Senior Beleidsmedewerker palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 8 juli Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-576(LZ)
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het lijden te verlichten en te voorkomen voor mensen die niet meer beter worden. Het is belangrijk dat problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard tijdig worden gesignaleerd en behandeld.

Mede door de toenemende vergrijzing zullen in de komende jaren steeds meer mensen palliatieve zorg nodig hebben. In 2021 waren er 170.000 sterfgevallen waarvan ongeveer 105.000 overledenen palliatieve zorg en ondersteuning nodig hadden. Dit aandeel zal de komende jaren verder toenemen.

De afgelopen jaren is een infrastructuur ingericht om geestelijke verzorging thuis mogelijk te maken en te bekostigen. Palliatieve zorg en geestelijke verzorging zijn onderwerpen die in de belangstelling staan van de Tweede Kamer, veldorganisaties en de maatschappij.

Wil jij bijdragen aan het verder verbeteren van de palliatieve zorg en mogelijkheden voor geestelijke verzorging thuis? Dan hebben wij een interessante baan voor jou!

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Werken aan betere langdurige zorg is méér dan maatschappelijk relevant. Wij werken in een complexe omgeving, met veel politieke aandacht, een divers en actief veld, uiteenlopende belangen en forse budgetten. Media-aandacht is nooit ver weg. Omgevingsbewustzijn en een uitstekende politiek-bestuurlijke antenne zijn dan ook vereist.

Beleidsmedewerkers bij de directie Langdurige Zorg houden zich bezig met beleid voor de zorg aan mensen die 24uurs zorg en toezicht nodig hebben vanwege somatische, psychogeriatrische, psychische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. We werken daarbij samen met heel veel verschillende partijen.

Het beleid voor de langdurige zorg richt zich op de inrichting, bekostiging, kwaliteitsborging en -bevordering en doelmatigheidsverbetering van de zorg, zodat elke cliënt goede en passende zorg krijgt. Door regelmatig contact met organisaties van veldpartijen en cliënten houden we vinger aan de pols en signaleren we eventuele knelpunten, waar we vervolgens een oplossing voor zoeken.
Voor de Wlz-cliënten werken we op deze manier aan verbetering van de zorg. Daar waar de zorg voor bepaalde groepen cliënten met bijzondere knelpunten te maken heeft of anderszins specifieke aandacht verdient, kan specifiek beleid worden gemaakt. Het beleid wordt vervolgens uitgevoerd door zorgkantoren, organisaties als het CIZ en CAK, zorgaanbieders, expertise- en kenniscentra als het CCE, Vilans en het Trimbosinstituut. Toezicht wordt gehouden door IGJ.

De directie Langdurige Zorg heeft de volgende missie: ‘Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen’.
Instrumenten om dit te bereiken zijn wet- en regelgeving (zoals de Wet Langdurige Zorg), het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de inkoop van zorg aan zorgkantoren. Daarnaast geeft de directie sturing aan belangrijke programma’s Thuis in het Verpleeghuis, Volwaardig leven en de overheveling van een deel van de GGZ naar de Wlz. Ook zijn de aanpak van Administratieve lasten en de verbetering van de palliatieve zorg belangrijke speerpunten.
Bij de directie werken 75 mensen. De directie bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Sturing Financiën en Informatie (SFI), de afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ), de afdeling Toegang (T) en de afdeling Financieel Advies en Beleidsondersteuning (FAB).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva van den Heuvel, Mt-lid bij de directie Langdurige Zorg

06-21160329

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Wonen met zorg Directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Covid-19 vaccinatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon