Senior beleidsmedewerker klimaattransitie zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 11 april
 • Vacaturenummer IW DGLM 23-077
 • Plaatsingsdatum 18 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Doe mee aan de toekomst van de Nederlandse maritieme sector en help de zeevaart te verduurzamen. Word onderdeel van de verandering en laat zien wat jij nationaal én internationaal bijdraagt als Senior Beleidsmedewerker aan een klimaatneutrale zeevaart in 2050. Wil jij investeren in de toekomst van de Nederlandse zeevaart en samen met andere landen het verschil helpen maken? Reageer dan nu en kom ons team versterken. Standplaats voor de vacature is Den Haag.

Wat ga je doen als Senior beleidsmedewerker?
Nederland kent een lange historie als zeevarende natie en de zeescheepvaart is nog altijd van groot belang voor ons land. Met de grootste haven van Europa (Rotterdam), één van de drukst bevaren zeeën voor de deur (Noordzee) en een aanzienlijk aantal schepen onder Nederlandse vlag, doet ons land mee op het wereldtoneel. De zeevaart staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen en transities, waaronder het toewerken naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050, en het verder versterken van de innovatie- en concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector. Toekomstgerichte regelgeving en beleid moeten helpen om de zeevaartsector in Nederland en daarbuiten klaar te maken voor de komende decennia.

De wereldwijde uitstoot van CO2 door de zeevaart stijgt nog steeds. Om ook de zeevaart bij te laten dragen aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs, zal hierin zo snel mogelijk een kentering moeten komen, en moet de zeevaart toewerken naar nul emissies in 2050. Binnen het programmateam klimaattransitie zeevaart ga jij, samen met jouw collega’s, een belangrijke bijdrage hieraan leveren. We werken hieraan op zowel nationaal, Europees als mondiaal niveau. Jouw functie kent drie speerpunten.

In de eerste plaats richt jij je, in samenspraak met collega’s en onder aansturing van één van hen, op de Nederlandse inzet in de International Maritime Organization (IMO), de VN-organisatie voor de zeescheepvaart. In 2023 zal er in IMO o.a. een herijking plaatsvinden van de mondiale klimaatstrategie en ambities voor de zeevaart, zal er besloten moeten worden over middellange termijn maatregelen die aan die ambities concreet invulling moeten geven, en zal verder uitwerking plaats moeten vinden van kortere termijn maatregelen, die al in 2030 effect moeten hebben voor de broeikasgasuitstoot in deze sector. Nederland trekt daarbij samen op met andere ambitieuze landen in een “High Ambition Coalition”. In deze onderhandelingen speelt ook het belang van internationale fondsvorming. Hiermee kunnen eilandstaten en minder ontwikkelde landen op een eerlijke manier in de klimaattransitie meegenomen worden. Afhankelijk van je ervaring en expertise zul jij met name een bijdrage gaan leveren aan de inzet op de strategie, de ontwikkeling van een maatregel ter beperking van de broeikasgasuitstoot van de gebruikte brandstoffen, en de uitwerking van de kortere termijn maatregelen. Daartoe overleg je met internationale partners, zoek je de afstemming met belanghebbenden in Nederland, zet je relevante onderzoeken uit, en help je de minister en de ambtelijke top te adviseren.

Een tweede speerpunt in deze functie betreft de vorming van ‘groene scheepvaartcorridors’ met bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië, die als koploperprojecten voor duurzame zeevaart dienen. Een groene corridor is een duurzame vaarroute, inclusief de daarvoor benodigde infrastructuur in havens. Het werken aan zulke corridors biedt kansen om vanuit een integrale blik de benodigde aanpassingen en bijbehorende investeringen in beeld te brengen en te concretiseren. Eerste afspraken hierover zijn al gemaakt met buurlanden, waaraan jij verder invulling zult geven. Daartoe overleg je niet alleen met die landen, maar ook met reders en verladers over wat er nodig is om die corridors in de praktijk te kunnen laten werken.

Tot slot ga je in deze functie versterking bieden op ‘het brandstoffendossier’, dat wil zeggen de transitie naar het gebruik van duurzame brandstoffen en energiedragers in de zeevaart. Waterstof en methanol zijn hier voorbeelden van. Momenteel wordt er gewerkt aan Europese regelgeving die de transitie naar deze brandstoffen stimuleert. Ook wordt er vanuit het ministerie van EZK gewerkt aan een passende energie infrastructuur in Nederland, om ook in een fossielvrije toekomst sectoren te kunnen voorzien in hun energiebehoefte. In afstemming met een ervaren collega, wiens hoofddossier dit is, zul jij je bezig houden met bijvoorbeeld de nationale implementatie van de genoemde EU wetgeving of de inbreng richting het ministerie van EZK in het kader van het Nationaal Plan Energiesysteem.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen. Er heerst een open sfeer binnen de directie, waar hard wordt gewerkt en veel wordt gelachen. Iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad om bij te springen als dat nodig is.

 • je hebt een wo-diploma in een relevante richting, bijvoorbeeld in een technische, milieukundige of bestuurskundige richting;
 • je hebt aantoonbare affiniteit, en bij voorkeur enige ervaring, met het werken in een internationale context;
 • je hebt affiniteit met de maritieme sector;
 • je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving, hebt een goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, en weet deze te vertalen in politiek en ambtelijk handelingsperspectief;
 • je hebt zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • je bent initiatiefrijk en samenwerkingsgericht, kunt in korte tijd een goed in- en extern netwerk opbouwen en onderhouden, en bent in staat om verschillende belangen bijeen te brengen;
 • je bent flexibel en resultaatgericht, bent in staat om je weerbarstige inhoud eigen te maken, waarbij je snel de grote lijnen doorziet zonder de details uit het oog te verliezen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • de eerste selectiegesprekken vinden plaats in de week van 17 en 24 april 2023.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden van de directie Maritieme Zaken zijn verdeeld over drie afdelingen: Zeevaart, Binnenvaart en Vaarwegen, en Zeehavens. Jij werkt binnen de afdeling Zeevaart. Onze afdeling, waar momenteel ruim twintig collega’s werken, richt zich op alle onderwerpen van de Nederlandse zeescheepvaart. Zoals de veiligheid van zeeschepen en de kustwateren, innovatie en verduurzaming van de zeescheepvaart, en de concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector. Het werk is zowel nationaal als internationaal gericht. Zo werk je enerzijds met collega’s van andere departementen, Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en maritieme sectorpartijen, en anderzijds in internationale gremia als de Europese Unie en de International Maritime Organization, de VN-organisatie voor de zeescheepvaart. De afdeling kent momenteel drie clusters: Economie, Milieu en Veiligheid. Daarnaast is er een programmateam dat zich richt op de Klimaattransitie Zeevaart. Jij zult onderdeel zijn van het programmateam Klimaattransitie.

Binnen de directie Maritieme Zaken worden medio 2023 een aantal taken anders toebedeeld. Zo worden alle taken met betrekking tot de maritieme Klimaattransitie (zeevaart, binnenvaart, zeehavens) samengebracht in één nieuw Programma/Afdeling. Jouw functie zal dan overgaan naar dit nieuwe Programma/Afdeling.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara Kits, coördinerend beleidsmedewerker

06-29518725

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut, adviseur Werving en Selectie

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker zeevaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend Afdelingshoofd/ Clustercoördinator Veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidscoördinator Kustwacht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon