Senior beleidsmedewerker landbouwinnovatie gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer GDGA20220513_12a
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Innovatieprojecten ondersteunen die leiden tot een toekomstbestendige landbouw. Daarmee ga je aan de slag als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Samen met de vele betrokken partijen maak jij innovatie mogelijk. Zodat we naar een ecologisch houdbaar voedselsysteem gaan waarbij rekening wordt gehouden met de wisselwerking tussen de landbouwproductie, het ecosysteem en het klimaat.

Gebiedsgerichte kennis en innovatie: het zijn de sleutelwoorden om de transitie te maken naar de landbouw van de toekomst. Jij bent er in jouw werk dagelijks mee bezig. Veel agrarische ondernemers en hun omgeving zien kansen om gezamenlijk in een gebied of rond een thema aan de slag te gaan. Dit wordt ondersteund via het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU, met subsidie voor kennis en innovatie gericht op het boerenerf. Hierbinnen speelt het instrument Europees Innovatie Partnerschap (EIP) een belangrijke rol bij het gebiedsgericht en bottom-up ondersteunen van landbouwinnovaties.

Jouw taak als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is het via het EIP-instrumentarium ondersteunen van innovatieprojecten die leiden tot een toekomstbestendige landbouw. Concreet houdt dit in dat je het instrumentarium opbouwt. Het mooie hieraan is dat je betrokken bent bij alle beleidsvormingsonderdelen, van de juridische vormgeving en financiële aspecten tot de aansturing van de uitvoering. Zo zorg je in overleg met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en collega-directies dat er een subsidieregeling wordt ingericht, een beoordelingscommissie wordt ingesteld en dat budgetten worden gemonitord.

In jouw functie werk je met heel wat partijen samen. Met de collega’s die de overige GLB-maatregelen uitwerken bijvoorbeeld, en de experts op het gebied van regelgeving, financiën en uitvoering. Ook identificeer je door jouw netwerk aan welke innovaties precies behoefte is en waar kansen liggen. En neem je initiatieven om in die behoeftes te voorzien. Verder trek je veel samen op met provincies, zodat je op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de regio. Door jouw vele contacten houd je ook een vinger aan de pols bij de uitvoering en signaleer je wanneer het instrumentarium eventueel tekortschiet.
Kortom, jouw impact op gebiedsgerichte innovaties is groot. Mede door jou kunnen we als overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Informatie vacatures Gebiedsgericht Werken

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) is dé LNV partner binnen de overheid voor kennis, innovatie en strategie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene domein. Kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie zijn hiervoor onmisbare instrumenten. SK&I borgt de noodzakelijke koppeling van de kennisopgaven aan de beleidsopgaven en werkt voor alle directoraten-generaal (DG’s), dus voor Agro, Natuur, Visserij en Landelijk Gebied en Stikstof.

Wat onze directie kenmerkt? Onze gedrevenheid, professionaliteit, open manier van communiceren en brede inzetbaarheid. We hebben allemaal dossiers waarvoor we specifiek verantwoordelijk zijn, maar vragen elkaar regelmatig om mee te denken over thema’s. De lijnen binnen de directie zijn kort. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt.

Het team Internationaal en Onderwijs werkt met negen personen aan de ondersteuning van het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via internationaal kennis- en innovatiebeleid en onderwijs. We leveren een belangrijke bijdrage in internationale kennisprogramma’s en in innovatieprogramma's zoals het Europees Innovatie Partnerschap. Ook dragen we bij aan het programma Innovatie op het boerenerf. Naast dat je deel uitmaakt van het team Internationaal en Onderwijs, ben je onderdeel van het programmateam Innovatie op het boerenerf binnen onze directie. Je werktook nauw samen met het programmateam dat zich richt op de Nederlandse invulling van het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jack Vera, MT-lid directie SK&I

06-5020 0000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Kennis & Innovatie, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Groen onderwijs en Kennisdeling, gebiedsgericht werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Monitoring en Evaluatie Gebiedsgericht Werken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon