Senior beleidsmedewerker onderwijs aan nieuwkomers

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 september
 • Vacaturenummer PO/2022/1173
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Primair Onderwijs (po) van het ministerie van OCW zoekt een senior beleidsmedewerker om het team Onderwijsachterstanden en Jonge Kind (OJK) te versterken.

Als senior beleidsmedewerker houdt je je voornamelijk bezig met het onderwijs aan nieuwkomers in het primair onderwijs. Nieuwkomers zijn asielzoekerskinderen of kinderen van expats, seizoenarbeiders of migranten uit andere landen die naar Nederland komen. Zij zijn nog onbekend met de Nederlandse taal en gaan daarom meestal eerst naar een nieuwkomersschool toe, zodat ze daar in kleinere groepen sneller de taal kunnen leren. Er gebeurt op dit moment veel op dit dossier. Onder andere vanwege de toename van vluchtelingen uit Oekraïne.

Nieuwkomersonderwijs is een politiek gevoelig dossier. Daarom wordt van jou verwacht dat jij met de juiste informatie snel advies kunt uitbrengen. Regelmatig voer jij overleg met scholen en vertegenwoordigers uit het veld (LOWAN/PO-Raad), collega’s binnen de directies po en voortgezet onderwijs (vo), DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Bij dit dossier werk je nauw samen met je counterpart bij de directie vo en je copiloot binnen het team OJK, zodat het beleid in het funderend onderwijs goed op elkaar is afgestemd. Samen ga je aan de slag met verbeterpunten in het beleid en pak je knelpunten aan.

Een aantal uitdagingen waar je je mee bezig zult houden zijn:

 • het evalueren en mogelijk opnieuw vormgeven van de bekostiging van nieuwkomers in po en vo;
 • ontwikkelen van een lange termijnstrategie op het dossier nieuwkomers, in samenhang met de ‘lessons learned’ van de Oekraïne crises;
 • het voornemen in het coalitieakkoord dat het onderwijs in gezinslocaties in AZC’s zich richt op onderwijs in de taal van het land van herkomst;
 • beleidsinzet voor onderwijs aan nieuwkomers met een Nederlands paspoort.

Binnen de directie Primair Onderwijs kom je te werken in het team Onderwijsachterstanden en Jonge Kind. Dit team bestaat uit zes medewerkers en een teamleider. Binnen het team kun je rekenen op goede persoonlijke begeleiding en een inwerkprogramma. Daarnaast is er een ruim aanbod aan opleidingen, trainingen en lezingen.

Naast nieuwkomersonderwijs buigt het team OJK zich ook over:

 • de doorgaande lijn voor jonge kinderen (0-6 jaar) van voorschoolse educatie / dagopvang naar vroegschoolse educatie op de basisschool en algemeen groep 1 en 2;
 • ondersteuning aan gemeenten en scholen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid;
 • het beleid rond de ondersteuning van scholen met minderheden (bijv. Roma, Sinti en Woonwagenbewoners);
 • het verbeteren van het toezicht op de voorschoolse educatie;
 • een breed onderzoeks- en monitoringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid;
 • het opzetten van een stelsel van kinderopvang en vroegschoolse educatie in Caribisch Nederland.

Ook levert het team bijdragen aan het Nationaal Programma Onderwijs, waarin scholen en gemeenten worden geholpen met het wegwerken van leerachterstanden door corona.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt werkzaam bij het Directoraat Generaal Primair en Voortgezet onderwijs (DGPV). Binnen DGPV zijn er drie beleidsdirecties: de directie Primair Onderwijs (PO), de directie Voortgezet Onderwijs (VO) en de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO). Deze directies werken ook vaak in flexibele samenwerkingsverbanden samen. Sinds kort behoort de programmadirectie Maatschappelijke Diensttijd ook tot DGPV. De functie maakt onderdeel uit van de directie Primair Onderwijs.

De directie Primair Onderwijs werkt aan het versterken van de sector en het stelsel, zodat leraren en schoolleiders dagelijks het best mogelijke onderwijs voor onze kinderen kunnen realiseren. Hiervoor werken we nauw samen met andere betrokkenen zoals de PO-Raad, scholen en schoolbesturen, gemeenten, leraren, de organisaties die het onderwijsbeleid uitvoeren en andere departementen als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De sector bestaat uit meer dan 7.000 onderwijsinstellingen verenigd in circa 1.000 schoolbesturen. Er gaan elke dag ongeveer 1,5 miljoen kinderen tussen de vier en twaalf jaar naar de basisschool. De directie bestaat uit vier afdelingen en er werken ruim vijfentachtig medewerkers.

Team Onderwijsachterstanden en Jonge Kind (OJK) is 1 van de 2 teams binnen de afdeling Onderwijspersoneel, Schoolontwikkeling en Onderwijsachterstandenbeleid (OSA). Team OJK zorgt ervoor dat scholen en gemeenten extra ondersteuning bieden aan kinderen die door hun thuisomgeving een extra risico lopen op een onderwijsachterstand. Daarnaast is de aansluiting van onderwijs met kinderopvang een groot beleidsthema voor dit team, waarbij de inzet is om deze twee stelsels zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Hierbij zijn verschillen in regelgeving, bekostiging, toezicht en beleidsopgave een belangrijk vraagstuk. Het team buigt zich daarnaast over de doorgaande lijn voor jonge kinderen (0-6 jaar) van voorschool / dagopvang naar school(vroegschool) en over het beleid rond de ondersteuning van scholen met nieuwkomers en minderheden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid Zwinkels (Teamleider Onderwijsachterstanden en Jonge Kind)

06-46849288

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderwijsdeskundig expert voor basisteam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker zorg en onderwijsondersteuning

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker / strategisch onderzoekscoördinator

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon