(Senior) Beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 2 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-094
 • Plaatsingsdatum 4 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als senior beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor werk je mee aan de internationale bereikbaarheid van Nederland per spoor en daarnaast verdiep je je ook in de veiligheid van het spoor.

Het realiseren van goede, toekomstbestendige producten en prestaties op de HSL-Zuid is de uitdaging voor het cluster HSL-Zuid. Over deze producten, prestaties en aandachtspunten zijn afspraken gemaakt met NS, ProRail en de infrabeheerder Infraspeed. Het Ministerie is hiervoor politiek verantwoordelijk. Als beleidsmedewerker speel jij een belangrijke rol in het waarmaken van deze afspraken. Daarnaast richt jij op dossiers die politiek vol in de aandacht staan zoals de internationale verbindingen met Brussel, Parijs en Londen.

Wat ga je doen als beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor?
In het cluster veiligheid werk je samen met het team aan de veiligheid op en rond het spoor. In 2020 is de nieuwe beleidsagenda Spoorveiligheid 2020-2025 opgeleverd die in nauwe samenwerking met de sector tot stand is gekomen. Je geeft uitvoering aan de beleidsagenda Veiligheid 2020-2025. Dit doe je samen met het team en de stakeholders. Een nieuw aspect waar je aan gaat werken is just culture en daarnaast de fysieke veiligheid voor reizigers en medewerkers rondom het spoor. Dit laatste heeft zowel een nationale als een Europese component: samen met de sector én veiligheidsinstanties.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten?
Je onderhoudt contacten met onze stakeholders, zoals NS, ProRail en de internationale vervoerders. Op Europees niveau spreek je namens Nederland mee over veiligheidsthema’s; ook in het Engels kom je dan ook goed uit je woorden. Bovendien heb je een goede pen om zo een bijdrage te leveren aan verschillende Kamerbrieven, nota’s en bijdragen aan overleg in de Tweede Kamer. Zowel in het cluster veiligheid als in het cluster HSL werk je in een team dat gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt voor resultaten en planning. In deze teams is regelmatig contact tussen collega’s en werken we zoveel mogelijk in duo’s, zo zorgen we voor het delen van kennis en
voldoende achtervang.

Wat verwachten wij van jou als beleidsmedewerker openbaar vervoer en spoor?
Je vindt het leuk om onderdeel te zijn van teams waar een variatie aan onderwerpen voorbij komt: van (zeer) technische infrastructuurvragen, governance-gerelateerde vraagstukken en politieke boodschappen. Wij verwachten dan ook dat je goed kunt schakelen tussen verschillende rollen, verantwoordelijkheden en dossiers. Daarnaast ben je een flexibele en scherpe denker. Je hebt oog voor detail, een goed analytisch vermogen en bent sterk in het beheersen van procedures. Als het gaat om netwerken leg je makkelijk verbinding met onze stakeholders en ben je in staat de juiste informatie uit te wisselen met relevante personen en organisaties. Tevens ben je ook op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen IenW en bij eventuele ketenpartners en stakeholders. Als beleidsmedewerker stel je concrete doelen en deze vertaal je naar concrete afspraken voor jezelf en eventueel anderen. Het behalen van resultaten geef jij hoge prioriteit.

Hoe ziet jouw inwerkperiode eruit?
Onze huidige coördinerend beleidsmedewerker zal jouw eerste aanspreekpunt zijn. Daarnaast hebben wij een buddy die jouw counterpart is en deze neemt je mee in alle belangrijke zaken omtrent de werkzaamheden. Om jouw inwerkperiode soepel te laten verlopen plannen wij verschillende online kennismakinggesprekken in met collega’s. Hierdoor leer jij jouw nieuwe collega’s snel kennen heb je de mogelijkheid om al je vragen te kunnen stellen.

Functie-eisen

 • Master/doctoraal niveau
 • Ervaring met het beheersen van procedures
 • Je hebt werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Internationale ervaring is een pré.
 • Affiniteit met vervoer en (de technische aspecten van) infrastructuur

Naast deze eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, belangen en krachtenvelden die relevant zijn voor het eigen werkterrein. Hier ga je creatief mee om.
 • Je schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking en je vormt allianties en coalities.
 • Je bent op de hoogte van en hebt inzicht in recente (inter)nationale politieke en/of maatschappelijke ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op jouw eigen werkterrein zodat je deze in dagelijkse werkzaamheden kan integreren.
 • Toetst binnen de eigen organisatie het draagvlak voor ideeën en beslissingen
 • In je werkzaamheden ben je dol op afwisseling.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook is OVS nauw betrokken bij de uitwerking van het Toekomstbeeld OV, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:

 • de afdeling OV en Stations
 • de afdeling Rijksinfrastructuur en Goederen
 • de afdeling Beleid en Omgeving
 • de afdeling Veiligheid en (Internationale) Regelgeving
 • de afdeling Aansturing NS en ProRail

De afdeling Aansturing NS en ProRail geeft invulling aan de aansturing van ProRail en NS via de
concessies en via de financiële bijdrage aan ProRail voor de instandhouding van het spoor. De afdeling heeft een bemensing van circa 15 fte met veel jonge medewerkers. De omgeving en taken maken het werk dynamisch waarin ruimte is voor ontwikkeling van medewerkers. De afdeling is verdeeld in drie clusters, die nauw samenhangen en samenwerken. De clustercoördinatoren zijn de primaire aanspreekpunten voor de teams.

Het cluster Vervoerconcessies bevordert de prestatieverbetering van NS via het sturen en handhaven op de afspraken die in de concessie zijn vastgelegd. Het cluster is het eerste aanspreekpunt voor NS, voor intern OVS en voor externe stakeholders waar het zaken betreft die de concessie aangaan. De werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de jaarplancyclus: van beleidsprioriteitenbrief tot handhaving op de prestaties. Binnen het cluster vindt ook het beheer van de business case plaats die ten grondslag ligt aan de geïntegreerde concessie en wordt beleidsmatige inbreng geleverd aan NS bij de aanschaf van materieel. Dit cluster beheert tot slot ook de concessies voor de veerverbindingen met de Waddeneilanden.

Het cluster Beheerconcessie en subsidie ProRail bevordert de prestatieverbetering van ProRail via het sturen en handhaven op de afspraken die in de concessie zijn vastgelegd. Het cluster is het eerste aanspreekpunt voor ProRail, voor intern OVS en voor externe stakeholders waar het zaken betreft die de concessie of de instandhouding van het spoor aangaan. De werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de jaarplancyclus: van beleidsprioriteitenbrief tot handhaving op de prestaties. Een ander belangrijke taak is het jaarlijks verlenen van de subsidie voor beheer, onderhoud en vervanging van circa 1,3 mld. euro. Het cluster draagt actief bij aan het IenW-brede traject waarmee de sturing op de instandhoudingsopgave van de infrabeheerders RWS en ProRail waar mogelijk geharmoniseerd wordt. Samen met ProRail wordt tevens vormgegeven aan nieuwe werkwijze waarmee de aansluiting tussen de beschikbare budgetten op de begroting van IenW en het door ProRail benodigde budget voor beheer, onderhoud en vervanging toekomstvast verzekerd wordt.

Het cluster HSL zorgt voor de prestatieverbetering op de HSL en dat de ingroei van het alternatieve aanbod van NS voor het vervoer over de HSL conform de gemaakte afspraken verloopt. Het vervoersaanbod moet daarbij passen binnen de kaders van veiligheid en geluid. In dit cluster vallen onderwerpen als het beheer van het Infraspeed contract en sturing ProRail CMT, maar ook het oplossen van het geluidsprobleem waarbij de omgeving participeert in de besluitvorming en het versterken van het stakeholdermanagement richting lokale overheden langs de HSL. Komende periode wordt daarnaast gewerkt aan de overdracht van het Infraspeed contractmanagement aan ProRail en wordt input geleverd aan de nieuwe vervoerconcessie op het gebied van de HSL.

Het project nieuwe vervoerconcessie HRN is verantwoordelijk voor het concessieverleningstraject van de onderhands te gunnen HRN-concessie aan NS (2025 e.v.). De nieuwe concessie wordt één van de belangrijkste sturingsinstrumenten voor de directie OVS. Er wordt gewerkt met een projectmatige aanpak, waarbij de werkzaamheden zijn georganiseerd rondom de formele stappen van het concessieverleningsproces: het beleidsvoornemen (2021), het programma van eisen (naar verwachting 2022) en de concessietekst (naar verwachting 2023). Het project is tevens verantwoordelijk voor het (externe) stakeholdermanagement met betrekking tot deze productstappen. Als de concessie is afgesloten, zal het beheer hiervan weer worden overgedragen aan het cluster NS. Het project houdt dan op te bestaan.

De afdeling Veiligheid en Goederen werkt aan de nationale en internationale randvoorwaarden voor een veilig spoornet waarop hoogwaardig vervoer van personen en concurrerend en duurzaam vervoer van goederen mogelijk is. De afdeling bestaat uit vier clusters: veiligheid, spoorgoederen, Ov en spoorregelgeving, en internationaal.

Het cluster veiligheid werkt aan de veiligheid op en rond het spoor. Concreet betreft dit het terugdringen van het aantal roodseinpassages van treinen, het aanpakken van overwegen, vormgeven van (cyber)securitybeleid en het mede ontwikkelen van een just culture.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. 

Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.J.F. Weekers

06-15360917

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw N.R. Tolud (Naomi)

06-21184262

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidscoördinator openbaar vervoer

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon