(Senior) beleidsmedewerker pandemische paraatheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS23-887(PDPP)
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De uitbraak van Covid-19 heeft laten zien hoe kwetsbaar we zijn voor infectieziekten. Voorbereid zijn op dreigingen van (nog onbekende) ziekteverwekkers betekent dat er sprake moet zijn van een robuust en flexibel zorglandschap en een goede organisatie van de publieke gezondheid. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de publieke gezondheid versterken, zodat deze beter is voorbereid op een volgende gezondheidscrisis. Dit najaar is daarom het beleidsprogramma pandemische paraatheid naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de hoofdlijnen van het toekomstige beleid uitgewerkt.

De acties uit het beleidsprogramma moeten de komende jaren worden uitgevoerd. Het betreft een breed programma, gericht op een veelheid van onderdelen binnen de zorg en de publieke gezondheid, dat moet zorgen voor een betere voorbereiding op een volgende pandemie. Hierbij maken we gebruik van de inzichten vanuit de Covid-19 pandemie. Bijvoorbeeld dat kennis een sleutel is voor een goede aanpak en dat samenwerking tussen veel disciplines en thema’s noodzakelijk is. Vanuit ons programma stimuleren en faciliteren we daarom een klimaat waarin kennis en innovatie op pandemische paraatheid tot stand kunnen komen en worden gestimuleerd. Onderdeel daarin is internationale kennissamenwerking. We zoeken een senior beleidsmedewerker die een actieve bijdrage gaat leveren aan de versterking van kennis en innovatie en zo meewerkt aan een kennisgefundeerde bestrijding van volgende pandemieën.

Wat ga je doen?

“Met kennisprogramma’s zorgen wij ervoor dat we bij een volgende pandemie meer weten en de pandemie effectiever kunnen bestrijden. In jouw rol als opdrachtgever van kennisopdrachten draag jij daaraan bij.”, Suzanne van Kleef, coördinerend beleidsmedewerker.

Als (senior) beleidsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het beleidsprogramma. Binnen de programmadirectie ga je aan de slag in het team Beleidscoördinatie, Kennis en Innovatie (BKI). Jij speelt een sleutelrol bij het tot stand komen van de kennis en innovatie die nodig zijn om een volgende pandemie te bestrijden. Dat doe je door kennisvragen te ontwikkelen, uit te zetten en kennis en ontwikkelde kennis te verbinden met het beleid. Je draagt bij aan het nader vormgeven van de kennis- en innovatieagenda pandemische paraatheid, het uitdenken van onderzoeksprogrammering en het inrichten van instrumenten om innovatie te stimuleren. Daarnaast adviseer je de ambtelijke en politieke leiding over de strategie om de vastgestelde doelen te bereiken.

Je werkt nauw samen met je collega’s binnen VWS en legt op de juiste momenten de verbinding met beleidsdossiers bij andere directies. Je werkt ook samen met andere ministeries en met partners zoals ZonMw, het RIVM, de wetenschap en andere kennispartijen. Dit doe je vanuit verschillende rollen. De ene keer ben je de opdrachtgever, de andere keer laat je je adviseren door één van deze partners waarna jij de minister weer kan adviseren. Je betrekt de verschillende partijen actief en overziet het krachtenveld en de belangen die daar spelen.

Het team BKI heeft ook de taak om het beleid op pandemische paraatheid te coördineren. Vanuit die taken verzorgt het team onder andere de beleidsbrieven aan de Kamer, het beantwoorden van Kamervragen en de voorbereiding en ondersteuning bij Kamerdebatten. Ook hieraan lever je een bijdrage. Je bent flexibel en bent bereid in te springen om collega’s op andere dossiers te helpen wanneer het werk hierom vraagt.

Je bent enthousiast, initiatiefrijk en hebt een gezonde dosis lef. Je bent in staat om conceptueel te denken over ingewikkelde beleidsvraagstukken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Je uitdrukkingsvaardigheid is uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Daardoor ben je goed in staat een heldere en gestructureerde notitie op te stellen en je standpunten voor het voetlicht te brengen. Ook het leggen en onderhouden van contacten gaat jou gemakkelijk af, zodat je snel een netwerk met de partners opbouwt. Je gaat graag aan de slag met uitdagende beleidsdossiers die in de politieke belangstelling staan. Je bent daarnaast flexibel en bereid in te springen om collega’s op andere dossiers te helpen wanneer het werk hierom vraagt. Jij houdt van afwisseling in je werk en hebt er plezier in om verschillende onderwerpen en processen met elkaar te verbinden.

Daarnaast heb jij:
• wo-werk- en -denkniveau
• meerdere jaren ervaring met beleidsontwikkeling, bij voorkeur bij het Rijk
• een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen
• een sterk analytisch vermogen en het vermogen om je nieuwe zaken snel eigen te maken
• bij voorkeur ervaring met het opzetten en begeleiden van onderzoeksprogramma’s

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Wij streven ernaar om de eerste interviews halverwege week 13, of in week 14 te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Op basis van aanwezige relevante kennis en werkervaring is een schaal 11 of schaal 12 van toepassing.
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Ben je al in vaste dienst van het Rijk en heb je een vaste aanstelling, dan kun je op basis van je vaste aanstelling ook bij ons in dienst treden;
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan kunnen wij na het eerste interview referenties opvragen bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s);
 • Als je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De nieuwe opgave pandemische paraatheid is ondergebracht in een programmadirectie Pandemische Paraatheid van de Publieke Gezondheidszorg voor de periode tot en met 2025. Bij deze directie werken ongeveer 35 mensen, verdeeld over verschillende teams die onder de verantwoordelijkheid van één van de twee MT-leden vallen. Het team Beleidscoördinatie, Kennis en Innovatie is daarbinnen verantwoordelijk voor de coördinatie en regie op het beleidsproces en voor de inhoudelijke thema’s kennis en innovatie. Er heerst een open en collegiale sfeer waarin steeds de samenwerking wordt opgezocht, zowel binnen de directie als daarbuiten.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.
Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim 2000 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Esther Cobussen, MT-lid pandemische paraatheid

06 15 03 81 84

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker gegevensuitwisseling in de zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Regioadviseur arbeidsmarkt

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch beleidsadviseur Regie Informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon