouwstenen waarover zorgverleners beschikken als zij kwetsbare cliënten in de langdurige zorg helpen. Jij zorgt ervoor dat de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg wordt versterkt (met bijzonder aandacht voor de langdurige ggz) en de ontwikkeling van ‘passende zorg’ ook in de langdurige zorg van de grond komt. Dat doe je met een hart voor langdurige zorg, ervaring met ontwikkeling en implementatie van beleid, en expertise over de ontwikkeling en borging van kennis.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker langdurige zorg (kennisinfrastructuur en ggz)?
Je houdt je bezig met het inzetten van kennis voor zowel zorgverleners als voor je VWS-collega’s. Je vult bij de directie Langdurige Zorg (LZ) de rol in van kenniscoördinator. Dat wil zeggen dat je zicht hebt op de lopende onderzoeksprogramma’s, deelneemt aan een VWS-breed overleg van kenniscoördinatoren en samenwerkt met andere directies bij directie overstijgende onderzoeksthema’s. Daarnaast beheer jij het account van het voornaamste kennisinstituut voor de langdurige zorg, Vilans.

Relatief recent is de ggz onderdeel geworden van de Wet langdurige zorg-verzekerde zorg. Deze transitie is nog volop gaande en levert tal van vragen op die zowel raken aan de dagelijkse zorgpraktijk als aan hoe het zorgstelsel is ingericht. Het samen met het veld ontwikkelen van de kennisinfrastructuur voor de langdurige ggz is daarom een derde belangrijke component van jouw werk. Jij bent niet alleen onderdeel van team kennisinfrastructuur, maar ook van team ggz. In het ggz-team draag je bij aan de werkagenda die samen met het veld voor de langdurige ggz wordt ontwikkeld. Je richt je daarbij vooral op de onderdelen die met kennis(ontwikkeling) te maken hebben, maar je wordt zo nodig breder ingezet.

Bij het ontwikkelen van de kennisinfrastructuur gaat het erom te zorgen dat bekend is met welke vragen zorgverleners worstelen, dat zij antwoord krijgen op hun kennisvragen, dat er indien nodig onderzoek plaatsvindt en vooral dat nieuwe kennis wordt benut door zorgverleners. Ook gaat het erom dat bestaande praktijken periodiek worden geëvalueerd. Al die onderzoeken doe jij niet zelf, maar je weet partijen aan elkaar te koppelen en anderen in beweging te krijgen.

Dat doe je in teamverband. Dat betekent ook dat je onverwachte werkzaamheden oppakt. Zoals het voorbereiden van overleggen, van debatten in de Tweede Kamer en van Tweede Kamerbrieven. Jij werkt mee aan oplossingen, samen met je directe collega’s, andere VWS-collega’s en externe partijen. Dat doe je op kantoor in Den Haag, waar jullie werken op de negentiende verdieping. Ook werk je vanuit huis en op andere locaties.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de directie Langdurige Zorg zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die - vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek – 24-uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn.

De directie Langdurige Zorg is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel. Het is een maatschappelijk relevant en gevoelig, dynamisch, bestuurlijk complex en veelzijdig beleidsterrein. Beleidvorming gebeurt in samenwerking met alle partijen. Binnen de directie wordt gewerkt in vier afdelingen waarbinnen meerdere teams zijn ondergebracht. De teams richten zich op een doelgroep (bijv. gehandicaptenzorg en ggz-zorg of op een specifiek thema zoals financiële aspecten). Bij de directie werken zo’n 85 mensen. Je werkt op kantoor in Den Haag, waar je een plek hebt op de negentiende verdieping. Ook werk je vanuit huis en op andere locaties.

Onze koers: in 2027 gaan wij voorop in de vernieuwing van de langdurige zorg. Dit doen we met onze partners en de mensen om wie het gaat. We werken met plezier samen vanuit verbinding en vertrouwen. Waar nodig nemen wij de leiding. Dit doen we met lef, nieuwsgierigheid en zakelijkheid (onze kernkwaliteiten). Mensen met een blijvende behoefte aan zorg en ondersteuning willen zo veel mogelijk hun eigen leven leiden. Samen met mensen die belangrijk voor hen zijn en op een plek waar ze zich thuis voelen. Zij kunnen waar nodig een beroep doen op langdurige zorg, waar zorgverleners met plezier werken en bijdragen aan levensgeluk. De toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van de langdurige zorg is niet vanzelfsprekend. Vernieuwing van de langdurige zorg is en blijft nodig.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS werkt aan een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Ruim 6.700 mensen zetten zich in voor goede en betaalbare zorg en ondersteuning, een gezonde levensstijl, voldoende beweging, (top)sportvoorzieningen en goede voeding. Ons werk is betekenisvol, wat maakt dat onze mensen hun baan écht leuk vinden. Dat zorgt voor een goede sfeer, waarbij je vrijheid hebt in je werk. We willen dat iedereen wordt gezien, gehoord en gewaardeerd in een veilige werkomgeving.

Het werk is nooit saai, want we moeten voortdurend vernieuwen en met oplossingen komen. Hierbij denken we niet alleen vanuit onszelf. We luisteren ook goed naar de mening van anderen. We vinden het daarom belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en je mening durft te geven. Zo leren we van elkaar. Want we kunnen het niet alleen. We werken daarom samen met partners, andere ministeries, professionals uit de zorg en natuurlijk inwoners van Nederland.

Bij het beleidsdepartement van VWS werken ruim 2.000 mensen. Daarnaast werken nog eens 4.700 mensen bij de concernpartners van VWS. Zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Nederlandse Sportraad en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook zijn we verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen. Zoals het Zorginstituut, de Dopingautoriteit en het College Beoordeling Geneesmiddelen.

Samen beter. Doe je mee?

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Anno Pomp, coördinator strategie en team kennis

06-21101895

Carola van den Brink, coördinator team ggz

06-52643132

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsjurist

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beveiligingsadviseur/ Plv. BVC Kerndepartement

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon