Senior beleidsmedewerker klimaat

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Internationaal
 • Reageren voor 10 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 524
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De wereld moet hard aan de slag om de afspraken van het Parijse Klimaatakkoord te halen. Het Klimaatteam van de directie Inclusieve Groene Groei is de aanjager van de integratie van klimaat in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ook coördineren we het internationale klimaat- en milieubeleid door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ben jij als senior beleidsmedewerker onmisbaar.

Dit doe je als senior beleidsmedewerker klimaat
Het Klimaatteam waarbinnen je werkt, is verdeeld in een aantal deelteams die onderling veel samenwerken: Adaptatie, Mitigatie, Bossen en Klimaatfinanciering. Jij bent lid van het deelteam Adaptatie. Samen met je teamleden zet je sterk in op het verhogen van de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatadaptatie is een van de prioriteiten uit de nieuwe beleidsnota van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Jij maakt deel uit van de Nederlandse onderhandelingsdelegatie bij de UNFCCC-klimaatonderhandelingen en bent daarbinnen onder meer verantwoordelijk voor de inzet op klimaatadaptatie. Ook ben je aanspreekpunt voor een aantal Afrikaanse landen en regio’s en partnerschappen. Deze landen sta je bij in hun transitie naar een klimaatweerbare en koolstofarme toekomst. Je bent hier verantwoordelijk voor de nadere invulling, samenwerking en uitvoering. Hiervoor schakel je met relevante posten, (regio)directies, departementen en externe belanghebbenden.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van enkele programma’s waarbinnen klimaatadaptatie centraal staat. Je ontwikkelt je deskundigheid op het gebied van klimaatverandering in het algemeen en klimaatadaptatie in het bijzonder. Zo lever je een goede bijdrage aan de beleidsontwikkeling. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het coördineren en schrijven van dossierbijdragen voor bewindspersonen en de ambtelijke top, en voor de beantwoording van Kamervragen en het oppakken van andere parlementaire zaken. Bovendien draag je bij aan het bredere werk van het Klimaatteam; op de terreinen van andere deelteams en op die van de directie. Dit varieert van de inbreng van klimaatkennis tot het adviseren van de politieke en ambtelijke leiding en het coördineren van multilaterale bijeenkomsten.

Het thema klimaat is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om flexibiliteit. Waar nodig help je je collega’s, en in de toekomst pak je mogelijk ook andere taken op.

Gamebased assessment
Voor deze vacature vragen we je een gamebased assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de gamebased assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Inclusieve Groene Groei speelt een leidende rol bij de totstandkoming en uitvoering van het Nederlandse Internationale duurzaamheidsbeleid. Wij koppelen (geo)politieke en strategische kennis aan het beheer van een omvangrijke portefeuille aan middelen voor ontwikkelingssamenwerking.

Onze directie bestaat uit vier clusters: Klimaat, Voedselzekerheid, Water, en Energie, Grondstoffen en Polair. Daarnaast hebben we een CU-eenheid en een team Strategie en Coördinatie. Wij werken intensief samen met andere directies binnen het ministerie en interdepartementaal, en we betrekken ook het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen nadrukkelijk bij onze werkzaamheden.

We werken hard en handelen innovatief. Flinke werkdruk hindert de ontspannen en informele werksfeer niet en er wordt op z’n tijd gelachen. Collegialiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Van onze medewerkers verwachten we een flexibele instelling. Daar staat ook flexibiliteit in werktijden en plaats- en tijdonafhankelijk werken tegenover; we maken graag op maat gesneden afspraken.

Klimaatteam
Jij maakt deel uit het Klimaatteam, de aanjager van de integratie van klimaat in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Samen met je collega’s zorg je voor de coördinatie van het internationale klimaat- en milieubeleid door de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Binnen het klimaatteam zijn een aantal deelteams te onderscheiden: Adaptatie, Mitigatie, Bossen en Klimaatfinanciering. Deze werken onderling veel samen en kennen de nodige dwarsverbanden en overlap. Er is een groot teamgevoel met goede sfeer en gedeelde passie.

Je bent lid van het deelteam dat zich vooral richt op klimaatadaptatie, en dus op het verhogen van de weerbaarheid tegen de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatadaptatie is een van de prioriteiten uit de nieuwe BHOS-beleidsnota. Ons deelteam houdt zich onder meer bezig met de onderhandelingen binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change. Ook zijn we de kennishub rondom klimaatadaptatie en bevorderen we de adaptie in met name Afrikaanse landen.

Omdat klimaatadaptatie altijd plaatsvindt op een bepaald beleidsterrein, zoals water, voedsel en infrastructuur, werken we nauw samen met collega’s uit andere teams en directies. Ons werk richt zich onder meer op internationale coalities, onderhandelingen, evenementen tijdens multilaterale bijeenkomsten, kennisopbouw, communicatie, Kamervragen, het beheren van programma’s en partnerschappen waar klimaatadaptatie centraal staat, contacten met andere donoren en met kwetsbare landen en de posten daar. Vanwege de Conference of the Parties (COP) en voorafgaande multilaterale bijeenkomsten als G20, pre-COP en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is de tweede helft van ons kalenderjaar drukker dan de eerste helft. Momenteel beheren wij geen activiteiten gericht op ontwikkelingssamenwerking. Met de groei van het klimaatbudget pakken we de komende jaren wel enkele van deze activiteiten op.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva Schreuder, Plv Hoofd IGG/KL

+31 (0)6-53948802

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Patricia Kolenel

+31 (0)70-3484000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker ontbossing

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker gezondheid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker internationaal ondernemen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon