Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-279
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er ligt een enorme uitdaging om Nederland weerbaarder te maken tegen steeds vaker optredende weersextremen. Denk aan wateroverlast of langdurige droogte. Klimaatadaptatie staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat treed je, vanuit Den Haag, op als dé centrale figuur voor de uitwerking van onze klimaatadaptatiestrategie.

Jij springt op de rijdende trein van de evaluatie van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS). De NAS, waarin we de koers uitzetten voor een klimaatbestendig Nederland, stamt uit 2016. En dus is het hoog tijd voor een hernieuwde rijksbrede discussie over de ambitie, strategie en instrumenten voor klimaatadaptatie. Welke ruimtelijke keuzes gaan we maken? En hoe kunnen water en bodem leidend zijn bij dergelijke beslissingen? Met al jouw vernieuwende ideeën ben je de trekker en aanjager van deze NAS-herijking.

Met je team van drie collega’s verzorg je de evaluatiefase. Jullie zijn opdrachtgever richting het externe onderzoeksbureau en halen input op bij het interdepartementale team waarin naast alle departementen ook achttien verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Zo werk je toe naar een voorstel voor de nieuwe bewindspersoon. Hierbij zie je erop toe dat de opgaven van ons ministerie - duurzame mobiliteit, circulaire economie en een klimaatbestendig water- en bodemsysteem - optimaal verankerd zijn. Uiteraard zorg je ook voor verbinding met andere grote opgaven, zoals de energietransitie en de woningbouwopgave. Via een iteratief proces kom jij tot een goed onderbouwde en heldere nieuwe NAS waar alle betrokkenen achterstaan.

Je hebt ook een belangrijk aandeel in de kenniscoördinatie rondom klimaatadaptatie. Samen met andere departementen, decentrale overheden en kennispartijen als Deltares, Rijkswaterstaat en diverse universiteiten breng je in kaart waar nog kennis mist en hoe we die kunnen vergaren. Hierbij haak je ook aan bij de kennisagenda Zoetwater en het kennisprogramma Zeespiegelstijging. Onze kennisstrategie verbinden aan de gewenste kennisontwikkeling; dat is jouw doel.

Tot slot pak je andere beleidsmatige taken binnen je cluster Klimaatadaptie en de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptie en Bestuur op. Je stelt nota’s op voor de minister, informeert de Tweede Kamer via rapportages en helpt bij de voorbereiding van Kamerdebatten.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het cluster Klimaatadaptie van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij een de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Cluster Klimaatadaptie
Jouw cluster houdt zich bezig met klimaatadaptie in brede zin. Denk aan klimaatadaptie op de gebieden water, ruimtelijke ordening, landbouw en bebouwde omgeving en in vitale sectoren als gas, water en elektra. Je vormt met ongeveer vijftien collega’s een hecht team en werkt samen aan een klimaatbestendig Nederland. Hierbij zijn jullie sterk gericht op de relatie; met elkaar, met collega’s binnen het ministerie en met de buitenwereld.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. P.J. den Besten

06-15369258

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie vitale sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker windparken Noordzee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon