(Senior) Beleidsmedewerker organisatiebeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer A&O/2021/10
 • Plaatsingsdatum 6 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vanuit een brede blik op het functioneren van de rijksoverheid lever je een herkenbare inhoudelijke bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de rijksoverheid.
Je zorgt daartoe voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en uitwerking van voorstellen op het vlak van organisatie, inrichting en werkwijze van het Rijk.
Je werkt daarbij samen met collega´s in verschillende verbanden binnen en buiten het ministerie. Ook doe je voorstellen aan de ambtelijke en politieke leiding en ben je betrokken bij kabinetsprogramma´s om de rijksdienst te verbeteren – om daarmee zo goed mogelijk het publieke belang te dienen. Je geeft advies over kaderstelling inzake de organisatie, inrichting en werkwijze van de rijksdienst en voert daarover het nodige overleg. Zie www.organisatierijksdienst.nl voor een overzicht van de geldende kaderstelling.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie is verantwoordelijk voor de centrale sturing op het optimaliseren van de organisatie van de rijksdienst. De directie heeft een coördinerende rol bij het inrichten van publieke taken en is verantwoordelijk voor een aantal kaderwetten en andere rijksbrede kaders. Het ministerie draagt voorts op verschillende manieren bij aan het bevorderen van het excellent functioneren van de rijksdienst, in de context van het openbaar bestuur als geheel. De directie A&O schept voorwaarden voor een goede presterende overheidsorganisatie en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke omgeving – maximaal kan presteren. De directie doet dat door te werken aan een moderne, efficiënte en wendbare overheid, die meebeweegt met de samenleving en de maatschappelijke opgaven centraal stelt. De directie draagt in dat kader zorg voor de ontwikkeling van het werkgeverschap in de publieke sector (met een accent op de kabinetssectoren), modernisering van het werkgeverschap voor de sector Rijk, en de doorontwikkeling van de personele functie (HRM) van en de Rijksdienst.

Afdeling Organisatiebeleid
In de context van het openbaar bestuur werkt de afdeling Organisatiebeleid aan een optimale inrichting en werking van de rijksoverheid. Deze dient zodanig te zijn dat de rijksoverheid duurzaam adequaat kan inspelen op maatschappelijke opgaven en maximale prestaties kan leveren. De afdeling doet dit door het stellen en (doen) uitvoeren en handhaven van rijksbrede kaders, het geven van adviezen, het verzamelen en verspreiden van kennis en het agenderen van problemen en oplossingen.

De afdeling ontwikkelt kennis en kaders voor een goede inrichting en uitvoering van publieke taken. Zij is verantwoordelijk voor (kader)wetgeving voor zelfstandige bestuursorganen en adviesorganen. Tot het takenpakket behoren ook kaders voor de inrichting van de ministeries, de topstructuur en topformatie binnen de ministeries en het stellen van kaders voor bijzondere organisatievormen zoals planbureaus en rijksinspecties. Ook zorgt de afdeling voor randvoorwaarden en instrumenten voor een wendbare en presterende rijksoverheid, zoals het Functiegebouw Rijk en handboek voor departementale herindelingen. De afdeling vervult binnen de rijksdienst een stimulerende rol voor opgavegericht samenwerken en wendbaar organiseren. Binnen de afdeling wordt gewerkt aan het ontsluiten van sturingsinformatie voor de ministeries en hun uitvoeringsorganisaties en aan het ontwikkelen van benchmarks voor de publieke sector.

Voorts wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kennis ten behoeve van het voortdurend verbeteren van de prestaties van de overheid. De afdeling doet dit samen met anderen en op basis van een overzicht en kennis van de overheidsorganisatie in brede zin. De afdeling bestaat uit een diverse teams van in totaal circa 15 medewerkers, die op verschillende thema's en onderwerpen worden ingezet.

Directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Prinsen

06-48136936

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior rijksbeveiliger regio Den Haag Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior rijksbeveiliger regio Midden Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior rijksbeveiliger regio Noord Rijks Beveiligings Organisatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon