Beleidsmedewerker Noordzee

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 16 juni
 • Vacaturenummer IW DGWB 22-147
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wist je dat 60% van het oppervlak van Nederland uit de Noordzee bestaat? En dat hier voor Nederland enorm belangrijke veranderingen gaande zijn? Waarmee we de klimaat- en energie uitdagingen van onze tijd aangaan? Waar we andere vormen van voedselproductie onderzoeken? En natuurherstel vormgeven?
Binnen het Noordzee team van de afdeling Zeebeleid, met als standplaats Den Haag, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en energieke beleidsmedewerker Noordzee.

De missie van de afdeling Zeebeleid is een gezonde zee met een duurzaam gebruik, van de Waddenzee, via de Noordzee tot de wereldwijde oceanen.

Binnen deze afdeling is het Noordzee team verantwoordelijk voor het Noordzee beleid. Dat omvat de coördinerende bevoegdheden van de Minister van IenW op de Noordzee. Dit gaat om onder meer het Programma Noordzee in het Nationale Waterprogramma en uitvoering van het zogenaamde Noordzee Akkoord met maatschappelijke partijen. Het team werkt vanuit haar rol en verantwoordelijkheid nauw samen met vooral de ministeries van LNV (Visserij en Natuur), EZK (Energietransitie op zee) en VRO, en is opdrachtgever aan Rijkswaterstaat.

Wat ga je doen
Als onderdeel van het Noordzeeteam werkt de Beleidsmedewerker (Noordzee) aan twee hoofd-dossiers, naast een aantal kleinere activiteiten. Dat gaat om versterking van de kennisbasis onder het Noordzeebeleid door onderzoek programmering en duiding onderzoeksresultaten (met name het MONS programma), en aanlanding van elektriciteit op land.

Het MONS programma is een uitgebreid interdepartementaal (met LNV, EZK) onderzoeksprogramma van 55 miljoen euro (tot 2030) om de grote kennishiaten op de Noordzee te dichten ten behoeve van de uitvoering van het Noordzee Akkoord. Hiervoor is inmiddels een Uitvoeringsbureau bij Rijkswaterstaat ingericht en een governance structuur opgetuigd. Jouw rol is om er , samen met het team voor te zorgen dat de programmering leidt tot bruikbare onderzoeksresultaten voor de verdere ontwikkeling van het Noordzeebeleid. Daarbij let je ook op de verbinding met ander Noordzee onderzoek.

Het dossier aanlanding van elektriciteit heeft betrekking op een belangrijke bottleneck in het vormgeven van de energie-transitie op zee: het aanleggen van kabel infrastructuur om de windparken op zee aan te sluiten op het hoogspanningsnetwerk op land. Dit programma wordt vanuit het Ministerie van EZK geleid, en ook Rijkswaterstaat heeft een belangrijke rol in de vergunningverlening.

Je bent voor het team ook de meest 'landgerichte' medewerker en faciliteert de bestuurlijke relaties met de provincies rondom het Noordzeebeleid.

Afhankelijk van de politieke en inhoudelijke prioriteitstelling voor het team, en omdat het team in de huidige samenstelling de inzet aan het herijken is, kan worden besloten tot accentverschuivingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Waterkwaliteit, Ondergrond en Marien (WOM) stimuleert een duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond, in Nederland en het buitenland. De directie valt binnen het Directoraat Generaal Water en Bodem (DGWB). Voldoende schoon en gezond water in onze rivieren, meren en zeeën is belangrijk voor Nederland. Zo is een goede en voldoende waterkwaliteit van belang voor de natuur en recreatie in Nederland, voor de bereiding van drinkwater en voor economische sectoren zoals de landbouw, scheepvaart en industrie. Een goede bodemkwaliteit en het gebruik van de ondergrond vormen de basis voor de natuur, landbouw en onze energievoorziening. Verder levert de Noordzee een grote bijdrage aan onze energievoorziening, voedsel, delfstoffen en scheepvaart. Maar de watervoorziening, ecologische kwaliteit van de grote wateren, rivieren en Noordzee, de kwaliteit van de bodem en het gebruik van de ondergrond staan onder druk. Door de toenemende droogte dreigen er watertekorten, door de zeespiegelstijging treedt er verzilting op, door overbevissing, plastic soep en verzuring wordt de duurzame ecologie van de Noordzee en de oceanen bedreigd en de opkomst van gebruik van nieuwe stoffen en medicijnresten vraagt om een nieuwe aanpak om grondwater, oppervlaktewater, drinkwater en bodem te beschermen. Bij de directie WOM werken ruim 80 mensen aan deze opgaven verspreid over drie afdelingen.

De afdeling
De afdeling ZEE bestaat momenteel uit drie teams: ‘Noordzee’, ‘Marien’ en ‘Wadden’. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de Waddenzee via de Noordzee tot de Oceanen. Daartoe onderhoudt de afdeling veel relaties, zowel binnen als tussen ministeries, met andere overheden en NGO’s, met het bedrijfsleven en kennisinstituten. Er wordt zowel bilateraal als multilateraal gewerkt in internationale watervraagstukken. Bij de afdeling werken ca 25 mensen. Daarnaast is ZEE opdrachtgever voor circa 18 fte (beleidsondersteuning en advies) bij Rijkswaterstaat. De afdeling is divers samengesteld in leeftijd, gender en ervaring.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Tom Kompier

06-11749121

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rob Stiekema

06-25095127

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 3 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management assistent

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon