Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

(Senior) beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer VWS200140
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een dynamische en politiek sensitieve beleidsmedewerker, heb je affiniteit met economische en juridische vraagstukken en wil je jouw kennis en vaardigheden inzetten voor een optimale inrichting van ons zorgstelsel? Kom dan werken bij de directie Patiënt en Zorgordening!

Een goed ingericht bekostigingssysteem, waarbij zorgaanbieders voldoende ruimte hebben om goede zorg te verlenen en daarvoor worden beloond, is essentieel voor de werking van ons zorgstelsel. Via de bekostiging kunnen zorgaanbieders bijvoorbeeld in staat worden gesteld om kwalitatief betere zorg te leveren, beter samen te werken, of innovatiever te werken. De overheid kan via tarief- en prestatieregulering van zorgaanbieders waarborgen dat zorg voor burgers toegankelijk en betaalbaar blijft.

Als beleidsmedewerker draag je bij aan de ontwikkeling van beleid over de bekostiging van zorgaanbieders in de langdurige en curatieve zorg. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s binnen het departement en de Nederlandse Zorgautoriteit. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vastlegging van bekostigingsmodellen in regelgeving op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Daarnaast adviseer jij over het (markt)toezicht op basis van de Wmg. Dit doe je in samenwerking met je collega’s van het Wmg-cluster bij de directie Patiënt en Zorgordening en met beleidsmedewerkers van andere betrokken directies. Je bent een spin in het web bij aanpassingen in de bekostiging en bijbehorende regelgeving door actief en met creativiteit mee te denken over de ontwikkeling van de bekostiging, de politieke leiding hierover te adviseren, stukken aan het parlement te schrijven en waar nodig wet en –regelgeving op te stellen of aan te passen.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie rechten en kennis van economische vraagstukken óf je hebt een universitaire studie economie en kennis van juridische vraagstukken.
 • Je hebt kennis van de werking van zorgstelsels en/of van marktordening. Kennis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is een pre.
 • Je hebt al enige jaren werkervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare functie.
 • Je bent analytisch ingesteld, pro-actief, nauwkeurig, strategisch sterk, staat stevig in je schoenen en kunt goed in teamverband werken.
 • Je kunt zowel schriftelijk als mondeling helder en overtuigend communiceren.
 • Je hebt een scherp politiek en bestuurlijk gevoel. 
 • Bij dat alles vergeet je ook niet om te relativeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Inlichtingen bij Fred Krapels, directeur PZo (070-3407062 (secretaresse). U kunt uw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS200140 (PZo) richten aan: Fred Krapels, directeur PZo.

Indien u bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij u, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met uw sollicitatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

“Onze focus is die van de patiënt en cliënt. Kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten: dat is onze kracht!”

Taakomschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven, of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen blijven leven?

Mensen kunnen dat het beste samen met hun zorgverlener beantwoorden. Samen maken ze zorg op maat mogelijk. De directie Patiënt en Zorgordening draagt daar aan bij. We kijken naar alle aspecten van de zorg die patiënten of cliënten tegenkomen.    

Aandachtsgebieden

Keuzevrijheid

Patiënten of cliënten moeten kunnen kiezen voor zorg die het beste bij ze past. Daarom is het belangrijk dat er uit genoeg zorgverleners en zorginstellingen te kiezen valt, het inzichtelijk is wat de kwaliteit van die zorg is en welke kosten met welke behandeling zijn gemoeid.

Kwaliteit

Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht om zorg te bieden die goed, veilig en doelmatig is. Onderling spreken zij richtlijnen voor goede zorg af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet er op toe dat die worden nageleefd. Toch komen patiënten en zorgverlener er niet altijd samen uit. Dan hebben ze de mogelijkheid dit te melden en een klacht in te dienen, die serieus moet worden behandeld.

Samen beslissen

Samen met de zorgverlener beslissen over de zorg en ondersteuning die het beste bij je past, is een recht. Informatie over de behandelmogelijkheden moet daarvoor goed en begrijpelijk zijn, en de zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren. We zorgen er voor dat de patiënt een stem heeft op individueel en collectief niveau door patiënten- en cliëntenorganisaties op verschillende manieren te ondersteunen.

Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders

Zorgverleners en zorgaanbieders moeten niet door wetten en regels gehinderd worden, als ze zorg zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en cliënten. Ook hebben ze ruimte nodig om te kunnen vernieuwen zodat patiënten nu en in de toekomst de beste zorg kunnen krijgen. Onnodige regels en administratieve lasten nemen we samen met alle betrokkenen weg.

Goede zorg door goed bestuur

Goed en integer bestuur is voor zorgverleners essentieel om hun werk goed te doen. Intern en extern toezicht moet op orde zijn. Voldoende geld om te investeren in zorgvernieuwing is essentieel. Goed bestuur betekent ook dat medezeggenschap van patiënten zo is georganiseerd dat er naar de patiënt en cliënt geluisterd wordt.

Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is

Omdat kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van de zorg essentieel zijn voor goede zorg en ondersteuning, stelt de overheid regels op. Foutief in rekening gebrachte zorg is de bijl aan de wortels van de betaalbaarheid van de zorg. Mocht een instelling in de problemen komen, dan zorgen wij er voor dat continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is geregeld.

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van 5 personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. Er wordt gewerkt in clusters en projecten. Van alle medewerkers wordt een flexibele houding verwacht. Dit betekent dat de medewerkers breed inzetbaar zijn en hun takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. De cultuur van de directie PZo laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, open, kwaliteitgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid voor medewerkers en gericht op samenwerking.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred Krapels

070-3407062

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker directie Maatschappelijke Ondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker cluster Strategie en Kennis

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon