Senior Beleidsmedewerker Ondermijning (tijdelijk)

 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 26 mei 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DGO/240300, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een ervaren senior beleidsmedewerker, die van aanpakken weet en breed inzetbaar is binnen DGO om te helpen in de ontwikkeling van de bestrijding van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Je zet jouw kennis, vaardigheden, ideeën en verbindende energie in voor een opgave met een groot maatschappelijk belang. Samen met je collega’s werk je aan de opgave, door met de partners belangrijke thema’s te signaleren, te agenderen en uit te werken, en zo de samenwerking actief te verbeteren.

De strategische vraag voor jou is hoe we de strijd tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit gezamenlijk en in samenhang met het Nederlandse drugsbeleid kunnen organiseren?

Je komt ons tijdelijk versterken binnen de pijler Ondermijningsbeleid en meer specifiek het cluster drugsbeleid. Je bent breed inzetbaar. De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld en zijn aan verandering onderhevig, afhankelijk van politieke en maatschappelijke actualiteiten.

We zoeken iemand, die het leuk vindt om complexe vraagstukken samen met collega's en partners verder te helpen. Denk daarbij aan onderwerpen zoals het wetsvoorstel Nieuwe Psychoactieve Stoffen, het lachgas- en precursorenverbod, het aanspreken van de gebruiker (vanuit de gedachte zonder vraag geen aanbod) en het leveren van een bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van het cluster. De onderwerpen binnen dit cluster staan vol in de politieke en maatschappelijke belangstelling dus van een beetje hectiek moet je wel houden. Goed en snel kunnen schakelen en het identificeren van kansen en risico's zijn essentieel. Een goed gevoel voor humor wordt door het team als flinke pre ervaren.

Daarnaast:

 • Werk je samen met collega’s en partners inhoudelijke beleids- en wetsvoorstellen uit;
 • Lever je bijdragen aan parlementaire werkzaamheden zoals de voorbereiding van mondelinge vrage, de beantwoording van Kamervragen en debatten in de Tweede Kamer
 • Pak je afhankelijk van actuele ontwikkelingen en voorkomende werkzaamheden andere onderwerpen en projecten op gericht op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Nederland is in toenemende mate complex doordat zij sterk is geprofessionaliseerd en optimaal profiteert van de open economie, gunstige geografische ligging van Nederland en een goede logistieke, financiële en digitale infrastructuur. Het kabinet zet een krachtig offensief in tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de ontwrichtende effecten hiervan op de samenleving. Voor deze versterkte aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid het programma Directoraat-Generaal Ondermijning (DGO) opgericht, om dit offensief te coördineren.

DGO fungeert als katalysator van de aanpak van ondermijning, organiseert verbinding tussen alle partijen en overzicht in het veld van ondermijning. DGO opereert in een breed netwerk van organisaties betrokken bij de integrale strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Onderdeel van de opgave van DGO is het formeren en verder bestendigen van een brede maatschappelijke coalitie en een krachtige interbestuurlijke infrastructuur: lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Om zo samen met alle partners op alle niveaus meer slagkracht tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit te organiseren.

DGO werkt opgavegericht. Met collega’s van binnen en buiten het bestuursdepartement van JenV werk je aan een gezamenlijke opgave: de georganiseerde criminaliteit bestrijden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Merel van 't Riet

06-11243769

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Juridisch Beleidsmedewerker Cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker

ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon