(Senior) Beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 28/22-08
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij eraan bijdragen dat ouders met jonge kinderen hun werk en de zorg thuis kunnen combineren, terwijl hun kinderen zich breed kunnen ontwikkelen op de kinderopvang? En wil je ook zelf de kans krijgen om je breed te ontwikkelen? Word dan beleidsmedewerker in Den Haag bij de directie Kinderopvang. Samen met je collega’s beheer je de ruim € 3,8 miljard die omgaat in de kinderopvangtoeslag.

Met je collega’s van het cluster Toeslag en Markt werk je aan de continue verbetering en het begrijpelijker maken van de kinderopvangtoeslag. Zo vergroten jullie de toegankelijkheid en verminderen jullie het aantal terugvorderingen. Ook zorg je dat doelgroepen zoals studenten met jonge kinderen en inburgeraars gebruik kunnen maken van kinderopvang. Je werkt hiervoor nauw samen met de Belastingdienst/Toeslagen, branchepartijen, ouders en kinderopvangorganisaties. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar die in aanmerking komen voor een vergoeding voor het gebruik van kinderopvang met een sociaal-medische indicatie, werk je samen met gemeenten.

Kleine ondernemers, stichtingen en grote private-equitypartijen: de kinderopvangsector is een dynamische private markt met diverse spelers. Tegelijkertijd stroomt er veel overheidsfinanciering naar deze markt in de vorm van de kinderopvangtoeslag. Dit brengt vraagstukken met zich mee over marktwerking, private equity en winsten in de sector. Welke rol spelen private-equitypartijen bijvoorbeeld in de kinderopvang? In hoeverre is er sprake van overwinst in de sector, moet dit beperkt worden en zo ja, hoe? Hiernaar wordt momenteel een onderzoek uitgezet zoals toegezegd aan de Tweede Kamer. Ook met dit onderwerp ga jij – samen met collega's uit je cluster – aan de slag.

Het kinderopvangstelsel is volop in ontwikkeling. Je legt in je werkzaamheden dan ook de verbinding met de ontwikkeling naar een nieuw stelsel zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

(Financieel) toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Daarvoor zet de directie Kinderopvang zich dagelijks in. En daarmee leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage.

De directie Kinderopvang is onderdeel van het directoraat-generaal Werk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We zijn verantwoordelijk voor de Wet kinderopvang. Deze wet regelt de financiering van de kinderopvang en waarborgt de veiligheid en kwaliteit van de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. Daarnaast zetten we ons in voor een goede aansluiting tussen kinderopvang en het primair onderwijs in het belang van ouders en kinderen.

We werken met een groot en divers netwerk, waar verschillende politieke, publieke en private belangen een rol spelen. Interdepartementaal hebben we vooral contacten met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Belangrijke partners voor de uitvoering van het kinderopvangbeleid zijn de Belastingdienst Toeslagen, de Dienst Uitvoering Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD GHOR Nederland, gemeenten en GGD'en. Met veel van deze organisaties hebben we ook financiële relaties. Binnen het kinderopvangveld zitten we om tafel met verschillende brancheverenigingen van kinderopvangorganisaties, belangenverenigingen van ouders en de vakbonden.

We zijn een groeiende, dynamische directie met ongeveer 35 medewerkers. We hebben 2 afdelingen: de afdeling Stelsel, Toeslag en Kennis en de afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid. Deze afdelingen zijn opgedeeld in een aantal clusters. De afdeling Stelsel, Toeslag en Kennis bestaat uit 3 clusters: Stelsel en Toegankelijkheid, Kennis en Onderzoek Kinderopvang en Toeslag en Markt. De afdeling Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid bestaat uit 2 clusters: Kwaliteit en Veiligheid, en Toezicht, Handhaving en Uitvoering. In nauwe samenwerking met de 2 afdelingen houdt een apart team zich momenteel bezig met de vernieuwing van het kinderopvangstelsel zoals opgenomen in het coalitieakkoord.

We scoren hoog op werkplezier, samenwerking en de invloed die je hebt op je eigen werkzaamheden. Medewerkers zijn zeer betrokken, zowel op de inhoud als naar elkaar. We vinden het ook erg belangrijk dat we het samen leuk hebben op het werk. Daarbij bekijken we gezamenlijk hoe we het hybride werken voor iedereen tot een succes kunnen maken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Stephanie Roos

06-50097652

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker kinderopvangtoeslag

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Plaatsvervangend afdelingshoofd Kwaliteit, Toezicht en Veiligheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker onderwijs aan nieuwkomers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon