Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker mensenrechten, humanitair en gender in Bangladesh

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Dhaka
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 september Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 63368999
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Als senior beleidsmedewerker mensenrechten, humanitair en gender speel je bij ons een belangrijke rol bij het ontwikkelen en transformeren van de bilaterale relatie tussen Bangladesh en Nederland op deze gebieden.

Nederland is sinds de onafhankelijkheid van Bangladesh een belangrijke strategische partner van het land op deze beleidsterreinen. De mensenrechtensituatie in Bangladesh is uitdagend en de afgelopen jaren verslechterd. Naast het volgen van de algemene mensenrechtensituatie in het land, richt Nederland zich op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van associatie, godsdienstvrijheid en de positie van minderheden, vrouwenrechten en LGTBI.

Sinds augustus 2017 zijn meer dan 700.000 Rohingya van Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Er wonen nu meer dan 1 miljoen Rohingya in Bangladesh, vooral in de vluchtelingenkampen in Cox's Bazar in het zuidoosten van het land. Je neemt deel aan donoroverleg over de humanitaire response en overlegt met humanitaire actoren, met name de VN en (i)ngo's. Ook rapporteer je over het lot van de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh, accountability (bijvoorbeeld verwijzing naar en/of behandeling door het ICC) en over de vooruitzichten voor een structurele oplossing van het vluchtelingenprobleem, zoals een terugkeer naar Myanmar of initiatieven in Bangladesh.

Gedurende vele jaren stelde het Nederlandse programma Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) politiek- en sociaalgevoelige thema’s aan de orde in Bangladesh. Dat programma wordt afgebouwd en overgedragen aan gelijkgestemde partners. De nadruk komt te liggen op advocacy. Nederland blijft daarbij echter gevoelige onderwerpen en taboes agenderen. Onze inzet richt zich op adolescenten, seksuele voorlichting, toegang tot veilige abortus en familyplanning.

Nu Bangladesh een laag-middeninkomensland is en het inkomen de komende jaren nog verder zal toenemen, verandert de aard van de samenwerking meer naar partnerschappen tussen Nederlandse en Bangladeshi overheids-, kennis- en civil-society organisaties en instellingen.

Gelet op het voorgaande zijn belangrijke elementen van je werk:

 • het versterken van gender en SRGR advocacy en Government-to-Government (G-G) samenwerking, denk daarbij vooral aan integratie van gender en SRGR in nationale en lokale gezondheids- en onderwijsbeleid en –systemen, en duurzame capaciteitsopbouw;
 • bijdragen aan de integratie van gender in programma’s en activiteiten van andere thema’s, zoals water en landbouw, textiel en economisch diplomatieke activiteiten;
 • het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen op het gebied van gender en SRGR door kennisvergaring en –deling. Deze samenwerking is sterk toegenomen, zowel vanuit de economische diplomatie als vanuit het OS-programma van de ambassade, centraal gefinancierde programma’s van NWO-WOTRO, strategische partnerschappen en NUFFIC.

Je werkt nauw samen met de lokale beleidsmedewerker gender/SRGR en met je collega’s op het gebied van water/landbouw, de textielsector, PSD en economische diplomatie. Binnen de ‘advocacy-stream’ van de beleidsafdeling richt je je tevens op humanitaire diplomatie, in het bijzonder in relatie tot de Rohingya-vluchtelingencrisis in Bangladesh, en op de ontwikkeling van decentrale mensenrechtenprogramma’s.

Voor jouw werkzaamheden is een zakelijk relevant netwerk onmisbaar. Je onderhoudt dan ook actief contact met medewerkers binnen en buiten de organisatie, het management en vertegenwoordigers van andere (lokale) overheidsinstanties en andere relevante externe organisaties, zoals de grote VN-gemeenschap in Bangladesh, het Nederlandse en Bangladeshi bedrijfsleven, (i)ngo's en universiteiten.

 

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur ervaring op een of meerdere van de beleidsterreinen mensenrechten, humanitair en gender.
 • Je werkt actief mee aan een nieuwe en op gelijkwaardigheid gerichte relatie met Bangladesh, met nadruk op economie, handel en politiek en mensenrechten.
 • Je kunt moeiteloos schakelen en verbindingen leggen tussen de veelsoortige beleidsthema’s (multidisciplinair werken) waarmee onze ambassade zich bezighoudt.
 • Je bent een goede netwerker en kunt makkelijk leidinggeven in coördinatiefora en daarin initiatieven ontwikkelen.
 • Je hebt een can-do-mentaliteit, maar weet ook wanneer je gas moet terugnemen.
 • Je hebt een goed ontwikkeld omgevingsbewustzijn en politieke antenne.
 • Je luistert goed en je voelt aan wat er leeft en speelt.
 • Je presenteert, rapporteert, brieft en speecht overtuigend, bondig en met flair.
 • Je bent openhartig, geïnteresseerd, bevlogen, transparant en een samenwerker.
 • Je deelt graag je kennis en ervaring met collega’s.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring en wordt als uitgezonden medewerker aangevuld met een buitenlandvergoeding. Detachering behoort tot de mogelijkheden.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 3 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ‘direct solliciteren’.
 • De selectieprocedure omvat de briefselectie, een of meer selectiegesprekken en een assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in september/oktober 2019.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In het nieuwe BHOS-beleid wordt de ingezette transitie van hulp naar handel in Bangladesh verder voortgezet, met speciale aandacht voor water, textiel, vrouwen en de Rohingya-problematiek. De ambassade draagt de geïntegreerde benadering op OS, economisch en diplomatiek terrein actief uit, waarbij gender en klimaatverandering geïntegreerde dwarsdoorsnijdende thema’s zijn.

De ambassade is een van de grotere bilaterale OS-posten met een gedelegeerd budget van circa 40 miljoen euro per jaar. Op de ambassade werken dertig medewerkers, waarvan elf uitgezonden. Thema’s zijn geïntegreerd watermanagement en landbouw, gender (en afbouw SRGR-programma’s), en IMVO met de nadruk op textiel/ready made garments (RMG). Er zijn veel Nederlandse organisaties met netwerken in Bangladesh die nauw contact houden met de post. Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt in sterk toenemende mate belangstelling voor de sterk groeiende markt in Bangladesh.

Er wordt gewerkt in een complexe, uitdagende en afwisselende omgeving. Dit vraagt om aanpassings- en doorzettingsvermogen. Het werken in Bangladesh is boeiend en uitdagend. Het land staat voor grote uitdagingen, zowel politiek, op het gebied van mensenrechten, maatschappelijk en economisch, heeft hoge ambities en kent een grote maatschappelijke veerkracht om onverwachte tegenslagen zoals natuurrampen op te vangen.

Bangladesh behoort tot de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Het is een seculiere staat met een moslimmeerderheid bevolking. Daarnaast kent het land hindoe, boeddhistische en christelijke minderheden. Hoewel mensrechten en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld onder druk staan kent Bangladesh een redelijk vrije pers en kenmerkt het land zich door een stabiele economische groei (7 procent per jaar). Het is een laag-middeninkomensland en gradueert in 2024 uit de LDC-groep.

Op de standplaats Dhaka word je verrast door de intensiteit van een grote stad in ontwikkeling, waarbij nog niet alle charme van het verleden is verdwenen. De veiligheidssituatie is een continu aandachtspunt. De verkeersmobiliteit is een dagelijkse ergernis. De mensen zijn gastvrij en maken graag contact. De internationale gemeenschap is hecht en de sportfaciliteiten zijn beperkt. Tal van toeristisch aantrekkelijke en interessante gebieden in de regio zijn gemakkelijk per vliegtuig bereikbaar.

Nieuwsgierig of een plaatsing in het buitenland bij jou (en jouw gezinsleden) past of wil je praktische informatie? Klik dan hier.   

Meer informatie over de ambassade? Klik dan op onderstaande link.

Ambassade Dhaka, Bangladesh

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Steeghs, Plv. Chef de Poste

+880-2-9842715-8

Harry Verweij, Chef de Poste

+880-2-9842715-8

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker voedselzekerheid en water in Benin

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Cotonou
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior beleidsmedewerker seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Uganda

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Kampala
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Local information officer directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon