Senior beleidsmedewerker Midden-Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 3 september
 • Vacaturenummer 492
 • Plaatsingsdatum 16 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker ben je binnen de directie Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ben je verantwoordelijk voor Kroatië, Servië, Montenegro en Kosovo. In het cluster Zuidoost-Europa ben jij degene die het overzicht heeft en weet wat er met betrekking tot die landen speelt. De functie is een echte mix van eigen verantwoordelijkheden en teamwerk.

Als landenmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt voor de collega’s op de posten en voor andere directies op het ministerie voor jouw landen. Je werkt vooral nauw samen met de collega’s van de directie Integratie Europa en van de Permanente Vertegenwoordiging Europese Unie die verantwoordelijk zijn voor het EU-uitbreidingsdossier. Daarnaast onderhoud je een breed netwerk buiten Buitenlandse Zaken, met bijvoorbeeld andere departementen, maatschappelijke organisaties en met de ambassades van jouw landen in Den Haag. Je reist regelmatig naar de regio om je netwerk en je kennisniveau te onderhouden. Ook organiseer je inkomende en uitgaande bezoeken en schrijf je bijdragen voor het dossier van de minister en eventueel minister-president voor raden in Brussel, zoals de Raad Buitenlandse Zaken, Raad Algemene Zaken en de Europese Raad. Je hebt veel eigen verantwoordelijkheid om de Nederlandse strategie mede te bepalen. Je beantwoordt daarnaast Kamervragen, maakt woordvoering voor de pers en in de Kamer en schrijft adviezen over uiteenlopende maar vaak politiek actuele onderwerpen. Je bent ook nauw betrokken bij de jaarplancyclus voor de Nederlandse ambassade in jouw landen.

Nederland heeft met de landen in de Westelijke Balkanregio een bijzondere relatie en er is veel aandacht vanuit de Kamer voor deze landen. Het nieuwe kabinet heeft de regio als prioritair aangemerkt, en in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken dat de relaties en samenwerking via de Europese Unie worden geïntensiveerd. Nederland volgt de ontwikkelingen op de voet en is een actieve partner, zowel in de landen zelf, via onze posten, als in Brussel. Daarbij ligt de nadruk op veiligheid, stabiliteit en rechtsstaat. Nederland heeft voor deze drie thema’s een regionaal netwerk op de posten. Nederland steunt projecten op deze thema's via het Maatschappelijke Transformatie-programma.

Er is veel aandacht voor Servië, Montenegro en Kosovo. Met name Servië speelt een belangrijke rol in de regio als politiek en economisch dominante regionale speler. Het ambieert EU-lidmaatschap – de toetredingsonderhandelingen zijn gestart – maar vaart qua buitenlandpolitiek een eigen koers. Kosovo is sinds 2008 onafhankelijk, maar wordt niet door Servië erkend. Sinds 2011 vindt een door de EU geleide dialoog tussen beide landen plaats. Montenegro is sinds 2010 kandidaat-lidstaat van de EU. Het heeft belangrijke stappen gezet in het toetredingsproces, maar verdere hervormingen zijn nodig, onder andere op het gebied van de rechtsstaat. In de relatie met Kroatië, sinds 2013 lid van de EU, ligt het accent op de Europese dossiers en de rol van Kroatië in de regio, met name in Bosnië en Herzegovina.

Het landenpakket vormt de kern van je werkzaamheden. Daarnaast neem je binnen je cluster taken flexibel op. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de betreffende groep landen en voor thema’s als migratie, stabiliteit en rechtsstatelijkheid. Gezamenlijk vangen jullie pieken op, bijvoorbeeld vanwege een crisis of een omvangrijke taak, zoals een top of staatsbezoek. Ook is het mogelijk dat je taken oppakt die directiebreed zijn of onder een andere afdeling vallen. Het kan zijn dat je takenpakket tijdens de plaatsing verandert. Dat vindt altijd in goed overleg en op basis van je interesses en capaciteiten plaats.

Gamebased assessment
Voor deze vacature vragen we je een gamebased assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extra leuk voor jou: nadat je de gamebased assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je (in de ontvangstbevestiging van je sollicitatie) een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Europa (DEU) opereert in het hart van het buitenlandbeleid. Wij beheren en faciliteren de Nederlandse bilaterale relaties met 54 landen met een enorme diversiteit. Ook werken we aan de grote overkoepelende thema’s binnen onze regio: veiligheid, stabiliteit, migratie, rechtsstatelijkheid, democratisering en mensenrechten. Ook coördineren we de Nederlandse inbreng in de Raad van Europa en de Benelux.

We hebben drie afdelingen: DEU/West, DEU/Midden en DEU/Oost. DEU/Oost beheert de oostelijke kant van Europa inclusief Rusland, de Raad van Europa en het Oostelijk Partnerschap. DEU/Midden beheert Centraal en Zuidoost-Europa. DEU/West beheert de westelijke kant van Europa, inclusief de grote EU-lidstaten en de Benelux.

De politieke actualiteit beheerst veel van ons werk. We volgen de ontwikkelingen in de Europese landen en verwerken deze in adviezen, kamerbrieven en -vragen, AO-dossiers, gespreksaantekeningen, bezoeken en instructies voor Brusselse gremia. Als regiodirectie spelen we vaak een coördinerende rol. Grote klussen als staatsbezoeken en politieke crises komen geregeld voor. Bij gelegenheid zijn we nauw betrokken bij consulaire en/of juridische dossiers. Denk aan aanslagen, grenskwesties en internationale conflicten. Goed relatiebeheer met onze posten in de DEU-landen én met de posten van DEU-landen in Den Haag is een essentieel onderdeel van het werk. DEU brengt moderne diplomatie actief in de praktijk. We moedigen daarom ‘naar buiten gaan’ zeer aan, bijvoorbeeld door het leggen en onderhouden van contacten met denktanks, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

DEU telt ruim veertig medewerkers. Jouw afdeling telt er twaalf en bestaat uit twee clusters: Zuidoost-Europa en Centraal-Europa. Jij valt onder het cluster Zuidoost-Europa. We zijn een moderne, platte en flexibele organisatie. En we stimuleren onze medewerkers om verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen en zich te ontwikkelen. Daarvoor bieden we diverse trainingen en opleidingen aan. Verder hechten we aan een open, veilige werkomgeving en een gezonde werk-/privébalans.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gert Kampman (Hoofd Midden en Zuid Europa)

+31703484372

Carlijn Lubbinge (Coördinerend Beleidsmedewerker)

+31703486906

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anouk Bolier (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker westelijke Balkan

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner/secretarieel medewerker

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Ambtsberichten

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon