(Senior) Beleidsmedewerker Omgevingsveiligheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 5 juli
 • Vacaturenummer IW DGMI 2021-114
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het taakveld bedrijven heeft de focus op het veilig opereren door bedrijven, het veilig inrichten van de leefomgeving en het vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers en bedrijven. In deze functie werk je aan het verbeteren van de veiligheid in Nederland op het gebied van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen.

Wie ben jij en wat ga je doen?
Voorkomen is beter dan genezen. Als senior beleidsmedewerker Omgevingsveiligheid heb je dit gezegde op je werkplek in Den Haag hoog in het vaandel. Dagelijks maak je je sterk voor de externe veiligheid van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, met meer en meer de focus op voorkomen van risico’s. Je ontplooit initiatieven om nieuwe kansen en risico’s te signaleren. Daarbij hoort ook het identificeren waar aanvullende beleidsmaatregelen opportuun zijn. Bijvoorbeeld omdat je kansen voor verbetering ziet in het bestaande instrumentarium. Denk hierbij aan bovenwettelijke maatregelen, Safety Deals met bedrijven en pilots of convenanten om veilige innovaties een kans te geven. Het is je op het lijf geschreven om andere organisaties binnen en buiten de rijksoverheid te mobiliseren om tot een voldoende gedragen product te komen. Denk daarbij aan andere ministeries, decentrale overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijfsleven en de brandweer. Je bent het primaire aanspreekpunt en deskundig gesprekpartner voor interne en externe partijen, zoals andere overheden, kennisinstituten, adviesbureaus en het bedrijfsleven. Je voelt je thuis in wet- en regelgeving en het vertalen en uitleggen van juridische bepalingen naar de praktijk is bij jou in goede handen.

Bij ons ben je onder meer trekker van de inhoudelijke ontwikkeling van het Register Externe Veiligheid (REV) in relatie tot de regelgeving. In het REV worden gegevens verzameld van activiteiten die impact hebben op de externe veiligheid en deze worden visueel weergegeven. Je werkt in een gedreven en collegiaal team aan het realiseren van het REV in 2022.

Tevens draag je zorg voor de afhandeling van Kamervragen, burgervragen en verdiepende onderzoeken die betrekking hebben op omgevingsveiligheid in de brede zin van het woord. Daarbij wordt van je gevraagd om naast de bekende langeretermijndossiers, ook snel te adviseren over nieuwe onverwachte risico’s voor de omgevingsveiligheid. Hetzelfde geldt voor vraagstukken die bijvoorbeeld komen uit de uitvoeringspraktijk.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en een bestuurskundige en/of technische achtergrond.
 • Je hebt ruime werkervaring binnen een (overheids)organisatie
 • Je hebt kennis van regelgeving op het gebied van externe veiligheid (Besluit externe veiligheid inrichtingen en de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving).
 • Je hebt goede communicatieve eigenschappen. Je zal in de diverse rollen met andere partijen aan tafel zitten, waarbij je ook ver uit elkaar liggende standpunten bij elkaar moet kunnen brengen. Je zal zelf initiatieven nemen om met partijen om de tafel te zitten.
 • Je hebt de kennis en kunde om boven een technische discussie uit te stijgen en dit te vertalen naar uitvoerbare voorstellen met politiek draagvlak.
 • Je bent politiek sensitief, bij politiek gevoelige onderwerpen weet je snel hierop in te spelen en proactief te reageren (oplossingen zoeken). Je kent de rollen van de overheid, bevoegd gezag (provincie, gemeenten, omgevingsdiensten etc) en bedrijven en je kunt hier ook naar handelen.
 • Je onderbouwt je standpunten met heldere argumenten en je weet politieke en maatschappelijke vraagstukken te vertalen in duidelijke beleidsadviezen.
 • Je bent nieuwsgierig van aard en je ontwikkelt je graag als professional; ook buiten je directe expertisegebied doe je met interesse snel nieuwe kennis op.
 • Je schakelt makkelijk van de ene naar de andere taak, je ziet graag resultaat van wat je doet en je houdt het hoofd ook koel als de werkdruk oploopt.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Netwerk en Samenwerken
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) bevordert een schone, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. De meest in het oog springende onderwerpen van DGMI zijn: het circulair maken van de economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verhogen van de omgevingsveiligheid en het voorkomen van milieurisico's. DGMI bestaat uit de directie Omgevingsveiligheid & Milieurisico's, de directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie en de Directie Internationaal.

De directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's geeft vorm aan het bereiken van een schone, gezonde en veilige leefomgeving. We beschermen mens en milieu tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte omgevingsveiligheid- en milieurisico's. Onze doelen: risico's voor mens en milieu verwaarloosbaar klein maken, nieuwe risico's tijdig signaleren en ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen, producten en processen in zichzelf (inherent) veilig zijn. Het werk binnen de directie wordt gekenmerkt door een substantiële internationale component en een grote mate van politieke gevoeligheid waarbij gemanoeuvreerd moet worden tussen sterk uiteenlopende belangen.

De directie werkt in dynamische teams (“taakvelden”) aan een veelheid van actuele beleidsonderwerpen, zoals Veiligheid Bedrijven, Veiligheid Bestrijdingsmiddelen en Chemische Stoffen, Veiligheid Biotechnologie, Veilig Vervoer van gevaarlijke stoffen, Strategie en Safe-by-design, Vuurwerk, Asbest, Veiligheid Energietransitie, Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, ICT (koppeling met de Omgevingswet) en Crisiscoördinatie. Zo zorgen we voor inhoudelijke verbinding tussen dossiers en het goed benutten van de aanwezige kennis en capaciteit. Daarnaast is er een ondersteunend team (GO!). De leden van het Managementteam sturen ieder een aantal teams aan. O&M telt in momenteel circa 90 medewerkers.

Alle medewerkers van O&M worden gestimuleerd van tijd tot tijd van werkpakket te wisselen. Voor de persoonlijke ontwikkeling worden trainingen en cursussen aangeboden. Nieuwe medewerkers worden gekoppeld aan een ‘buddy’ met ervaring in het werkterrein. In de huidige periode waarin door de coronacrisis veel thuisgewerkt moet worden, geven we speciale aandacht aan het inwerken en thuisraken van nieuwe collega’s.

Het taakveld bedrijven heeft de focus op het veilig opereren door bedrijven, het veilig inrichten van de leefomgeving en het veiligheidsgevoel van burgers en bedrijven. In deze functie werk je aan de veiligheid van Nederland op het gebied van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Daarbij ligt je focus op de ongeveer 400 bedrijven met de grootste risico’s. Deze bedrijven vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. I.N. Absil

06-46636183

Mevrouw drs. D.C.S. Ramdat

06-15359532

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker veiligheid bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker vervoer gevaarlijke stoffen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker asbest

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon