Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker luchtkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 27 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-195
 • Plaatsingsdatum 13 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het vormgeven van beleid voor een gezonde leefomgeving; daar werken we aan bij het team Luchtkwaliteit, onderdeel van de afdeling Leefomgeving. Als resultaatgerichte, enthousiaste en energieke senior beleidsmedewerker geef jij vorm aan het beleidsterrein luchtkwaliteit, samen met je collega’s. Met jouw politiek-bestuurlijk gevoel, flexibiliteit, analytisch vermogen en vlotte pen versterk jij ons team in Den Haag.

Nederland wordt steeds drukker. De voortschrijdende inzichten in de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging voor omwonenden maakt de aandacht voor deze leefomgevingseffecten dan ook actueler dan ooit. Als senior beleidsmedewerker bij het team Luchtkwaliteit in Den Haag zet jij je in voor een verbetering van de luchtkwaliteit.

Je gaat werken aan de implementatie van het Schone Lucht Akkoord. Dit akkoord is begin 2020 ondertekend en heeft als doel om minimaal 50% gezondheidswinst in 2030 te realiseren. Hierin werken we samen met gemeenten en provincies, maatschappelijke partners, andere ministeries en met kennisinstellingen.

Als senior beleidsmedewerker zet jij je tanden in het thema luchtkwaliteit dat midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat. Jij bent een resultaatgerichte, enthousiaste en energieke collega. Je hebt de analytische kwaliteiten om onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheidseffecten aan te kunnen sturen. En je versterkt ons team met jouw politiek-bestuurlijk gevoel, flexibiliteit en vlotte pen.

Hiervoor bouw en onderhoud jij een netwerk met betrokken partijen en breng je actoren met elkaar in verbinding. Jij staat aan de lat voor het organiseren en voorbereiden van de bestuurlijke overleggen Schone Luchtakkoord. Je bent verantwoordelijk voor verschillende beleidslijnen uit het Schone Lucht Akkoord; de gezondheidsindicator, het thema hoog blootgestelde gebieden en kwetsbare bestemmingen. Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor vraagstukken op het terrein van COVID-19 en luchtkwaliteit.

Functie-eisen

• Je hebt academisch niveau en bent sterk verbindend, zowel binnen als buiten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
• Je bent analytisch, houdt van inhoudelijke uitdagingen en werkt graag in een publicitaire en politiekgevoelige omgeving, waar de druk soms hoog kan oplopen en de belangen groot zijn.
• Je bent scherp en alert en tegelijkertijd kun je de rust bewaren en oog houden voor alle verschillende belangen.
• Je bent door je persoonlijkheid, houding en optreden een betrouwbare pijler voor de directies van het directoraat-generaal Milieu.
• Je bent flexibel ingesteld en bereid om op dossiers in te springen waar op dat moment inzet nodig is, binnen het projectteam of bij andere taakvelden van de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie.
• Je vindt het leuk om in korte tijd dergelijke klussen op te pakken en in een hectische omgeving tot resultaten te komen.
• Je kunt snel hoofdlijnen zien en inhoud eigen maken.
• Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, houdt overzicht en levert op tijd.
• Je weet van aanpakken en bent resultaatgericht.
• Je zoekt graag verbinding met andere teams en levert zo een bijdrage aan het succes van de directie, het directoraat en het ministerie als geheel.
• Je bent omgevingsbewust, samenwerkingsgericht en een echte netwerker.
• Je hebt overtuigingskracht en bent besluitvaardig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Werk je al voor de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Dan verandert dit niet.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie (DLCE) werken we aan de volgende prioriteiten: circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaam Infrastructuur en Waterstaat (IenW), wet- en regelgeving CE, verpakkingenbeleid/zwerfafval, agro/landbouw en luchtkwaliteit/geluidshinder.

De missie van het ministerie van IenW luidt: ‘IenW verbindt veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’. In het regeerakkoord is opgenomen dat CE van groot belang is voor een duurzame economie. Het kabinet zet hier dan ook stevig op in. Deze transitie naar een circulaire economie is onvermijdelijk en levert winst op voor milieu, klimaat, het verduurzamen van onze welvaart en werkgelegenheid. Het regeerakkoord gaat uit van een bijdrage van CE voor de klimaatdoelstellingen van 1 Mton CO2 in 2030. Mede als gevolg van de politieke belangstelling staan we voor een groot aantal uitdagingen. Begin februari is het uitvoeringsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook zijn er verschillende dossiers die regelmatig leiden tot politieke dynamiek, zoals diverse afval- en landbouwdossiers, statiegeld en luchtkwaliteit.

Daarnaast wil de DLCE midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Leefomgeving
De afdeling Leefomgevingskwaliteit geeft vorm aan het beleid op de terreinen luchtkwaliteit en geluid. Het gaat hier dan om het vaststellen van geluids- en luchtkwaliteitsnormen in wet- en regelgeving. En om het bevorderen van bronaanpak en het ontwikkelen van instrumentarium. Luchtkwaliteit en geluid staan sterk in de politieke belangstelling, niet in het minst in verband met de gezondheidseffecten die samenhangen met blootstelling aan hoge niveaus van luchtverontreiniging en geluid.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ir. A.J.M Geurts van Kessel

06 - 53 23 69 40

Mevrouw drs. S. Faber

06 - 15 35 69 54

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

De heer W.A. van Huut

06 - 54 36 83 33

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker Circulaire Economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Beleidsmedewerker Ruimtelijke Vraagstukken Water en Bodem

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior communicatie adviseur

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon