Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker milieu, strategie en veiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 19 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGMI 2020-184
 • Plaatsingsdatum 10 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een schone, gezonde en veilige leefomgeving realiseren, die door alle inwoners van Nederland ook zo wordt ervaren. Dat is de opgave van de directie Omgevingsbeleid en Milieurisico’s in Den Haag. Als senior beleidsmedewerker ga jij vernieuwende manieren van milieu- en veiligheidsbeleid ontwikkelen. Een maatschappelijke taak die een grote impact heeft op hoe we nu en in de toekomst omgaan met gevaarlijke stoffen, materialen en producten.

In het verleden zijn stoffen, materialen en producten ontwikkeld die milieu- en gezondheidsproblemen opleveren. Denk aan asbest, plastic en PFAS. Onze politieke opdracht is te voorkomen dat we opnieuw met dit soort problemen te maken krijgen. Deze opdracht pakken we voortvarend op. Er moeten daarom materialen, producten en processen ontwikkeld worden die in de hele levenscyclus geen risico’s voor mens en milieu veroorzaken. Dat kunnen we bereiken door veiligheid zo vroeg mogelijk in het innovatieproces mee te nemen: safe-by-design. Juist dan worden cruciale keuzes over grondstoffen, processen, basistechnieken en toepassingen gemaakt en kan er bijgestuurd worden. Dat doen we samen met andere ministeries, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Voor dit ambitieuze safe-by-design-programma, dat midden in de politieke en maatschappelijke belangstelling staat, ga jij aan de slag. Met jouw nieuwe manier van denken en werken ga jij het programma samen met ons én externe partijen vormgeven.

Het is van belang dat je als senior beleidsmedewerker de essentie uit de verschillende beleidsvraagstukken distilleert en daar een strategische koers voor ontwikkelt. Enerzijds pak jij een regisserende rol door norm- en kaderstellend beleid te maken voor omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Anderzijds stimuleer je externe partijen zoals bedrijven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Dit doe je door bijvoorbeeld te anticiperen op milieurisico’s van nieuwe technologieën. Denk hierbij aan nanomaterialen en nieuwe chemische stoffen.

Hou je van inhoudelijke uitdagingen en ben je door je persoonlijkheid, houding en optreden een stevige en betrouwbare pijler voor anderen? Dan nodigen we je van harte uit om te reageren! Wil je meer weten over safe-by-design? Check dan onze website www.safe-by-design-nl.nl.

Functie-eisen

 • Jij kunt hoofd- en bijzaken goed scheiden en maakt je nieuwe inhoud snel eigen.
 • Jij kunt een koers bepalen en de daarbij behorende strategische lijnen uitzetten, zowel inhoudelijk als op organisatorisch vlak.
 • Jij durft nieuwe paden te onderzoeken en houdt van pionieren.
 • Je neemt graag initiatief, hebt een proactieve werkhouding en gaat altijd voor resultaten.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke belangen goed aan.
 • Je vindt samenwerken belangrijk, kunt goed een netwerk opbouwen en onderhouden en weet mensen met jouw argumenten te overtuigen.
 • Je durft besluiten te nemen en bent je daarbij zeer bewust van de omgeving waarin je werkt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als directie willen we midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze medewerkers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij het aannemen van nieuw talent naar diversiteit in denkwijzen en werken er aan om een werkgever te zijn waarbij íedereen zicht thuis voelt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de directie Internationaal.

Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s
De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid. Hierbij moeten we manoeuvreren tussen sterk uiteenlopende belangen. De directie werkt in dynamische teams (taakvelden) aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen. Denk aan Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Veiligheid Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer (van gevaarlijke stoffen), Strategie en Safe-by-Design, Vuurwerk, Asbest, Veiligheid Energietransitie, Nucleaire Veiligheid & Stralingsbescherming, en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team. De leden van het managementteam sturen ieder een aantal teams aan. De directie telt momenteel zo’n 85 medewerkers.

Alle medewerkers van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen en om jezelf te ontwikkelen. Daarom worden er ook trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een buddy met ervaring in het werkterrein. In de huidige situatie, waar we door de coronacrisis veel thuiswerken, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuis laten voelen van nieuwe collega’s.

Taakveld Strategie en Safe-by-Design
Jij gaat aan de slag binnen het taakveld Strategie en Safe-by-Design. Dit team zorgt voor de strategische verbinding tussen alle taakvelden van de directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's, maar is ook de linking pin tussen de directie en adviserende organisaties, zoals de Gezondheidsraad, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie en het Rathenau Instituut. Ook is het taakveld verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid dat gericht is op het voorkomen van milieurisico’s: Safe-by-Design is daar een voorbeeld van. Het werk is daarmee sterk gericht op de toekomst.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

de heer dr. D.W.G. Jung

06 27 02 06 64

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S.B.M. Faverey

06 - 11 58 51 58

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker en projectleider milieucriminaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Veilige Energietransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Taakveldcoördinator circulaire economie (strategie, kennis en innovatie)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon