(Senior) Beleidsmedewerker mobiliteit en woningbouw

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 5
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 15 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-222
 • Plaatsingsdatum 8 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De woningbouwcrisis is één van de meest urgente vraagstukken van deze tijd. De ambitie is om tussen nu en eind 2030 zo’n 900.000 nieuwbouwwoningen te realiseren. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag heeft als doel dat de bewoners van al deze nieuwe woonwijken duurzaam, veilig en soepel van A naar B kunnen gaan. Als beleidsmedewerker Mobiliteit en woningbouw speel jij hierbij een belangrijke rol.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker mobiliteit en woningbouw?
Hoe houden we ons land, met de vele nieuwe woningen, veilig, mobiel en bereikbaar? En hoe zetten we daarbij de beschikbare financiële middelen zo in dat we de bereikbaarheid met openbaar vervoer, auto, fiets en andere vormen van duurzame mobiliteit optimaal benutten? Daar ga jij – samen met collega’s – mee aan de slag!

Voor de komende tien jaar is in totaal €7,5 miljard beschikbaar voor de ontsluiting van nieuwe woningen in zo’n zeventien grootschalige woningbouwlocaties en daarbuiten. Met deze financiële middelen maken het Rijk en decentrale overheden afspraken over een goede bereikbaarheid van de te bouwen woningen. Naast de goede ontsluiting van deze woningbouwgebieden is het belangrijk rekening te houden met ruimtelijke kwaliteit zoals bodem en water, leefbaarheid, natuur, stikstof, klimaatadaptatie en een (duurzame) energievoorziening. Om al deze belangen goed mee te nemen, werk je nauw samen met andere directies binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en het ministerie van Financiën. Daarnaast heb je veel contact met provincies, gemeenten en planbureaus bij het aanpakken van deze enorme klus.

Wat wordt jouw belangrijkste focuspunt als beleidsmedewerker?
Afhankelijk van je kennis, competenties en belangstelling bepalen we in overleg je precieze werkpakket.
Onderdelen daarvan kunnen zijn:

 • het bijdragen aan de analyse en beoordeling van de door decentrale overheden ingediende plannen en businesscases. Hierbij adviseer je onder meer over ruimtelijke, mobiliteits- en financiële keuzes. Je adviseert waar plannen beter kunnen en of de plannen bijdragen aan de rijksdoelen.
 • het opstellen van kaders en afspraken met decentrale overheden en het samen met anderen, totstandbrengen van de bijbehorende specifieke uitkeringen om de financiële middelen ook daadwerkelijk op de goede plek te krijgen.
 • het in samenwerking met de steden bijdragen aan mobiliteitsvernieuwing en slimme en duurzame mobiliteit
 • het verbinden van meerdere steden, het bundelen van krachten en bijdragen aan standaardisatie. het monitoren van de voortgang van de gemaakte afspraken en erop toezien dat de toegezegde middelen ook op de juiste manier besteed worden.
 • het leveren van een bijdrage aan het bredere MIRT-proces: het bestuurlijke besluitvormingstraject met de regio’s over projecten die uit het Mobiliteits- en Deltafonds worden betaald.
 • het leveren van input voor bestuurlijke overleggen, nota’s aan bewindspersonen, Kamerbrieven en Kamerdebatten.
 • het daarmee bijdragen aan slimme en duurzame keuzen voor de toekomst.

Hoe werken wij?
Als nieuwe collega kun je bij ons rekenen op een goed inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s. Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en antwoord te geven op je vragen. De directie Mobiliteit en Gebieden heeft een prettige en collegiale werksfeer, waar hard wordt gewerkt en collega’s voor elkaar klaar staan. Tegelijkertijd vinden we het ook belangrijk om tijd voor ontspanning en plezier met elkaar te hebben.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Mobiliteit en Gebieden is systeemverantwoordelijk voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) en verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van de bereikbaarheidsprogramma’s en de integrale mobiliteitsaanpak in de vijf MIRT-landsdelen. Binnen onze directie hebben ook goederenvervoer en de projecten uit de smart mobility-agenda een plek. Onze directie bestaat uit de afdeling MIRT en Regiocoördinatie, de Projectenpool en het team van Veilige, Slimme en Duurzame Mobiliteit.

Jij maakt deel uit van de afdeling MIRT en Regiocoördinatie. Onze afdeling regelt het besluitvormingsproces van alle bereikbaarheidsprojecten en -programma’s die via het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds worden gefinancierd. Wij coördineren de bijbehorende communicatie richting de Tweede Kamer. Daarnaast werken we aan inhoudelijke, integrale projecten die niet direct onder een modaliteit (weg, spoor of water) vallen. Denk aan de gebiedsprogramma’s rond de grote steden, verduurzaming van het MIRT en de coördinatie van de Omgevingswet. Met dit nieuwe kabinet is daar de bereikbaarheidsopgave voor de nieuwe grootschalige woningbouw bijgekomen. Dit doen we in een bevlogen team samen met de collega’s van het ministerie van BZK. De afdeling, die momenteel bestaat uit zeventien collega’s, wordt als gevolg van deze nieuwe opgave de komende periode verder uitgebreid. We voelen het als een groot goed om aan een mooie opdracht als deze te werken en hopen met ons enthousiasme anderen aan te steken en te inspireren.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martje Storm, clustercoördinator (tot 1 augustus bereikbaar i.v.m. vakantie)

06–52596313

Pim Moolenaar, beleidsmedewerker (vanaf 5 juli bereikbaar i.v.m. vakantie)

06-11582596

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliens, adviseur Werving en Selectie

06-28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker innovatie duurzame luchtvaart

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Hoofdwegennet

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon