Senior Beleidsmedewerker kennisontwikkeling blauwe economie en biodiversiteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 4 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGA20220620_12
 • Plaatsingsdatum 21 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Werken in het Team natuurinclusieve samenleving is een bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen. De biodiversiteit in natuurgebieden, in de landbouw en stedelijk gebied herstellen, vergroten en beschermen is een grote opgave van deze tijd. Balans brengen tussen economische activiteiten en ecologische draagkracht van de Noordzee en andere wateren is een andere grote opgave.

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) van LNV zoekt een enthousiaste collega die met deze opgaven aan de slag wil. Aan hem/haar de mooie taak om samen met verschillende externe organisaties en met name de LNV beleidsdirecties natuur en visserij (die beleidsmatig bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het NoordZee Akkoord (NZA)/Programma Noordzee) ervoor te zorgen dat de kennis wordt ontwikkeld en innovaties plaatsvinden die nodig zijn om de doelen ten aanzien van het natuur- en waterdomein te realiseren. We doen dat in belangrijke mate via meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's met relevante partijen die daar samen aan werken.

Deze aanpak betekent dat je veelvuldige contacten zult hebben met kennisinstellingen als Wageningen University & Research (WUR), Marin, Deltares, NWO en maatschappelijke organisaties zoals die o.a. lid zijn van de Community of Practice (CoP) Noordzee en het visserij Innovatie netwerk in oprichting. Je maakt met hen missiegedreven onderzoeks- en innovatieprogramma's die leiden tot concrete resultaten in de samenleving. Meer specifiek ben jij verantwoordelijk voor: 1) het missiegedreven onderzoeks- en innovatieprogramma ten aanzien van een duurzame en veilige Noordzee. Deze richt zich op het ontwikkelen van duurzaam en veilig menselijk medegebruik binnen een veerkrachtig Noordzee ecosysteem en het ontwikkelen van meer inzicht in de grenzen van de veerkracht van de Noordzee, 2) Het missiegedreven onderzoeks- en innovatieprogramma visserij. Deze richt zich op het ontwikkelen van een ecologisch én socio-economisch duurzame kust- en zeevisserij op de Noordzee ter bevordering van een dynamische visserijsector, een goede levensstandaard voor visserijgemeenschappen en een goede status van de visbestanden en het mariene milieu, 3) een LIFE IP programma, 4) het opdrachtgeverschap voor de Community of Practice (CoP) Noordzee en 5) de wettelijke onderzoekstaken (WOT) visserij

De medewerkers van SK&I vervullen binnen LNV een spilfunctie tussen LNV-beleidsdirecties en andere overheden, kennisaanbieders (o.a. Wageningen Research), bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ze identificeren, in goede afstemming met anderen, aan welke kennis- en innovatie behoefte is en ze zetten die vragen uit bij kennisinstellingen. Ze steunen de bouw van consortia van kennisinstellingen, overheden, NGO’s en bedrijven om samen met die kennisvragen aan de slag te gaan. Ze zorgen ervoor dat ontwikkelde kennis gebruikt wordt en innovaties verder komen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé partner binnen de rijksoverheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. SK&I borgt de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt voor alle directoraten-generaal (DG’s), dus voor DG Agro, DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en DG Stikstof.

Wat onze directie kenmerkt? Onze gedrevenheid, professionaliteit, open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We hebben allemaal dossiers waarvoor we specifiek verantwoordelijk zijn, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s. De lijnen binnen de directie zijn kort. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt.

Team natuurinclusieve samenleving
Binnen het team van ca. 10 collega’s worden kennis- en innovatieopgaven geïdentificeerd die aangepakt moeten worden om de gestelde doelen op het gebied van natuur op land en in het water te realiseren. Dat gebeurt samen met andere directies van LNV, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Vervolgens wordt gekeken hoe de kennis- en innovatieopgaven het beste aangepakt kunnen worden. Is dat bijvoorbeeld via een publiek-private samenwerking met bedrijven, via NWO, de EU, of zijn het vragen waar we als LNV primair voor aan de lat staan? En hoe komen we tot de keuze van de meest geschikte uitvoerders, en tot een organisatiestructuur die zorgt voor optimaal gebruik van de resultaten?

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jack Vera, MT-lid directie SK&I

06-50200000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anneke Jonkers, Adviseur Recruitment

06-29690767

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Eigenaarsondersteuning Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Recruiter diversiteit en inclusie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon