Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior beleidsmedewerker ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS200087(DI)
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij werkt als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag aan stevige inhoudelijke onderwerpen op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling. Die hebben zowel betrekking op de toepassing van ICT in het zorgdomein als op bestuurlijke vraagstukken. Zo draag je bij aan het realiseren van een duurzaam informatiestelsel en een stevig fundament voor gegevensuitwisseling in de zorg.

Door jouw kennis van bedrijfsmatige en technologische ontwikkelingen ben je in staat om de relevantie in te schatten voor de gegevensuitwisseling in en rondom het Nederlandse zorgveld, waarbij de outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg leidend zijn.
Als beleidsmedewerker ondersteun je de leden van het Informatieberaad en regionale samenwerkingsorganisaties bij de realisatie van outcomedoelen. Je zorgt dat er een brede ontwikkelkalender is die aan de zorgaanbieders en leveranciers kunnen gebruiken. Zo maak je inzichtelijk welke verschillende programma’s en beleidsinitiatieven invloed hebben op de realisatie van de outcomedoelen en welke ontwikkelingen er op hen afkomen. Ook bied je checklists aan waarmee het veld bijvoorbeeld kan toetsen of voorzieningen aansluiten op ontwikkelde visies of kaders. En je organiseert leerinterventies, bijvoorbeeld in vervolg op uitdagingen waar meerdere betrokkenen op stuiten. Verder zet je een loket op voor vragen over het duurzaam informatiestelsel en gegevensuitwisseling in de zorg. En je bekijkt hoe we vragen kunnen doorgeleiden en knelpunten met elkaar kunnen delen.

Er is een zorgbrede community van experts. Je neemt het opdrachtgeverschap op je voor deze community. Je adviseert over de implementatie van voorbeelden die een goede werking hebben en duidt de leerervaringen vanuit de sector. Met kennis van de inhoud maak je de verschillende kennisproducten beschikbaar. Deze producten kunnen ook van andere organisaties komen.

Je hebt een grote eigen verantwoordelijkheid en speelruimte. Maar je werkt ook veel samen met leden van het team i-Samenwerking, de programma’s die op dit vlak lopen, andere beleidsdirecties en deskundigen vanuit het zorgveld. Vaak zijn dat medewerkers van koepelorganisaties. Jij verbindt het denken met doen en helpt bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Daarbij communiceer je gemakkelijk met diverse stakeholders, en ben je geduldig en in staat om te relativeren. Met oog voor het resultaat laat jij je niet afleiden door de waan van de dag.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau, een passie voor IT en digitalisering en minimaal vijf jaar ervaring in de IT-sector.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met zorginformatievoorziening en kennis van het krachtenveld in de zorg en cure en care.
 • Je hebt gevoel voor politieke en ambtelijke verhoudingen.
 • Je kunt vernieuwing signaleren, kansen creëren om trajecten in beweging te zetten en zorgen voor draagvlak voor veranderingen.
 • Je kunt goed omgaan met situaties waarin de druk hoog is en er deadlines worden gesteld.
 • Je kunt een netwerk opbouwen en snel zaken met collega’s afstemmen om de extra's te bieden die de opdrachtgever succesvol maken.
 • Je kunt snel schakelen tussen diverse werkzaamheden, verliest daarbij de gestelde doelen nooit uit het oog en kijkt ook makkelijk over de grenzen van de opdracht heen.
 • Je kunt goed luisteren en zowel mondeling als schriftelijk makkelijk en helder communiceren en bent je er daarbij van bewust van wie je vertegenwoordigt.
 • Je neemt graag het initiatief, werkt energiek en met enthousiasme en hebt de motivatie om je in te zetten voor de zorg in Nederland.
 • Je kunt zelfstandig werken en bedenkt creatieve oplossingen voor knelpunten.
 • Je houdt jezelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in IT en digitalisering en kunt hier met opdrachtgevers en collega’s over praten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Richt jouw sollicitatie onder vermelding van vacaturenummer VWS200087 (DI) aan Tim Postema.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5.000 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal zelfstandige bestuursorganen zoals de Nederlandse Zorgautoriteit, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

J. Brasker

06 5280 9292

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior juridisch beleidsmedewerker

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker publieke gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker geestelijke gezondheidszorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon