Senior Beleidsmedewerker Onbeperkt Meedoen! bij de DMO

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-575(DMO)
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Nederland kent zo’n twee miljoen mensen met een beperking, die vaak minder goed kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. In het VN-verdrag handicap, dat door Nederland in 2016 is geratificeerd, staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Op de terreinen die voor hen –net als voor iedereen- belangrijk zijn, zoals: werk, onderwijs, vervoer, cultuur en sport. Het programma Onbeperkt Meedoen! heeft de afgelopen jaren aan deze belangrijke opgaven gewerkt. Binnen de directie Maatschappelijke Ondersteuning versterk je het team Onbeperkt Meedoen! Dit team coördineert de implementatie van het VN-verdrag handicap binnen het Rijk. Merkbare verbeteringen in het leven van mensen met een beperking, is het doel dat we nastreven.

De komende jaren zal de nadruk worden gelegd op het bij elkaar brengen van partijen die resultaat afspraken willen maken over belangrijke opgaven uit het VN-verdrag. Op de thema’s van het VN-verdrag handicap, zoals de overgang tussen onderwijs en werk, openbare ruimte, openbaar vervoer en recreatie dienen concrete verbeteringen te worden gerealiseerd waarbij we vanuit VWS partijen aan elkaar willen verbinden.

Wat ga je doen?
In deze functie draag je bij aan het kunnen meedoen van iedereen in onze samenleving. Je voert overleg met de andere betrokken departementen, bereidt debatten voor en zorgt voor een goede voorbereiding van besluitvorming.

Onbeperkt meedoen vraagt naast het versterken van het gezamenlijk optrekken met externe partners om een stevige inhoudelijke inbedding van het beleid voor toegankelijkheid binnen VWS samen met andere departementen. Samen met een team ben je verantwoordelijk voor diverse processen, zoals de coördinatie van het parlementaire proces voor Onbeperkt Meedoen, het interdepartementaal aanjagen en afstemmen van de verschillende onderdelen van het VN-verdrag Handicap. Zo zijn andere departementen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld een toegankelijk openbaar vervoer of het zorgdragen voor toegankelijke overheidswebsites. Je organiseert en zorgt voor de voorbereiding van interdepartementaal overleg op hoog ambtelijk of bewindspersonen niveau. Je werkt nauw samen met de teamcoördinator, op inhoud en organisatie van de verschillende opgaven om de positie van mensen met een beperking te versterken.

Om dit alles te bewerkstelligen schakel je continu tussen alle verschillende partijen, zowel binnen VWS als daarbuiten. Je portefeuille bevat verschillende beleidsterreinen uit het VN-verdrag en jij bent in staat om op diverse dossiers inhoudelijk samen te werken. Daardoor ben je zowel op inhoud als op het proces een goede gesprekspartner voor collega’s.

Je werkt in goede afstemming met het team onbeperkt meedoen, de politieke en ambtelijke leiding. Dit houdt ook in dat je in the lead bent voor de voorbereiding van een Tweede Kamerdebat of bij de beantwoording van Kamervragen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Iedereen gezond en wel in een inclusieve samenleving. Dat is waar we als DMO aan werken en dat is ook wat ons bindt. We zijn gedreven ambtenaren die hun vak verstaan en die in hun manier van werken meebewegen met wat de samenleving, de politiek en de ambtelijke leiding van ons vragen. Tegelijkertijd durven we tegenspraak te geven en kritisch te zijn. Samenwerken met gemeenten en onze maatschappelijke partners en op basis daarvan onze bewindspersonen goed adviseren, zien wij als onze corebusiness.

De directie heeft een brede verantwoordelijkheid die voor een belangrijk deel voortvloeit uit de Wetmaatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015): het bevorderen van de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van mensen die daar door hun beperking zelf (nog) onvoldoende toe in staat zijn. In dit licht creëert DMO de randvoorwaarden voor gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties die werken aan het verwezenlijken van deze doelstelling. Al deze partijen werken aan ondersteuning ‘op maat’, rekening houdend met individuele omstandigheden, mogelijkheden en beperkingen van mensen. Die ondersteuning kan heel divers zijn, bijvoorbeeld een hulp in het huishouden, dagbesteding, een rolstoel of een traplift, maar ook opvang vanwege onveiligheid thuis of dakloosheid.

Naast het beleid rondom de Wmo 2015 is DMO ook verantwoordelijk voor een aantal bredere thema’s, zoals de implementatie van het VN-verdrag handicap, eenzaamheid en het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Britt Starren, Coördinator team toegankelijkheid voor mensen met een beperking

06-21160153

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Jeugd

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Covid-19 (Testen en Traceren)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Covid-19 vaccinatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon