Senior beleidsmedewerker palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 september Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS22-669(LZ)
 • Plaatsingsdatum 6 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Wil jij bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis als beleidsmedewerker? Je komt te werken in een hecht team die samen werkt aan passende zorg voor mensen die niet meer beter worden.

Palliatieve zorg is de zorg en hulp die mensen krijgen in de laatste fase van het leven. Het is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen die een levensbedreigende ziekte hebben en niet meer beter worden. Het is belangrijk dat problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard op tijd worden gesignaleerd en behandeld. Palliatieve patiënten (inclusief hun naasten) en mensen van boven de vijftig jaar met levensvragen, kunnen geestelijke verzorging thuis krijgen.

De komende jaren hebben steeds meer mensen palliatieve zorg nodig. In 2021 zijn ongeveer 170.000 mensen overleden. Daarvan hebben naar schatting 105.000 mensen een ziektetraject doorgemaakt voorafgaand aan het overlijden, waarbij palliatieve zorg mogelijk passend is geweest. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren verder toenemen. Want door de verbeterde behandelingen en ondersteuningsmogelijkheden en de vergrijzing zullen er de komende jaren meer mensen zijn die behoefte hebben aan palliatieve zorg.

Vanuit het team geven we de komende tijd invulling aan de verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en financiering van de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Tussen 2022 en 2027 komt er €150 miljoen extra beschikbaar. Vanuit het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II wordt er gewerkt aan betere samenwerking tussen expertisecentra over palliatieve zorg, versterken van digitale gegevensuitwisseling en de kwaliteit van geleverde palliatieve zorg monitoren. Naast (medische) zorg is versterking van de inzet van vrijwilligers ook belangrijk en onderdeel van het programma.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/07/06/verzamelbrief-wet-langdurige-zorg

Wat ga je doen?

‘’Van te voren had ik niet verwacht dat de palliatieve zorg zo een leuk en veelzijdig thema zou zijn. Samen met een mooi team werken we aan het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van palliatieve zorg. Dicht op de besluitvorming kan ik echt iets betekenen voor mensen voor wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is.’’ – Sofia Mahfoudi

Als senior beleidsmedewerker werk je aan beleidsontwikkeling van de palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis. Goede samenwerking met de betrokken partijen, zorgverleners is van essentieel belang. Je voert dan ook regelmatig overleg, doet werkbezoeken en neemt deel aan de stuurgroep palliatieve zorg en de stuurgroep geestelijke verzorging. Ook beantwoord je vragen uit de praktijk, vaak zijn deze vragen urgent omdat het gaat om mensen die op sterven liggen. Bijvoorbeeld als iemand moet verplaatst worden vanuit het ziekenhuis maar er is geen plek in een hospice. Je probeert het op te lossen, te bemiddelen en hebt hierdoor veel contact met verschillende partijen.

Tevens neem je deel aan een praktijkteam palliatieve zorg. Zorgverleners of zorgorganisaties kunnen bij het praktijkteam aankloppen met vragen en/of knelpunten op het gebied van organisatie en financiering van palliatieve zorg. Door een nauwe samenwerking met een vertegenwoordiging van artsen, apothekers, verpleegkundigen, Netwerken Palliatieve zorg, PZNL, Zorgverzekeraars Nederland en VWS kan het team knelpunten oppakken en aan constructieve oplossingen werken. Spelen zaken vaker? Jij signaleert dit en draait actief mee om praktijkgerichte oplossingen te vinden. Mogelijke knelpunten neem je mee in beleidsontwikkeling.

Voor alles betekent dat je intensief samen werkt met je 6 collega’s in het team, maar ook met collega’s van andere directies binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Je vindt het leuk om beleid te maken en je hebt met veel verschillende spelers te maken, met verschillende belangen: artsen, apothekers, zorgverleners, verzekeraars, patiënten, ziekenhuizen, de media en de Tweede Kamer. Want dit onderwerp krijgt media- en politieke aandacht. Als er iets speelt en het heeft een politiek risico, dan signaleer je dit tijdig richting het managementteam. Je zorgt ook voor beantwoording van Kamervragen, je stelt brieven op aan de Tweede Kamer en je bereid overleggen voor van de bewindspersonen met de Tweede Kamer.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Langdurige Zorg heeft de volgende missie: ‘Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen’. Instrumenten om dit te bereiken zijn wet- en regelgeving (zoals de Wet Langdurige Zorg), het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de inkoop van zorg aan zorgkantoren. Daarnaast geeft de directie sturing aan belangrijke programma’s Thuis in het Verpleeghuis, Volwaardig leven en de overheveling van een deel van de GGZ naar de Wlz. Ook zijn de aanpak van Administratieve lasten en de verbetering van de palliatieve zorg belangrijke speerpunten.

Bij de directie werken 75 mensen. De directie bestaat uit vijf afdelingen: de afdeling Sturing Financiën en Informatie (SFI), de afdeling Kwaliteitsbeleid Zorginstellingen (KZ), de afdeling Toegang (T) en de afdeling Financieel Advies en Beleidsondersteuning (FAB).

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva van den Heuvel, Mt-lid bij de directie Langdurige Zorg

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker palliatieve zorg en geestelijke verzorging thuis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker langdurige zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur Langdurige Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon