Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie vitale sectoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 25 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGWB 2021-280
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wateroverlast, extreme droogte en langdurige perioden van hitte; dit soort weersextremen komen steeds vaker voor in ons land. Het is dan ook niet voor niets dat klimaatadaptatie volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag werk je mee aan dit actuele dossier. Hierbij focus je op het bevorderen van de klimaatbestendigheid van vitale en kwetsbare functies, zoals de infrastructuur en gas-, water- en elektravoorzieningen.

Binnen deze functie heb je drie hoofdtaken. Allereerst werk je mee aan het behalen van de doelstellingen van Nationale Adaptatie Strategie (NAS). In de NAS zetten we de koers uit voor een klimaatbestendig Nederland. Jouw streven? Het klimaatbestendig maken van de vitale en kwetsbare functies gas, water en elektra. Jij borgt hierbij dat de beheerders ervan klimaatbestendigheid standaard meennemen in hun investerings- en onderhoudsbeslissingen. Allereerst breng je in kaart hoe de situatie nu is. Vervolgens bepaal je of er zaken beter kunnen. Is dit het geval dan ga je in overleg met de betrokken departementen over de juiste aanpak. Is er bijvoorbeeld nieuwe wetgeving nodig, moeten we richtlijnen ontwikkelen of is er gerichte communicatiestrategie nodig?

Ten tweede richt je je op het deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Dit programma werkt met 45 werkregio’s bestaande uit gemeenten, provincies en waterschappen. Zij voeren stresstesten en risicodialogen uit binnen de vitale en kwetsbare sectoren en zetten vervolgens uitvoeringsprogramma’s op. Als de spil in het geheel zorg jij voor de opbouw van stevige regionale netwerken die gericht werken aan hun kwetsbare kanten. Wat zijn de ambities? Hoe is de voortgang? Dankzij je intensieve contact met de werkregio’s weet jij precies wat er speelt. Door al deze kennis te bundelen draag je bij aan een scherper landelijk beeld van hoe het in Nederland staat met klimaatbestendigheid.

Tot slot draag je bij aan andere activiteiten van je cluster Klimaatadaptatie. Zo zet je je in voor een optimale samenwerking tussen het DPRA en het deltaprogramma Zoetwater. Ook draag je bij de jaarlijkse rapportage Deltaprogramma en lever je input voor bijeenkomsten als het Deltacongres.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het cluster Klimaatadaptie van de directie Waterveiligheid, Klimaatadaptatie en Bestuur van het directoraat-generaal Water en Bodem. Als directie staan we aan de lat voor het ontwikkelen en in stand houden van een veilig en toekomstbestendig watersysteem. Hierbij richten we ons op het ontwikkelen van waterveiligheidsbeleid en het houden van de regie op uitvoeringsprogramma’s, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma. Daarnaast dragen we bij een de verbeterde doeltreffendheid van het bestuur, instrumentatie als waterveiligheidsnormen en de besluitvorming van het waterbeheer. Verder werken we gebiedsgericht aan de grote wateren en aan de klimaatadaptatie in Nederland. Ook steken we energie in kennis en innovatie, onder meer via onderzoeksprogramma’s en de topsector Water. Een belangrijke taak is ook de rapportage en communicatie over het waterbeleid.

Cluster Klimaatadaptie
Jouw cluster houdt zich bezig met klimaatadaptie in brede zin. Denk aan klimaatadaptie in de gebieden water, ruimtelijke ordening, landbouw en bebouwde omgeving en in vitale sectoren als gas, water en elektra. Je vormt met ongeveer vijftien collega’s een hecht team en werkt samen aan een klimaatbestendig Nederland. Hierbij zijn jullie sterk gericht op de relatie; met elkaar, met collega’s binnen het ministerie en met de buitenwereld.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer dr. P.J. den Besten

06-15369258

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer K. Citroen

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker bestuur waterschappen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker windparken Noordzee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon