Senior beleidsmedewerker OV en stations

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 14 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-086
 • Plaatsingsdatum 22 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Tot maart 2020 gebruikten miljoenen Nederlanders dagelijks het openbaar vervoer om naar hun werk of opleiding te gaan of om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Dat aantal is in deze periode van de Covid-19-pandemie sterk teruggelopen, maar het maatschappelijk belang van het openbaar vervoer is zo groot dat de sector zich maximaal inspant om het aanbod overeind te houden en het OV-systeem als geheel voor de langere termijn te verbeteren. Wil jij jouw steentje bijdragen aan die inspanning?

De Rijksoverheid voert beleid om de kwaliteit van het openbaar vervoer en de afstemming ervan op de vraag van reizigers te verbeteren, stelt kaders op voor mede-overheden en faciliteert de afstemming tussen vervoerders. Optimaliseren van de reis ‘van deur tot deur’ voor de reizigers, dát is de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beleid is veelomvattend. Betrouwbaarheid, toegankelijkheid van het vervoer, sociale veiligheid en voorzieningen op stations en haltes waar de reiziger vlot wil overstappen horen daarbij. De meeste reizigers hebben in hun traject ‘van deur tot deur’ te maken met verschillende vormen en aanbieders van openbaar vervoer. Wij hebben de ambitie om de totale reistijd in de keten structureel te verbeteren en meer maatwerk te leveren. Hiervoor zijn tal van maatregelen nodig om de diverse onderdelen van de keten beter op elkaar aan te laten sluiten. Heb jij affiniteit met het openbaar vervoer en beleid, waarin de reiziger centraal moet staan? Dit is je kans om als senior beleidsmedewerker invloed uit te oefenen op de kwaliteit van het openbaar vervoer in Nederland.

Jij draagt als senior beleidsmedewerker bij aan de ontwikkeling van effectief beleid voor de korte en (middel)lange termijn. Je houd je primair bezig met thema’s die met de kwaliteit van de reis ‘van deur tot deur’ te maken hebben, zoals innovaties, de combinatie van vraaggericht- en openbaar vervoer, de optimalisering van het openbaarvervoernetwerk en de functie van knooppunten (w.o. stations) in het openbaarvervoernetwerk in relatie tot de plek waar zij ontwikkeld worden en de aansluiting op andere modaliteiten.

Goede samenwerking tussen vervoerders, overheden en reizigersorganisaties is essentieel om de kwaliteit te verbeteren en reizen met openbaar vervoer aantrekkelijk te maken en te houden. Voor elk thema werk je nauw samen met stakeholders vanuit onder meer mede-overheden, vervoerders en reizigersorganisaties.

Waar nodig breng je partijen bij elkaar om tot afspraken te komen over maatregelen. Je bent dus sterk in het contact leggen en onderhouden met stakeholders, overheden en andere belangrijke partijen. Het openbaar vervoer is een politiek gevoelig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Je volgt maatschappelijke ontwikkelingen rond jouw thema’s op de voet om daarop in te kunnen spelen en de bewindslieden daarover te adviseren. Jouw verhaal kun je daarbij helder en bondig onder woorden brengen en ‘verkopen’.

Binnen ons cluster OV-keten verdelen we de taken steeds in onderling overleg. We werken bijvoorbeeld met duo’s, waarin je elkaars sparringpartner en back-up bent. Goed kunnen samenwerken is dus essentieel. De ontwikkelingen gaan snel en er dienen zich steeds nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan. Als senior beleidsmedewerker geef je mede vorm aan toekomstbestendig beleid.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond met uitstekende studieresultaten;
 • Je kunt aantonen dat je effectief en succesvol bent in de aanpak van beleidsvraagstukken en processen;
 • Je weet inhoudelijke uitgangspunten daarbij te verbinden met doelgerichte uitvoerende activiteiten, zowel in- als extern;
 • Je weet je verhaal helder en bondig onder woorden te brengen en te ‘verkopen’, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je bent analytisch, scherp in je advisering en diplomatiek in je functioneren in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je vult je taken en verantwoordelijkheden zelfstandig in, bent goed in het plannen en organiseren van werkzaamheden en het behalen van concrete resultaten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats medio mei.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Openbaar Vervoer en Spoor zorgt er samen met al haar partners voor dat reizigers gebruik kunnen maken van een optimaal OV-netwerk, dat goederen optimaal per spoor vervoerd kunnen worden en dat de hoofdspoorweginfrastructuur voldoende capaciteit heeft, betrouwbaar en veilig is. Dit doet OVS met diverse projecten en programma’s op het gebied van veiligheid, de OV-chipkaart, ERTMS en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Verder is OVS ook verantwoordelijk voor alle infrastructuurprojecten op spoorgebied, de aansturing van NS en ProRail (concessies), de hogesnelheidslijn, goederenvervoer en nog vele andere (internationale) dossiers. Ook werkt OVS het Toekomstbeeld OV uit, waarbinnen met betrokken partijen uit de sector de langetermijnvisie op het openbaar vervoer wordt vertaald naar acties op korte en middellange termijn. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zeer dynamische omgeving met veel uitdagingen.

De werkzaamheden hiervoor zijn verdeeld over vijf afdelingen:

 • de afdeling OV en Stations,
 • de afdeling Rijksinfrastructuur,
 • de afdeling Beleid en Omgeving,
 • de afdeling Veiligheid en Goederen, en
 • de afdeling Aansturing NS en ProRail.

De afdeling OV en Stations is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de deur tot deurreis in de OV-keten. De afdeling is verdeeld in drie clusters, die nauw samenhangen en samenwerken.

Cluster OV-Keten
Het cluster OV-Keten heeft als centrale opgave het bevorderen van samenwerking in de OV-keten en het verbeteren van de deur tot deur reis waarbij toegankelijkheid en sociale veiligheid belangrijke voorwaarden zijn. Onderdeel hiervan is de knooppuntontwikkeling met het uitbreiden van fietsenstallingen, verbeteren van de aansluiting van dienstregelingen, het opstellen van een dashboard om de deur tot deur reis te monitoren. Ook taxibeleid, beleid gericht op toegankelijkheid, sociale veiligheid en onderdelen van het busvervoer vallen binnen dit cluster.

Cluster Marktordening
In dit cluster wordt gewerkt aan een toekomstbestendige ordening op het spoor door middel van het opstellen van beleidskaders voor open toegang op het spoor, aanbestedingen en concessies, decentralisatie en stations.

Cluster OV-Chip en Data
Dit cluster heeft twee opgaven om de deur-tot-deur reis te vergemakkelijken: het doorontwikkelen van de OV-Chipkaart naar nieuwe en gebruiksvriendelijke vormen van betalen voor het OV en het vergroten van de transparantie door beschikbaarheid van data en reisinformatie, met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Daarnaast wordt vanuit dit cluster tijdens de Corona pandemie gewerkt aan de beschikbaarheidsvergoeding voor het OV (financiele steunmaatregelen NS en regionaal OV).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. C.A.A. Broeijer

06-53402440

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P. van den Heuvel

06-43645801

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker OV en stations

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker marktordening spoor

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch procesbegeleider gunning treinvervoer NS

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon