Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) beleidsmedewerker/onderzoekscoördinator sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 12 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 39/19-05
 • Plaatsingsdatum 28 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Heb jij een onderzoekende aard en wetenschappelijke instelling? Zet je kwaliteiten in om mee te werken aan de koers rond de sociale zekerheid. Als beleidsmedewerker en onderzoekscoördinator draag je eraan bij dat burgers in een kwetsbare positie kunnen rekenen op ondersteuning op maat. Zo maak jij  je sterk voor een sociaal en rechtvaardig Nederland.

Als (senior) beleidsmedewerker/onderzoekscoördinator sociale zekerheid werk je voor de beleidsdirectie Werknemersregelingen van het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je onderzoekswerk richt zich op grote belangen rond de Werkloosheidswet en arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de WIA, Ziektewet en Wajong. Onze wetgeving zorgt ervoor dat mensen in een kwetsbare positie inkomensondersteuning krijgen en weer sneller kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Veranderingen in beleid of wetgeving hebben effect op deze mensen, maar ook op werkgevers die bijdragen aan de financiering van de uitkeringen. Daarom voeren wij jaarlijks diverse onderzoeken uit naar de kansen, knelpunten en effecten van ons beleid.

Als onderzoekscoördinator ben je verantwoordelijk voor het periodiek in kaart brengen van leemtes in kennis en wensen voor onderzoek en onderzoeksvoorstellen. Je adviseert over passende onderzoeksmethodieken en ondersteunt en begeleidt externe onderzoeken. Gevraagd en ongevraagd ontsluit je nationale en internationale kennis op de relevante beleidsterreinen. Je neemt deel aan een departementaal netwerk van zogeheten kennistrekkers en bent voor de directie het eerste aanspreekpunt voor de publicatie van onderzoeken van het UWV.

In je rol van beleidsmedewerker/onderzoekscoördinator zie en verzilver je kansen en geef je zelf invulling aan je functie. De werkdruk mag er zijn, maar er is altijd ruimte voor momenten van ontspanning aan de voetbal- of huiskamertafel van de directie Werknemersregelingen.

Functie-eisen

 •  Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt kennis van de sociale zekerheid en de financiële en maatschappelijke impact die daarbij komt kijken. Of je kunt je die kennis snel eigen maken.
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren en/of begeleiden van onderzoek en ontsluiten van kennis.
 • Je bent gedreven door het belang van kennis voor keuzes in beleid.
 • Je bent goed in netwerken en het verbinden van mensen.
 • Je herkent je in de volgende kernwoorden: ondernemend en onderzoekend, pragmatisch en oplossingsgericht, positief-kritisch, verbinder en netwerker, brede blik en gedreven.
 • Je bent positief ingesteld, hebt gevoel voor humor en beschikt over een gezonde dosis zelfreflectie.
 • Je drukt je vlot en helder uit en houdt van pionieren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5559,90 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 12 van het BBRA’84, exclusief 8% vakantietoeslag.

 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Graag lezen we in jouw brief waarom jij kiest voor deze functie en natuurlijk waarom wij moeten kiezen voor jou.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft twee beleidsdirectoraten: het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie en het directoraat-generaal Werk. Verder hebben we een afdeling Inspectie en een staf- en bedrijfsvoeringsafdeling. Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie bestaat uit vijf organisatieonderdelen. Vier daarvan zijn beleidsdirecties: de directie Samenleving en Integratie, de directie Stelsel en Volksverzekeringen, de directie Participatie en Decentrale Voorzieningen en de directie Werknemersregelingen. Daarnaast is er de afdeling Budgetbeheer, Secretariaat en Bedrijfsvoering.

Directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie
Het directoraat werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
De directie Werknemersregelingen maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Als beleidsmedewerker draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk- en bestaanszekerheid voor iedereen. Onderwerpen die binnen de directie aan de orde komen zijn onder meer: ziekte en arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet, opdrachtgeverschap UWV, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Wajong, aanpak oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten socialezekerheidsregelingen, het European Globalisation Adjustment Fund en Caribisch Nederland.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsjurist sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker toezicht zelfstandige bestuursorganen

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker gegevensuitwisseling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon