Senior beleidsmedewerker Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 12 maart Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer VWS210037(PZo)
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij werken in een politiek-bestuurlijke en dynamische omgeving? Heb jij affiniteit met verantwoording, governance en toezicht in de zorg? Kom dan werken bij de directie Patiënt en Zorgordening (PZo)!

Als senior beleidsmedewerker van de directie PZo ga je aan de slag met de verantwoording van zorgaanbieders over hun besteding van zorggelden in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (JMV). Je werkt mee aan het Landelijk register zorgaanbieders (Lrza) en je bent verantwoordelijk voor de afspraken met het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Daarnaast ben je intensief betrokken bij verschillende wet- en regelgeving die we als directie in ons beheer hebben. Hierbij kun je denken aan wetgeving met betrekking tot de toetreding van zorgaanbieders en hun bedrijfsvoering. Dit vraagt van jou dat je ervaring en affiniteit hebt met juridische governance- en toezichtsvraagstukken en met het opdracht geven aan ICT-trajecten. De ICT is namelijk erg belangrijk bij een goede implementatie en uitvoering van ons beleid. We streven ernaar dat een zorgaanbieder zo gebruikersvriendelijk mogelijk kan voldoen aan bepaalde registratie- en verantwoordingseisen, en de ICT speelt daarin en belangrijke rol. Daarbij ben je goed in staat om snel relaties op te bouwen, zowel intern als extern, en samen met anderen snel resultaten te bereiken. Ook als belangen tegengesteld zijn. Afhankelijk van specifieke capaciteiten en werkervaring van de kandidaat bespreken we gezamenlijk of en zo ja, welk(e) dossier(s) eventueel nog meer aan het werkpakket toegevoegd kunnen worden.

Natuurlijk doe je dit niet alleen. Je werkt in een cluster met enthousiaste en gedreven collega’s, die samenwerken op de verscheidene dossiers rond goed bestuur en toezicht in de zorg. Ook werk je intensief samen met alle betrokken partijen die ieder zo hun eigen verantwoordelijkheid hebben in het zorgstelsel. Zo werken we bijvoorbeeld samen met het CIBG, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de brancheorganisaties van zorgaanbieders en verzekeraars.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie afgerond, zoals bijvoorbeeld bedrijfskunde, bestuurskunde, rechten of gezondheidswetenschappen.
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als senior beleidsmedewerker.
 • Je hebt ervaring/affiniteit met ICT-trajecten.
 • Je bent een enthousiaste persoon en een doorzetter.
 • Je bent flexibel, kunt goed plannen, organiseren en samenwerken.
 • Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent in staat om een uitgebreid netwerk op te bouwen en in te zetten en bent je bewust van het complexe karakter daarvan.
 • Daarnaast ben je politiek-bestuurlijk sensitief.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS210037(PZo) richten aan: Fred Krapels.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

“Onze focus is die van de patiënt en cliënt. Kennis over de ordening van de zorg, gecombineerd met een scherpe focus op de belangen van patiënten en cliënten: dat is onze kracht!”

Taakomschrijving

Wat heb je nodig om gezond te blijven, of beter te worden? En als beter worden niet meer gaat, wat heb je dan nodig om zo zelfstandig en fijn mogelijk te kunnen blijven leven?

Mensen kunnen dat het beste samen met hun zorgverlener beantwoorden. Samen maken ze zorg op maat mogelijk. De directie Patiënt en Zorgordening draagt daaraan bij. We kijken naar alle aspecten van de zorg die patiënten of cliënten tegenkomen.

Aandachtsgebieden

Keuzevrijheid

Patiënten of cliënten moeten kunnen kiezen voor zorg die het beste bij ze past. Daarom is het belangrijk dat er uit genoeg zorgverleners en zorginstellingen te kiezen valt, het inzichtelijk is wat de kwaliteit van die zorg is en welke kosten met welke behandeling zijn gemoeid.

Kwaliteit

Artsen en andere zorgverleners zijn verplicht om zorg te bieden die goed, veilig en doelmatig is. Onderling spreken zij richtlijnen voor goede zorg af. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet erop toe dat die worden nageleefd. Toch komen patiënten en zorgverlener er niet altijd samen uit. Dan hebben ze de mogelijkheid dit te melden en een klacht in te dienen, die serieus moet worden behandeld.

Samen beslissen

Samen met de zorgverlener beslissen over de zorg en ondersteuning die het beste bij je past, is een recht. Informatie over de behandelmogelijkheden moet daarvoor goed en begrijpelijk zijn, en de zorgverlener heeft tijd en ruimte nodig om maatwerk te kunnen leveren. We zorgen ervoor dat de patiënt een stem heeft op individueel en collectief niveau door patiënten- en cliëntenorganisaties op verschillende manieren te ondersteunen.

Ruimte voor zorgverleners en zorgaanbieders

Zorgverleners en zorgaanbieders moeten niet door wetten en regels gehinderd worden, als ze zorg zo goed mogelijk willen laten aansluiten bij de behoeften van patiënten en cliënten. Ook hebben ze ruimte nodig om te kunnen vernieuwen zodat patiënten nu en in de toekomst de beste zorg kunnen krijgen. Onnodige regels en administratieve lasten nemen we samen met alle betrokkenen weg.

Goede zorg door goed bestuur

Goed en integer bestuur is voor zorgverleners essentieel om hun werk goed te doen. Intern en extern toezicht moet op orde zijn. Voldoende geld om te investeren in zorgvernieuwing is essentieel. Goed bestuur betekent ook dat medezeggenschap van patiënten zo is georganiseerd dat er naar de patiënt en cliënt geluisterd wordt.

Regels stellen en toezicht houden waar dat noodzakelijk is

Omdat kwaliteit, toegankelijkheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid van de zorg essentieel zijn voor goede zorg en ondersteuning, stelt de overheid regels op. Foutief in rekening gebrachte zorg is de bijl aan de wortels van de betaalbaarheid van de zorg. Mocht een instelling in de problemen komen, dan zorgen wij er voor dat continuïteit van zorg voor patiënten en cliënten is geregeld.

De directie Patiënt en Zorgordening heeft ongeveer 70 medewerkers en werkt met een collegiaal managementteam van 5 personen. De directie kent geen afdelingsstructuur. We werken in clusters en projecten. Onze houding is flexibel: dit betekent dat we breed inzetbaar zijn en ons takenpakket kan veranderen al naar gelang de (politieke) prioriteiten. Onze cultuur laat zich het best omschrijven als: proactief, duidelijk, open, kwaliteitsgericht, flexibel, vertrouwen, ruimte, eigen verantwoordelijkheid en gericht op samenwerking.

Vanwege de Corona pandemie werken we voornamelijk vanuit huis. We vinden het belangrijk om ondanks het feit dat we op afstand werken met elkaar in verbinding te blijven en ondernemen daarom ook allerlei activiteiten, zoals teambijeenkomsten, online colleges en presentaties, maar ook digitale pub-quizzen en escape rooms. We hebben expliciet aandacht voor de begeleiding en het inwerken van nieuwe collega’s.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sabine Geerts, MT-lid PZo

070-3407364 (secr)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

GZ Psycholoog - Ambulant

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker balie WJZ

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon