• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DGO/240412, Plaatsingsdatum: 5 juli 2024

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een ervaren senior beleidsmedewerker, die van aanpakken weet en breed inzetbaar is binnen DGO om te helpen in de ontwikkeling van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Je zet jouw kennis, vaardigheden, ideeën en verbindende energie in voor een opgave met een groot maatschappelijk belang. Samen met je collega’s werk je aan de opgave, door met de partners belangrijke thema’s te signaleren, te agenderen en uit te werken, en zo de samenwerking actief te verbeteren.
De strategische vraag voor jou is hoe we de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gezamenlijk en in samenhang kunnen organiseren én ervoor zorgen dat misdaad niet loont. Vanuit het overkoepelende thema Corruptie vragen we jou om je ervaring met opgavegericht werken, interdepartementaal en bij relevante uitvoeringsorganisaties, in te zetten voor de aanpak van het voorkomen van corruptie met een sterk netwerk van publieke en private partners.
Je komt tijdelijk ons team Criminele Geldstromen en Corruptie binnen DGO versterken.
Je bent breed inzetbaar. Je werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld en zijn aan verandering onderhevig, afhankelijk van politieke en maatschappelijke actualiteiten. De komende periode zul je in ieder geval een regisserende, aanjagende en coördinerende rol op de aanpak van het voorkomen van corruptie hebben. De aanpak van corruptie vraagt om een sterk netwerk van sleutelfiguren interdepartementaal, inclusief uitvoeringsorganisaties. Daarnaast richt de aanpak zich op samenwerking in de private sector, zoals bedrijven in mainports.
Daarnaast:

 • Werk je samen met collega’s en partners inhoudelijke beleids- en wetsvoorstellen uit;
 • Lever je bijdragen aan parlementaire werkzaamheden zoals de beantwoording van Kamervragen en debatten in de Tweede Kamer
 • Pak je afhankelijk van actuele ontwikkelingen en voorkomende werkzaamheden andere onderwerpen en projecten binnen DGO op gericht op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De functie biedt daarmee ruime gelegenheid je op verschillende competenties te ontwikkelen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wie zijn wij?

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Het kabinet zet een krachtig offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de ontwrichtende effecten hiervan op de samenleving. Voor deze versterkte aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) opgericht, om dit offensief te coördineren.

DGO fungeert als katalysator van de aanpak van ondermijning, organiseert verbinding tussen alle partijen en overzicht in het veld van ondermijning. DGO opereert in een breed netwerk van organisaties betrokken bij de integrale strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van de opgave van DGO is het formeren en verder bestendigen van een brede maatschappelijke coalitie en een krachtige interbestuurlijke infrastructuur: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Om zo samen met alle partners op alle niveaus meer slagkracht tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit te organiseren.

DGO werkt opgavegericht. Met collega’s van binnen en buiten het bestuursdepartement van JenV werk je aan een gezamenlijke opgave: de georganiseerde criminaliteit bestrijden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sef Wijnands 0646871046

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Merel van 't Riet 0611243769
Gracia Babb 0653676208

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon