Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling (1 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 16 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS190202 (DLZ)
 • Plaatsingsdatum 2 december 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Bijna 300.000 ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis hebben goede langdurige zorg nodig. Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de zorg voor deze kwetsbare mensen, dan hebben wij een interessante baan voor jou!

Jaarlijks melden zich honderden burgers zich bij VWS met een vraag over de toegang tot of beschikbaarheid van passende zorg. In veel gevallen is de vraag complex, heeft men zelf al van alles geprobeerd en voelt men zich soms van het kastje naar de muur gestuurd. Als beleidsmedewerker complexe zorgvragen bij de directie Langdurige zorg probeer je voor die individuele gevallen een oplossing te zoeken, in overleg met cliënt, naasten, zorgaanbieders, zorgfinanciers en toezichthouders.

Werken aan betere langdurige zorg is méér dan maatschappelijk relevant. Wij werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief veld, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is nooit ver weg. Omgevingsbewustzijn en een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook vereist.

Beleidsmedewerkers bij de directie Langdurige Zorg houden zich bezig met beleid voor de zorg aan mensen die 24uurs zorg en toezicht nodig hebben vanwege somatische, psychogeriatrische, psychische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. We werken daarbij samen met heel veel verschillende partijen.

Het beleid voor de langdurige zorg richt zich op de inrichting, bekostiging, kwaliteitsborging en -bevordering en doelmatigheidsverbetering van de zorg, zodat elke cliënt goede en passende zorg krijgt. Door regelmatig contact met organisaties van veldpartijen en cliënten houden we vinger aan de pols en signaleren we eventuele knelpunten, waar we vervolgens een oplossing voor zoeken.

Voor de Wlz-cliënten werken we op deze manier aan verbetering van de zorg. Daar waar de zorg voor bepaalde groepen cliënten met bijzondere knelpunten te maken heeft of anderszins specifieke aandacht verdient, kan specifiek beleid worden gemaakt. Het beleid wordt vervolgens uitgevoerd door zorgkantoren, organisaties als het CIZ en CAK, zorgaanbieders, expertise- en kenniscentra als het CCE, Vilans en het Trimbosinstituut. Toezicht wordt gehouden door IGJ. 

Jouw opdracht

Er zijn cliënten die een zodanig complexe zorgbehoefte hebben, dat de systemen die zijn ingericht om tot goede en passende zorg te komen voor hen niet het gewenste resultaat opleveren. Het kan erom gaan dat zij niet de plek kunnen vinden waar de zorg wordt geboden die zij nodig hebben. Of de zorg die zij krijgen, blijkt niet goed bij hen te passen. Ook is het mogelijk dat de zorg voor hen niet past binnen de beschikbare bekostiging. In dat soort gevallen moeten de verantwoordelijke partijen ervoor zorgen dat de knelpunten snel worden opgelost. Soms lukt dat niet, om uiteenlopende redenen, en kloppen mensen bij VWS aan voor hulp. Vanwege de overkoepelende verantwoordelijkheid van VWS voor de zorg staan beleidsmedewerkers van VWS deze cliënten of hun familie en zorgverleners bij.

 • Als beleidsmedewerker complexe zorgvragen verdiep je je in de situatie van de cliënt en/of naasten en de (knelpunten in de) zorg- en ondersteuning. Je neemt contact op met betrokkenen en andere relevante partijen, en zoekt in samenwerking naar mogelijke oplossingen. Je escaleert zo nodig als de oplossing dreigt vast te lopen en koppelt terug naar partijen en binnen VWS.
 • Je schuwt daarbij een onorthodoxe aanpak niet. Je verbindt partijen met elkaar en weet zo tot nieuwe oplossingen te komen.
 • Je kent daarbij de grenzen van de bevoegdheden van partijen en van VWS en je weet daar op een goede manier mee om te gaan. Je denkt mee met partijen en weet je in de individuele situaties in te leven, zonder de rol en opdracht van VWS uit het oog te verliezen.
 • Je bent flexibel ingesteld en kunt snel schakelen, waardoor je in voorkomende gevallen ook taken kunt overnemen van collega’s.
 • Naast het oplossen van individuele vragen zoek je ook naar lessen die kunnen worden getrokken voor verbetering van het beleid om de knelpunten voor andere cliënten te voorkomen.
 • Je kunt goed samenwerken met collega’s binnen en buiten de directie en bent stressbestendig.

Functie-eisen

We verwachten van de kandidaten:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring;
 • Kennis en ervaring in het werkveld van de langdurige zorg en ondersteuning is een pre;
 • Kennis en ervaring met bemiddeling in het werkveld van zorg en welzijn is een pre;
 • Uitstekende vaardigheden in samenwerking en communicatie
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

 Aantoonbare beheersing van de volgende competenties (zie Functiegebouw Rijk):

 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatiesensitiviteit
 • Persoonlijke sensitiviteit
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Creativiteit   
 • Stressbestendigheid
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling (1 jaar) met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

 • maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van 2e klas openbaar vervoer);
 • laptop;
 • smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS190202 (DLZ) richten aan: Marie Claire de Vries.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Langdurige Zorg heeft de volgende missie: ‘Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen’.

Instrumenten om dit te bereiken zijn wet- en regelgeving (zoals de Wet Langdurige Zorg), het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de inkoop van zorg aan zorgkantoren. Daarnaast geeft de directie sturing aan belangrijke programma’s Thuis in het Verpleeghuis, Volwaardig leven en de overheveling van een deel van de GGZ naar de Wlz. Ook zijn de aanpak van Administratieve lasten en de verbetering van de palliatieve zorg belangrijke speerpunten.

Bij de directie werken 75 mensen. De directie bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Sturing Financiën en Informatie (SFI), de afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ), de afdeling Toegang (T) en de afdeling Financieel Advies en Beleidsondersteuning (FAB).  

Jouw team

Het programma maakt onderdeel uit van de afdeling Kwaliteitsbeleid zorginstellingen van de directie Langdurige Zorg. Deze afdeling houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen op het gebied van langdurige zorg: beleid gericht op de borging van kwaliteit van zorg en contacten met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierover, gedwongen zorg en palliatieve zorg, maar ook beleid gericht op specifieke aandoeningen als dementie en autisme. Het programma Volwaardig leven, voor de gehandicaptenzorg en complexe zorg, is een afzonderlijk onderdeel van de afdeling.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marie Claire de Vries

06-31753108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderhandelaar Dure Geneesmiddelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 18 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior beleidsmedewerker / enterprise-architect

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon