• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 2 september 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 51971, Plaatsingsdatum: 16 juli 2024

Team Screening Kennisveiligheid van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) zoekt per direct een ervaren senior beleidsmedewerker. Vind je het leuk om te pionieren en werk je graag in een team? Haal je plezier uit het vertalen van (internationale) complexe beleidsvraagstukken naar de praktijk? Ben je flexibel en relatiegericht? Dan zijn we op zoek naar jou!
Internationale samenwerking is essentieel voor de Nederlandse wetenschap. Maar deze samenwerking brengt ook risico’s met zich mee. De directie OWB zet zich daarom samen met het kennisveld en andere departementen in voor het vergroten van de kennisveiligheid, zonder de openheid en toegankelijkheid van onderwijs en onderzoek onnodig te beperken. Kennisveiligheid kan rekenen op grote politiek-bestuurlijke aandacht. Dat maakt werken aan dit onderwerp dynamisch en vernieuwend.

Onze aanpak is nationaal gericht op het vergroten van bewustwording en zelfregulering en internationaal op het creëren van een gelijk speelveld. Het preventief screenen van studenten en wetenschappers die met sensitieve technologie in aanraking komen, vormt het sluitstuk van het kennisveiligheidsbeleid. Onder het motto ‘open waar mogelijk, beschermen waar nodig’ willen we dit alleen doen daar waar de risico’s voor de nationale veiligheid het grootst zijn.

Team Screening Kennisveiligheid
In een enthousiast en gezellig team wordt gewerkt aan het realiseren van de screening kennisveiligheid. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de screening mogelijk te maken, de opdrachtverlening aan een organisatie voor het uitvoeren van de screening, het ontwikkelen van een screeningskader, het maken van (bestuurlijke) afspraken over bronnen die worden geraadpleegd tijdens de screening en het in kaart brengen van de financiële consequenties van het voorstel. Daarnaast is dit team beleidsverantwoordelijk voor een aantal internationale sancties gericht op het voorkomen van ongewenste kennisoverdracht via Nederlandse kennisinstellingen aan gesanctioneerde landen. Dit wordt het ‘verscherpt toezicht’ genoemd.

We bespreken graag wat jouw wensen zijn en welke werkzaamheden het beste bij jouw profiel passen. Met de volgende onderwerpen ga je in ieder geval aan de slag:

 1. je legt de verbindingen tussen beleid en uitvoering omdat je zowel werkt aan de beleidsmatige uitwerking van het wetsvoorstel screening kennisveiligheid, als aan het screeningsproces en het screeningskader voor de uitvoering;
 2. je bent één van de drijvende krachten achter de integrale beleidsvisie op screening als onderdeel van breder kennisveiligheidsbeleid;
 3. je werkt aan de vormgeving en ontwikkeling van het screeningsproces. Denk hierbij aan het verder uitwerken van een screeningskader en het uitvoeren van een impactassessment, waarmee de praktische impact van de screening voor kennisinstellingen in kaart wordt gebracht. Je organiseert daarnaast de interdepartementale ‘stuurgroep screening kennisveiligheid’;
 4. je bent dossierhouder ‘verscherpt toezicht’. Je vormt hierbij de schakel tussen de beleidsdirectie en het uitvoeringscluster, dat de diverse internationale sancties op het gebied van ongewenste kennisoverdracht uitvoert. Je bent betrokken bij de beleidsmatige vraagstukken rondom het ‘verscherpt toezicht’ en voert in dit verband overleg met diverse interdepartementale partners en kennisinstellingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse wetenschap behoort tot de absolute top van de wereld. De directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) is de beleidsdirectie die zorg draagt voor een goed functionerend wetenschapsbestel in Nederland en Europa. 


De werkzaamheden van de directie vinden plaats in een nationaal en internationaal netwerk van overheden, non-gouvernementele organisaties, kennisinstellingen, wetenschappers en bedrijfsleven. 


In jouw rol kom je te werken bij de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OWB) binnen het grotere team Kennisveiligheid, specifiek team Nationaal Beleid Kennisveiligheid. Kennisveiligheid wordt bemenst door circa twintig collega’s, verdeeld over drie teams, die worden aangestuurd door één MT-lid. De drie teams zijn: team screening kennisveiligheid; team internationaal; team nationaal beleid kennisveiligheid. Het laatste  team is je thuisbasis.

 
De werkzaamheden van het team hebben een sterk interdepartementaal karakter, waarbij wordt samengewerkt met collega's van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Justitie en Veiligheid (JenV), Buitenlandse Zaken (BZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Ook met de veldorganisaties voor hoger onderwijs en wetenschap (UNL, VH, KNAW, NWO, NFU en de TO2-federatie) wordt nauw samengewerkt.

Kennisveiligheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werk je aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Waar mensen zichzelf kunnen en mogen zijn, waar iedereen mee kan doen en waar je de vrijheid hebt om jezelf te ontwikkelen en te uiten. Bij ons werk je aan gelijke kansen, zodat al het talent in Nederland kan bloeien. Van de handigste handen tot de knapste koppen. OCW wil dat iedereen een actieve en unieke bijdrage kan leveren aan onze samenleving. Zodat deze open, vrij en vitaal blijft. Nu en later. Elke dag werken we samen aan de toekomst van Nederland. Ieder vanuit expertise en eigenheid. Met oog voor vandaag en aandacht voor morgen. Onze bewindspersonen bepalen hierin de koers. En wij zorgen voor een stevige basis waarop we voort kunnen bouwen. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Marieke Dekker-Abels (coördinator uitvoeringsopgave) - verlof 22 juli tot 19 augustus 06-52877533
Joëlle Mons (coördinator wetstraject) - verlof tot 5 augustus 06-29637854

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Werving en Selectie

Solliciteren?

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon