Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) beleidsmedewerker MIRT-projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 9 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-170
 • Plaatsingsdatum 25 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Programmering Rijkswegen, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is opdrachtgever richting Rijkswaterstaat voor bijna alles wat met wegen te maken heeft. Denk aan de aanleg van nieuwe wegen, de verbreding van bestaande wegen, onderhoud, vervanging en renovatie. Dit alles is natuurlijk geen doel op zich. Daarom is de afdeling nauw aangehaakt bij bredere vraagstukken, zoals duurzaamheid, klimaatadaptatie en de wisselwerking met andere vervoersmodaliteiten. Als (senior) beleidsmedewerker leg jij de verbinding tussen deze thema’s en concrete projecten.

In deze functie ben je gedelegeerd opdrachtgever voor een aantal MIRT-projecten die verspreid over het land kunnen liggen. Voorbeelden van MIRT-projecten die we nu onderhanden hebben zijn Verkenning A2 Deil-Vught en Verkenning oeververbindingen Rotterdam. In beide projecten wordt intensief samengewerkt met regionale overheden. Deze projecten worden inhoudelijk uitgevoerd door projectteam met een projectmanager. Jij stuurt de projectmanager inhoudelijk aan en bent een sparringpartner. Je stuurt het project op scope, tijd en geld, en adviseert uiteindelijk de minister over te nemen besluiten. Per project voel jij aan wat nu moet gebeuren om straks tot een goed advies en besluit te komen.

Je bent je daarbij bewust van de politieke wensen van de bewindspersoon en stakeholders uit de omgeving. Dit combineer je met kennis van en inzicht in wetten en procedures. Ook schrik je niet van technische aspecten, weet je tot het juiste detailniveau door te vragen en weet je ook wanneer te stoppen met details. Je kunt dus goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. Op basis hiervan stel je kaders voor het project en bewaak je deze, zowel richting het project als naar de buitenwereld.

Betrokken stakeholders (bijvoorbeeld gemeenten, provincies of bedrijven) zullen vaak veel van je willen en verwachten. Jij bent van begin af aan duidelijk over de grenzen die het project in scope, tijd en geld heeft en zorgt ervoor dat eventuele geschilpunten worden opgelost. Daarbij ben je aan de ene kant duidelijk en direct, maar stel je je aan de andere kant collegiaal op, omdat je weet dat je gesprekspartner ook een (politiek) doel moet bereiken. Als je er zelf niet uit komt, weet je dit tijdig te ‘escaleren’ naar je afdelingshoofd of directeur. Die kun je vervolgens ook kort en bondig informeren en adviseren.

Over jouw projecten informeer je met enige regelmaat de Tweede Kamer, of je bereidt bestuurlijke overleggen voor. Dat doe je soms door zelf stukken te maken en te verzenden. Een andere keer lever je teksten aan die deel uitmaken van bredere brieven, rapportages of overleggen. Je bent in staat om de procedures die hiervoor gelden je snel eigen te maken en levert tijdig kwalitatief goede stukken.

Samen met jou kijken we daarnaast waar je interesses en ambities liggen om tot een takenpakket te komen waar je goed mee uit de voeten kunt. Denk naast concrete projecten ook aan vraagstukken rond governance en samenwerking tussen beleid en Rijkswaterstaat, ontwikkelingen op het gebied van ICT en innovatieve systemen die Rijkswaterstaat gebruikt bij de uitvoering van hun taken, of aan de vraag hoe we op langere termijn de onderhoudsopgave vorm kunnen geven.

Herken je jezelf hierin en spreekt dit je aan? Kom dan snel met ons praten over jouw nieuwe toekomst bij de directie Wegen en Verkeersveiligheid! Wij verwelkomen jou graag als (senior) beleidsmedewerker binnen de afdeling Programmering Rijkswegen.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding of aantoonbaar gelijkwaardig werk- en denkniveau.
 • Je bent politiek-, bestuurlijk- en organisatiesensitief.
 • Je kunt goed grenzen stellen, aangeven en bewaken. Je bent hierin voorspelbaar en kunt ‘slecht nieuws’ op een prettige manier overbrengen.
 • Je bent in staat om de standpunten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / directoraat-generaal Mobiliteit op een goede manier in te brengen in overleggen, zowel binnen als buiten het departement.
 • Je houdt van aanpakken en hebt een resultaat- en oplossingsgerichte werkhouding.
 • Je bent bedreven in het schrijven van beleidsstukken (zoals plannen, nota’s en Kamerbrieven), het organiseren en voorzitten van overleggen, het uitbesteden en begeleiden van onderzoek en het beoordelen van voorstellen van interne of externe partijen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de onderwerpen verkeer en vervoer, mobiliteit en/of duurzaamheid en financiën.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan het meest slimme, veilige en duurzame mobiliteitssysteem van Nederland. De directie heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Wij houden ons bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Ook duurzaamheidsopgaven maken integraal onderdeel uit van het werk binnen de directie.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan bereikbaarheid over de weg en bestaat uit vier afdelingen: Programmering Rijkswegen, Verkeersveiligheid, Smart Mobility en Wegverkeersbeleid. Binnen de directie werken we ook over afdelingsgrenzen heen, waarmee we zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en waardoor we kennis en capaciteit beter benutten.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van deze Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Afdeling Programmering Rijkswegen
De afdeling Programmering Rijkswegen adviseert de minister over de te leveren prestaties van het hoofdwegennet met het bijbehorende (financiële) kader en verzorgt de opdrachtverlening voor de uitbreiding en de instandhouding van het wegennet aan Rijkswaterstaat. Hierbij wordt inhoud gegeven aan een stevig opdrachtgeverschap met afspraken over te leveren prestaties van het netwerk (doorstroming, veiligheid en duurzaamheid), gericht op het huidige en het toekomstige gebruik van de infrastructuur, met ruimte voor innovatie én binnen de beschikbare financiële middelen.

De afdeling telt ongeveer vijfentwintig medewerkers en werkt met drie clusters. Bijna alle medewerkers werken aan verschillende projecten en klussen in meer dan één cluster. De drie clusters werken globaal aan de volgende onderwerpen:

 • Het aanlegprogramma (MIRT): advisering over de aanpak van knelpunten in het hoofdwegennet, het (laten) uitvoeren van bereikbaarheidsonderzoeken voor bereikbaarheidsknelpunten, en het begeleiden van MIRT-onderzoeken en -verkenningen.
 • Het cluster Financiën en Infrastructuurfonds: voorbereiding van de jaarlijkse begroting voor het Infrastructuurfonds, advisering daarover aan de ambtelijke top en de bewindspersonen, en het adviseren over nieuwe investeringsprojecten.
 • Het cluster Instandhouding: opdrachtgever voor Rijkswaterstaat voor de planning en uitvoering van de instandhoudingsopgave hoofdwegennet en adviseur en opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Vervanging en Renovatie.

De afdeling Programmering Rijkswegen is de afgelopen tijd fors vernieuwd, een aantal mensen is met pensioen gegaan en het takenpakket is en wordt verder uitgebreid. Je komt terecht in een jong team met evenveel mannen als vrouwen. Kennisoverdracht en het opdoen van vaardigheden vinden we belangrijk en daarom werken we zo veel mogelijk in duo’s van meer en minder ervaren collega’s. De omgangsvormen zijn informeel, de houding is professioneel en resultaatgericht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer ing. D. de Jong

06 - 52 59 51 46

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06 - 83 59 77 29

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker mobiliteit en projecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker reductie stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker aanpak stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon