(Senior) Beleidsmedewerker Milieucriminaliteit en Vuurwerk

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 29 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-287
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als (Senior) Beleidsmedewerker Milieucriminaliteit en Vuurwerk kom je te werken op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te Den Haag. In jouw rol is het belangrijk dat je meerdere ballen tegelijk in de lucht kan houden en dat je geniet van het werken aan politiek-bestuurlijk urgente onderwerpen. In deze functie komen alle aspecten van beleid samen. Of het nu gaat om de voorbereiding van Kamerdebatten of om de juridische, financiële en internationale aspecten van het werk, jij pakt het op.

Wat ga je doen als (Senior) Beleidsmedewerker Milieucriminaliteit en Vuurwerk?
De focus binnen de functie is 50/50, wat betekent dat je ongeveer de helft van de tijd bezig bent met het beleid voor Milieucriminaliteit en de andere helft van de tijd met het Vuurwerkbeleid.

Binnen het onderdeel Milieucriminaliteit ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van de aanpak van Milieucriminaliteit, hieronder vallen een aantal projecten. Samen met de projecten die zich richten op de verbetering van het Vergunning Toezicht en Handhaving stelsel (VTH) vormt dit het programma ‘een goede buur’. De onderwerpen van de projecten bij Milieucriminaliteit zijn uiteenlopend en kunnen bijvoorbeeld gaan over de landelijke handhavingsstrategie, de verbetering van de onafhankelijkheid van omgevingsdiensten of de uitwisseling tussen straf-en bestuursrecht. Jij zorgt dat de voortgang van deze projecten vlekkeloos verlopen en onderneemt tijdig actie indien nodig. Je houdt rapportages bij, zorgt voor het opstellen van de agenda en bereidt meetings voor met de werkgroep.

Om de doelstellingen binnen de projecten te bereiken werk je samen met verschillende partijen en weet je goed in te schatten wat bij wie nodig is om knelpunten op te lossen. Over de aanpak van Milieucriminaliteit communiceer je proactief met zowel de Staatssecretaris, als de Tweede Kamer. Je vormt een visie voor zowel de korte termijn als lange termijn en werkt een strategie uit. Je implementeert de aanbevelingen en adviezen vanuit de onderzoeken die zijn uitgezet door jezelf of door externe organisaties als de Algemene Rekenkamer of de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV). Het is belangrijk dat je goed kan schrijven en hier plezier in hebt, omdat je veel bezig zal zijn met het schrijven van nota’s en stukken over dit onderwerp.

Het vuurwerkdossier is een dynamisch, mediagevoelig, maatschappelijk- en politiek sensitief dossier. Rond de jaarwisseling ontstaat er veel discussie omtrent dit onderwerp, waar iedereen een mening over heeft. Zo komen er kamervragen en worden er debatten gevoerd over het vuurwerkbeleid. Vorig jaar was er bijvoorbeeld de vraag of er een vuurwerkverbod moest komen in verband met het ontlasten van de zorg met het oog op COVID-19 en het jaar ervoor ging het over welke producten er voor consumenten verboden moesten worden. In jouw rol speel jij hier proactief op in en zorg jij ervoor dat de discussies worden opgepakt, kamervragen worden behandeld, indien aan de orde subsidieregelingen worden getroffen, gesprekken worden gevoerd met de branche en financiële scenario’s in kaart worden gebracht. Het is een allround rol waarbij alles aspecten van beleid aan bod komen en waarbij je stevig in je schoenen moet staan. Je bent ook verantwoordelijk voor de Nederlandse inzet op het gebied van vuurwerk in Europa.

Waar ligt de focus binnen de functie (Senior) Beleidsmedewerker Milieucriminaliteit en Vuurwerk?
Milieucriminaliteit heeft effect op mens en milieu maar is meestal weinig zichtbaar voor de samenleving. Tegelijkertijd zijn de schadelijke effecten groot. De aanpak is een opgave die inzet vraagt van veel diverse partijen zoals de politie, het Openbaar Ministerie, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en andere ministeries. Het dossier vraagt veel doorzettingsvermogen en geduld. Het is belangrijk om te blijven pushen voor gesprekken met diverse stakeholders om gezamenlijk te blijven werken aan het plan en de uitvoering in de aanpak van milieucriminaliteit.

Daarnaast streeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar een veilig en handhaafbaar vuurwerkbeleid, met als doel balans in de maatschappelijke discussie en een breed draagvlak creëren. De ontwikkeling van het vuurwerkbeleid is een samenwerking tussen twee ministeries. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draagt zorg voor de wet- en regelgeving omtrent het in Nederland legale vuurwerk en de communicatie hierover (onder andere jaarlijkse vuurwerkcampagne). Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) is verantwoordelijk voor de handhaving en openbare orde tijdens de jaarwisseling en voor het illegale vuurwerk.

Het is binnen deze rol dan ook belangrijke dat je op de hoogte blijft van recente ontwikkelingen en trends op het gebied van Milieucriminaliteit en Vuurwerk.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de Directie Internationaal.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06-46636183

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw S. Courant (Sanne)

06-30109434

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Circulaire Economie & Klimaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Circulair Textiel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Control

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon